LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her.

Coronavirussen COVID-19 har ramt både Danmark og resten af verden med hård styrke og indgribende politiske foranstaltninger som svar. Overalt i Danmark oplever startups, selvstændige erhvervsdrivende og virksomheder at planlagte arrangementer aflyses, at der indføres restriktioner for transport, at kontraktparter og medarbejdere isoleres eller sættes i karantæne, og at der generelt er en kæmpe usikkerhed om hele den situation, som det danske samfund og erhvervsliv står i. For de førnævnte startups, selvstændige erhvervsdrivende og virksomheder er situationen særdeles alvorlig økonomisk set, da store dele af markedet er lammet, og da de indførte politiske svar på COVID-19 vil medføre store økonomiske tab.

Epidemiloven og nyt lovforslag

Regeringen vedtog den 12. marts 2020 et lovforslag om COVID-19, der ændrer den nuværende epidemilov derved, at den giver sundhedsministeren øgede beføjelser og hjemmel til at forbyde arrangementer, afspærre fysiske områder og begrænse adgang til transportmidler. Formålet med loven er at inddæmme COVID-19-smitten.

Den nuværende epidemilov giver ret til erstatning for tab, der lides som følge af indgreb fra myndighederne. Med ovenstående lovændring vil der kun være ret til erstatning for tab, hvis et indgreb under loven har karakter af en egentlig ekspropriation, hvilket som altovervejende udgangspunkt ikke vil være tilfældet. De tab, som man som erhvervsdrivende måtte lide grundet myndighedernes foranstaltninger under loven, kan derfor ikke forventes erstattes af staten.

Det er på baggrund af ovenstående nærliggende som erhvervsdrivende at nærlæse sine forsikringsvilkår for at finde ud af, om noget af det tab, man som virksomhed lider grundet COVID-19, er dækket under og dermed kan overvæltes på en forsikring.

Krav under ansvarsforsikringer

Flere virksomheder og erhvervsdrivende oplever i disse dage at blive mødt med erstatningskrav grundet COVID-19. Det kan eksempelvis være fordi, kontrakter ikke kan opfyldes grundet nedlukning i produktionsapparat eller fordi alle medarbejdere er sendt hjem.

Vi anbefaler, at man som virksomhed undersøger om et eventuelt erstatningskrav er dækket under virksomhedens ansvarsforsikring.

Om et krav konkret er dækket under en ansvarsforsikring kommer an på, hvad der står i de konkrete forsikringsbetingelser og forsikringsaftalen.

Krav under driftstabsforsikringer

Mange virksomheder tegner driftstabsforsikringer, som dækker det tab, man som virksomhed oplever ved nedgang i omsætning af varer eller tjenesteydelser, der er forårsaget af en konkret skade.

Hvis man som erhvervsdrivende eller virksomhed har lidt et tab som følge af omsætningsnedgang grundet COVID-19 kan dette tab være dækket under virksomhedens driftstabsforsikring.

Hvorvidt et driftstab er forsikringsdækket vil dog afhænge af hvilken forsikring din virksomhed har tegnet samt de konkrete forsikringsvilkår, der gælder for et tab som følge af COVID-19.

Vi anbefaler derfor, at man gennemgår sine forsikringsvilkår for at få afklaret de konkrete muligheder for forsikringsdækning.

LegalHero er her for at hjælpe

LegalHero følger udviklingen og sidder klar til at rådgive dig og din virksomhed om de juridiske implikationer i den følgende tid. Som altid er du også velkommen til at ringe til os på +45 71 99 88 20, hvor vi sidder klar til at svare på spørgsmål alle hverdage mellem 09:00 og 17:00.