Lønkompensation COVID-19

Som arbejdsgiver er der for tiden en masse spørgsmål omkring virksomheder og medarbejdernes i forbindelse med coronavirussen (COVID-19)

Nedenfor følger en række svar på de hyppigste spørgsmål vi får ift. lønkompensation af medarbejdere samt hvilke betingelser man som virksomhed skal leve op til for at kunne gøre brug af ordningen. 

Senest opdateret d. 14/4-2020

priser fra

1.796,-

Kom i gang
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp & Lauritzen
Logo Telia
Logo Gjensidige
Logo Airtame
Logo Billetto
Logo Føljeton

LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her.

Hvad indeholder lønkompensationsordningen?

Regeringen har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter indgået en aftale, der skal hjælpe de private virksomheder, der bliver hårdt ramt af følgevirkningerne af coronavirussen (COVID-19)

Aftalen har til formål at sikre, at færrest mulige virksomheder føler sig nødsagede til at afskedige medarbejdere som resultat af krisen.

Aftalen giver virksomhederne mulighed for at få delvis refusion for udgifter til løn, såfremt man opfylder betingelserne nedenfor:

  • Virksomheden står til at afskedige mindst 30% af medarbejderne eller mere end 50 medarbejdere i alt.
  • Virksomheden sender medarbejderne hjem uden løn og at medarbejderen ikke arbejder under hjemsendelsen.
  • Virksomhederne ikke afskediger medarbejdere i lønkompensationsperioden som følge af økonomiske årsager.
  • Den enkelte medarbejder skal anvende 5 ferie/fridage i tilknytning til lønkompensationsperioden. Hvis ikke medarbejderen har optjent ferie, afspadsering eller lign. svarende til 5 dage, skal de afholdes som tjenestefri uden løn. Virksomhederne kan ikke få refusion for disse dage.
  • Medarbejderen er ansat før den 9. marts 2020.
  • Virksomhederne ikke allerede valgt eksisterende ordninger med mulighed for hjemsendelse uden løn.

Hvornår og hvordan kompenseres virksomhederne?

Der skelnes mellem 1) månedslønnede lønmodtagere og 2) timebaserede lønmodtagere.

For månedslønnede lønmodtagere:
- Staten kompenserer 75% af lønudgifterne, dog maksimalt et beløb svarende til 23.000 kr. pr. måned 30.000 kr. pr. måned (se mere nedenfor) pr. omfattet fuldtidsmedarbejder.

For timelønnede lønmodtagere:
- Staten kompenserer 90% af lønudgifterne, dog maksimalt et beløb svarende til 26.000 kr. pr. måned 30.000 kr. pr. måned (se mere nedenfor) pr. omfattet fuldtidsmedarbejder.

For begge modeller gælder det, at man som virksomhed kun kan opnå kompensation i perioden 9. marts til 9. juni.

!OPDATERET! - NYE BELØBSGRÆNSER

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en ny aftale om lønkompensation, der gælder for både månedslønnede og timelønnede. Beløbsgrænsen er sat op til 30.000 kr. per medarbejder per måned.

Den nye aftale gælder både for dem, der har tidligere har søgt om kompensation, og dem, der påtænker at søge om lønkompensation.

For virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation

Hvis din ansøgning allerede er sendt afsted og der er påbegyndt sagsbehandling hos Erhvervsstyrelsen en af, vil du ved udbetaling af kompensationsbeløbet blive informeret om, hvordan du kan ansøge om at få yderligere midler udbetalt baseret på de nye grænser.

Ansøgninger, der allerede er indsendt, men som endnu ikke er sagsbehandlet, vil blive omfattet af de nye regler helt automatisk, og du behøver således ikke foretage dig yderligere.

Hvis du ønsker at ansøge for flere medarbejdere, anbefales det, at du venter til, at du har modtaget svar fra Erhvervsstyrelsen på din eksisterende ansøgning.

Sådan ansøger man om lønkompensation

Ordningen vil blive administreret af Erhvervsstyrelsen og forventes at ville blive administreret via VIRK.dk.

I forbindelse med ansøgningen skal virksomheden anføre, hvor mange medarbejdere, der ellers ville være afskediget som følge af COVID-19, samt hvilken periode virksomheden forventer arbejdsmangel.

Løsningen forventes at være klar i uge 13, hvorefter der vil kunne ske udbetaling i uge 14.

Virksomhederne skal med revisorbistand kunne dokumentere, at de har hjemsendt de berørte medarbejdere.

For læse hele den endelige aftale mellem Regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening klik her.

LegalHero er her for at hjælpe

LegalHero følger udviklingen og sidder klar til at rådgive dig og din virksomhed om de juridiske implikationer i den følgende tid. Som altid er du også velkommen til at ringe til os på +45 71 99 88 20, hvor vi sidder klar til at svare på spørgsmål alle hverdage mellem 09:00 og 17:00.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er formålet med lønkompensation?

Lønkompensationsordningen omfatter virksomheder, som berøres af arbejdsmangel som følge af COVID-19/coronavirus. Hensigten og formålet med kompensationen til virksomhederne er, at medarbejderne kan beholde deres job og løn.

Hvad er LegalHero?

LegalHero er en digital rådgivningsplatform, der ved hjælp af moderne teknologi leverer en hurtigere, mere transparent og prissikker juridisk serviceoplevelse til Startups, SMV'er og in-house counsel m.m.

Hvordan fungerer det?

Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os. I sagen skal du beskrive, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, så anbefaler vi, at disse vedhæftes sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.