Kompensation til selvstændige & freelancere som følge af coronavirus (COVID-19)

Mange selvstændige oplever i forbindelse med coronavirussen (COVID-19), at deres omsætning og kundegrundlag er enten forsvundet eller dykket markant.

For at hjælpe de nødlidende selvstændige, har regeringen indført en ordning, der giver kompensation for tabt omsætning. Læs mere om ordningen, samt hvilke krav man skal kunne leve op til, for at kunne få kompensation.

Senest opdateret 24.3.2020

priser fra

1.796,-

Kom i gang
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp & Lauritzen
Logo Telia
Logo Gjensidige
Logo Airtame
Logo Billetto
Logo Føljeton

LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her.

COVID-19 & selvstændige

Som selvstændig med maksimalt 10 ansatte, kan du få kompensation, hvis corornavirussen (COVID-19) har medført et omsætningstab på mindst 30 procent.

Ordningen er målrettet virksomhedsejere, der ejer mindst 25 procent af deres virksomhed og som også selv arbejder i virksomheden.

For at få sine omkostninger dækket, skal man man som selvstændig have en minimumsomsætning på. 15.000 kr. pr. måned, og ikke samtidig opnå over 800.000 kr. i personlig indkomst i 2020.

Hvis du er selvstændig med flere virksomheder, kan ordningen kun bruges på én virksomhed og man kan således ikke blive kompenseret for flere virksomheder på samme tid.

Kompensationsordningen vil gælde fra 9. marts 2020 og indtil d. 9. juni 2020 og gælder for selvstændige, der har eksisteret siden d. 1 februar 2020.

Sådan dækker ordningen selvstændige

Kompensationsordningen dækker 75% af den selvstændiges gennemsnitlige månedlig tab i omsætning, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, svarende til ca. 70.000 kr. for perioden på 3 måneder.

Hvis du har ansatte i din virksomhed kan disse blive dækket ind af lønkompensationsordningen for medarbejdere, samtidig med, at den selvstændige kan opnå kompensation til sig selv.

Det er dog ikke muligt at benytte sig af ordningen, hvis man også får kompensation fra andre ordninger til dækning af de samme udgifter. Man kan således kun få dækket sine udgifter én gang.

Hvis man er fire ejere, der hver ejer 25 %, vil man maksimalt kunne modtage 23.000 kr. pr. måned pr. ejer.

Tilbagebetaling af kompensation

Hvis det efterfølgende viser sig, at omsætningen ikke er faldet med 30 % i den ansøgte kompensationsperiode, vil en virksomhedsejer skulle betale støtten tilbage. 

En virksomhedsejer skal også betale tilbage, hvis du som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Ansøgning & dokumentation

For at kunne modtage kompensation, skal der vedhæftes en tro- og loveerklæring, i forbindelse med indmeldelsen.

Herudover skal virksomhedsejeren dokumentere, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19.

Efterfølgende skal virksomhedsejeren dokumentere et faktisk tab for perioden sammenholdt med den seneste omsætning i samme regnskabsår. Her vil virksomheden være pålagt at benytte revisorbistand.

Såfremt virksomhedsejeren ikke opgør et årsregnskab, skal tabsregnskabet opgøres på baggrund af momsregistreringerne til SKAT.

Hvis virksomheden har eksisteret under 6 måneder, skal virksomheden "på anden måde godtgøre", at der er tale om et omsætningsfald som følge af COVID-19. Dette vil f.eks. kunne godtgøres gennem konteringsoplysninger mv. Denne godtgørelse vil forventelig ske via en tro- og loveerklæring, og vil endeligt blive fastlagt i den til ordningen tilknyttede bekendtgørelse.

Freelancere, B-indkomst & COVID-19

Hvis man er freelancer uden CVR-nr., og forvener at oplever et omsætningstab som følge af COVID-19, vil man kunne få dækket op til 75 procent af det forventede tab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Kompensation kan opnås såfremt man på tro- og love anfører et forventet indkomsttab på mindst 30 procent som konsekvens af COVID-19 i perioden 9. marts til 9. juni 2020

Ordningen dækker freelancere og B-indkomstmodtagere med en B-indkomst på minimum 180.000 kr. i 2019, svarende til mindst 15.00 kr. pr. måned. Ordningen gælder dog ikke for personer, der har en indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

LegalHero er her for at hjælpe

LegalHero følger udviklingen og sidder klar til at rådgive dig og din virksomhed om de juridiske implikationer i den følgende tid. Som altid er du også velkommen til at ringe til os på +45 71 99 88 20, hvor vi sidder klar til at svare på spørgsmål alle hverdage mellem 09:00 og 17:00.