LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her.

Om kompensationsordningen

Som følge af coronavirus COVID-19, har man som virksomhed mulighed for at ansøge om at få en midlertidig kompensation for sine faste udgifter.

Alle virksomheder, uanset branche kan søge om kompensation.

Ordningen er indført som en hjælp til de mange virksomheder, der som følge af COVID-19 forventer et fald i omsætningen på mere end 40 procent og hvis faste udgifter udgør mindst 25.000 kr. pr. måned.

Ordningen er stadig under udarbejdelse og skal vedtages endeligt i Folketinget.

Hvilke udgifter er dækket

Virksomheder kan få kompensation for almindelige faste udgifter til f.eks. husleje, leasing, renteudgifter og andre kontraktbundne udgifter.

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen konkrete begrænsninger på, hvilke udgifter der søges om kompensation til.

Udgifter til medarbejdere, vil formentligt ikke være omfattet, da disse udgifter vil kunnes dækkes af lønkompensationsordningen.

Kompensationsstørrelsen vil afhænge af den forventede nedgang i omsætningen. Se hvordan nedenfor:

Nedgang på mindre end 40%:

Nedgang på 40-60 %:

Nedgang på 60-80 %:

Nedgang på 80-100 %:

Ingen kompensation

Kompensation: 25%

Kompensation: 50%

Kompensation: 80%

Hvis man efterfølgende kan konstatere, at ens omsætning enten har været større eller mindre end det ansøgte beløb, vil der ske en efterregulering af ens kompensation.

Virksomheder kan få kompensation for faste udgifter i perioden fra den 9. marts til den 9. juni 2020.

Såfremt man får godkendt sin ansøgning om kompensation, vil man ligeledes kunne få op til 80 procent kompensation for sine udgifter til revisorbistand. Læs mere om, hvordan man ansøger nedenfor.

Særligt for virksomheder lukket ved påbud

For virksomheder, som er påbudt lukket ved en bekendtgørelse, vil man blive kompenseret 100 procent for sine udgifter for hele perioden man er påbudt lukket.

Ansøgning & proces

Ansøgningerne vil blive administeret af Erhvervsstyrelsen og vil foregå digitalt.

Ansøgningen skal medsendes en revisorpåtegnet opgørelse over faste udgifter for de tre foregående måneder.

Herudover skal ansøgningen indeholde en tro- og loveerklæring om virksomhedens forventede nedgang i omsætning. Enten for hele perioden, eller den del af perioden, der søges om kompensation til. Det er endnu uklart, hvorvidt denne skal revisorpåtegnes. Erhvervsstyrelsen vil herefter udbetale pengene til virksomhederne.

Erhvervsstyrelsen vil løbende lave stikprøver på baggrund af momsindberetninger, for at sikre at omsætningen faktisk er faldet som anmeldt og, hvis det konstateres at dette ikke måtte være tilfældet, vil der ske en efterregulering.

Download hele aftalen fra Finansministeriets hjemmeside ved at trykke her

LegalHero er her for at hjælpe

LegalHero følger udviklingen og sidder klar til at rådgive dig og din virksomhed om de juridiske implikationer i den følgende tid. Som altid er du også velkommen til at ringe til os på +45 71 99 88 20, hvor vi sidder klar til at svare på spørgsmål alle hverdage mellem 09:00 og 17:00.