Hjælp til ejeraftale

Er man flere der er sammen om at eje et selskab, er det vigtigt at man laver en ejeraftale, der regulerer det interne forhold blandt ejerne. Det er ikke at krav, at man laver en ejeraftale, men en ejeraftale er utvivlsomt en rigtig god idé at lave, da den kan være med til at forhindre, at der opstår uenigheder og konflikter. Hvis der alligevel skulle opstå uenighed, kan man også i en ejeraftale fastsætte rammerne for, hvordan uenigheder skal løses. Den gode ejeraftale tager til hensyn parternes behov og formål med erhvervsudøvelsen, og derfor kan det anbefales at man rådfører sig med en juridisk ekspert i selskabsret, hvis man ønsker hjælp til udarbejdelsen af en ejeraftale.

priser fra

1.796,-

Kom i gang
Kunder der bruger LegalHero

Hvad er en ejeraftale?

En ejeraftale er en kontrakt, der bestemmer forholdet internt mellem flere ejere af et selskab. Det er altid bedst at indgå aftaler i fredstid, og derfor bør man som udgangspunkt også udarbejde en ejeraftale så tidligt som muligt, hvis man ønsker at starte et selskab sammen med andre personer. Som nævnt ovenfor, så er en ejeraftale et skriftligt dokument, der er bestemmende for, hvilke rettigheder og pligter ejerne hver især har.

Der er en lang række af forhold, der skal behandles i en ejeraftale, og selvom nogle af punkterne i momentet for udarbejdelsen af ejeraftalen kan virke fjerne og langt ude i fremtiden, så er gør man klogt i at behandle alle punkter med stor opmærksomhed for de hypotetiske situationer, der kan opstå.

Nogle af de forhold, der typisk behandles i en ejeraftale er blandt andet følgende:

  • Arbejdsindsats

Hvor stor en arbejdsindsats skal ejerne hver især lægge i virksomheden? Hvis ikke man har forventningsafstemt om dette punkt, kan man risikere en situation, hvor man har en ejer, der reelt set sidder ''gratis'' med i virksomheden.

  • Salg af ejerandele

Ønsker en ejer at sælge sin ejerandel, bør det i den forbindelse blandt andet overvejes, om de andre ejere bør have en forkøbsret, således at de resterende ejere fortsat kan bevare kontrollen med selskabet.

  • Advisory board

Mange nyopstartede virksomheder kan nyde godt af gode råd og vejledning fra erfarende erhvervsfolk, og flere vælger i den forbindelse at nedsætte et såkaldt advisory bord, som man som ejer kan sparre med, hvis det er behov for dette.

  • Hvis ejeraftalen ikke overholdes

Det bør ligeledes aftales, hvordan man sanktionere en manglende overholdelse af ejeraftalen.

Dette var blot et meget kort uddrag af, hvilke punkter, man bør komme ind på i en ejeraftale. Vil du læse mere om, hvad skal stå i en ejeraftale, kan du gøre dette her.

Ønsker du hjælp til at udarbejde en ejeraftale?

En udarbejdelse af en ejeraftale er et område, hvor det virkelig kan frafrådes at gå på kompromis med den juridiske rådgivning. Som en af de bærende søjler i virksomheden, er en ejeraftale et meget vigtigt juridisk dokument. Ejeraftalen kan på sin vis siges, at være hele grundlaget for selskabet samt ejernes erhvervsudøvelse i forbindelse hermed.

Hos LegalHero kan du modtage kompetent juridisk rådgivning i relation til alle aspekter vedrørende udarbejdelser af ejeraftaler. Vores juridiske eksperter i selskabsret har mangeårig erfaring med netop udfærdigelsen af ejeraftaler, og et godt kendskab til alle de forhold, der er af betydning i forbindelse med ejeraftaler. Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke faktorer opmærksomheden skal henledes på i udarbejdelsen af en ejeraftale, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af en ejeraftale, så er det alt sammen noget, vi hos LegalHero kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge LegalHero, hvis du vil sikkert i mål med en ejeraftale.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du juridisk rådgivning vedrørende ejeraftaler, foregår det praktisk sådan, at du skal oprette en sag hos os, hvor du beskriver, hvad du gerne vil have hjælp til og omfanget af dit behov. Har du noget tilhørende sagsmateriale, skal dette vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. De vil kigge sagen og dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse på platformen. Når rådgiverene har fået et overblik over, hvilken løsning du har brug for, vil du modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.