LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her.

Hvad indeholder lønkompensationsordningen?

Regeringen har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter indgået en aftale, der skal hjælpe de private virksomheder, der bliver hårdt ramt af følgevirkningerne af coronavirussen (COVID-19)

Aftalen har til formål at sikre, at færrest mulige virksomheder føler sig nødsagede til at afskedige medarbejdere som resultat af krisen.

Aftalen giver virksomhederne mulighed for at få delvis refusion for udgifter til løn, såfremt man opfylder betingelserne nedenfor:

  • Virksomheden står til at afskedige mindst 30% af medarbejderne eller mere end 50 medarbejdere i alt.
  • Virksomheden sender medarbejderne hjem uden løn og at medarbejderen ikke arbejder under hjemsendelsen.
  • Virksomhederne ikke afskediger medarbejdere i lønkompensationsperioden som følge af økonomiske årsager.
  • Den enkelte medarbejder skal anvende 5 ferie/fridage i tilknytning til lønkompensationsperioden. Hvis ikke medarbejderen har optjent ferie, afspadsering eller lign. svarende til 5 dage, skal de afholdes som tjenestefri uden løn. Virksomhederne kan ikke få refusion for disse dage.
  • Medarbejderen er ansat før den 9. marts 2020.
  • Virksomhederne ikke allerede valgt eksisterende ordninger med mulighed for hjemsendelse uden løn.

Hvornår og hvordan kompenseres virksomhederne?

Der skelnes mellem 1) månedslønnede lønmodtagere og 2) timebaserede lønmodtagere.

For månedslønnede lønmodtagere:
– Staten kompenserer 75% af lønudgifterne, dog maksimalt et beløb svarende til 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsmedarbejder.

For timelønnede lønmodtagere:
– Staten kompenserer 90% af lønudgifterne, dog maksimalt et beløb svarende til 26.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsmedarbejder.

For begge modeller gælder det, at man som virksomhed kun kan opnå kompensation i perioden 9. marts til 9. juni.

Sådan ansøger man om lønkompensation

Ordningen vil blive administreret af Erhvervsstyrelsen og forventes at ville blive administreret via VIRK.dk.

I forbindelse med ansøgningen skal virksomheden anføre, hvor mange medarbejdere, der ellers ville være afskediget som følge af COVID-19, samt hvilken periode virksomheden forventer arbejdsmangel.

Løsningen forventes at være klar i uge 13, hvorefter der vil kunne ske udbetaling i uge 14.

Virksomhederne skal med revisorbistand kunne dokumentere, at de har hjemsendt de berørte medarbejdere.

For læse hele den endelige aftale mellem Regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening klik her.

LegalHero er her for at hjælpe

LegalHero følger udviklingen og sidder klar til at rådgive dig og din virksomhed om de juridiske implikationer i den følgende tid. Som altid er du også velkommen til at ringe til os på +45 71 99 88 20, hvor vi sidder klar til at svare på spørgsmål alle hverdage mellem 09:00 og 17:00.