COVID-19: Ansættelsesretlige problemstillinger

Som følge af regeringens nyligt indførte restriktioner for at forhindre smittespredning af COVID-19, er danske virksomheder blevet opfordret til at ændre deres arbejdsmønstre, hvilket giver anledning til en række ansættelsesretlige spørgsmål.

Vi forsøger at belyse nogle af de vigtigste herunder, men du kan som altid ringe os op på +45 71 99 88 20, såfremt du har spørgsmål til din virksomheds situation.

priser fra

1.796,-

Kom i gang
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp & Lauritzen
Logo Telia
Logo Gjensidige
Logo Airtame
Logo Billetto
Logo Føljeton

LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her.

Myndighedernes anbefalinger til danske arbejdsgivere

Som følge af spredningen af COVID-19 bør alle arbejdsgivere indføre interne retningslinjer, der sikrer medarbejdernes ve og vel. I henhold til Arbejdsmiljøloven er danske arbejdsgivere forpligtet til at tilvejebringe et sikkert arbejdsmiljø. Set i lyset af COVID-19 er det derfor væsentligt, at myndighedernes generelle vejledninger tages i betragtning i forhold til indrettelsen af de interne retningslinjer.

Lige nu har myndighederne følgende opfordringer til det private erhvervsliv:

  • Alle medarbejdere - hvor det er muligt - skal arbejde hjemmefra i 14 dage. Læs mere hos Sundshedsstyrelsen her: https://www.sst.dk/corona
  • Alle medarbejdere, der kommer hjem fra udlandet, bør ligeledes gå i selvforanstaltet hjemmekarantæne med henblik på at inddæmme eventuel smittefare. Læs mere hos Udenrigsministeriet her: https://um.dk/

Tjekliste til opdaterede interne retningslinjer vedrørende COVID-19

Der findes ikke en formel eller samlet checkliste til udfærdigelsen af de interne retningslinjer eller forholdsregler, men vores liste nedenfor giver en oversigt over de mest almindelige forhold, som forholdsreglerne bør afdække. Arbejdsgivere bør derfor udfærdige deres egne interne retningslinjer på baggrund af en konkret vurdering af virksomhedens egne omstændigheder sammenholdt med myndighedernes - og især Sundhedsstyrelsens og Udenrigsministeriets - anbefalinger.

Følgende forhold bør overvejes i forbindelse med udfærdigelsen af din virksomheds interne retningslinjer i forbindelse med COVID-19:

  • Opdaterede hygiejneregler på arbejdspladsen
  • Opdateret rejsepolitik og kontrol heraf
  • Procedure ved mistanke om smitte
  • Procedure ved konstatering af sygdom blandt medarbejdere
  • Karantæneforanstaltninger af medarbejdere
  • Klarhed over udskydelse/aflysning af fysiske arrangementer og møder
  • Kontrakt- arbejds- og lønmæssige forhold i forbindelse med karantæne og/eller hjemsendelse med løn.
  • Afvikling (tvungen eller frivillig) af ferie og afspadsering ved forsinkede private hjemsendelser

Sidst men ikke mindst er det væsentligt, at de opdaterede bliver kommunikeret meget tydeligt til medarbejderne for at undgår enhver form for tvivl. Gør dig derfor overvejelser om, hvordan I overbringer retningslinjerne til jeres medarbejdere.

LegalHero kan hjælpe din virksomhed med dine juridiske spørgsmål

Sidder du med et presserende spørgsmål i forbindelse med din håndtering af COVID-19 og dine medarbejdere, så tag fat i os. Opret din opgave i vores platform og få hjælp med det samme. Du er også velkommen til at ringe os op på +45 71 99 88 20.