Kompensation for aflysninger til arrangører pga. coronavirussen (COVID-19)

Mange arrangører og andre i oplevelsesøkonomien, har oplevet store konsekvenser som resultat af regeringens opfordring om at aflyse større arrangementer. Som kompensation til de berørte virksomheder og arrangører, har regeringen godkendt en kompensationsordning, der giver arrangører mulighed for at opnå kompensation for de tab og omkostninger, de har oplevet som resultat af regeringens henstilling. Ordningen er på 91,0 mio. kr. i 2020.

Læs mere om hvilke virksomheder og arrangementer der er omfattet af ordningen og hvilke kriterier man skal være opmærksom på.

Seneste opdateret d. 19.9.2020

priser fra

1.796,-

Kom i gang
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp & Lauritzen
Logo Telia
Logo Gjensidige
Logo Airtame
Logo Billetto
Logo Føljeton

LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her.

Hvilke arrangementer er omfattet kompensationsordningen?

Kompensationsordningen omfatter alle arrangementer med over 1000 deltagere, eller arrangementer med over 500 deltagere, hvis arrangementet var tiltænkt deltagere i den særlige risikogruppe for COVID-19, f.eks. ældre eller sårbare.

Som arrangør kan man søge om at få kompensation, hvis arrangementet skulle være afholdt i perioden d. 6.-31. marts 2020, men nu er aflyst eller hvis betingelserne for afvikling er væsentligt ændret, f.eks. at arrangementet afvikles med færre eller helt uden deltagere eller tilskuere.

Offentlige arrangører vil ikke kunne opnå kompensation. Kommunale spillesteder med kapacitet til over 1000 deltagere, vil dog kunne opnå kompensation.

Landsindsamlinger vil som udgangspunkt ikke være omfattet af ordningen. Der kan dog søges om kompensation for udgifter til landsindsamlinger, som har fået tilladelse af Indsamlingsnævnet, via en lignende ordning, som vil blive administreret af Kulturministeriet

Det er ikke et krav, at man som arrangør har krævet betaling for deltagelse i arrangementet. Ordningen dækker således arrangementer med og uden deltagerbetaling.

Regeringen vil løbende tage stilling til, om perioden skal forlænges, ligesom regeringen også løbende tager stilling til, hvorvidt kravene til antal deltagere skal revideres.

Hvilke kriterier skal være opfyldt?

Der er en række krav man som arrangør og ens arrangement skal kunne leve op til, for at kunne opnå kompensation. Se kriterierne nedenfor:

 • Arrangementet skulle være afholdt i Danmark
 • Arrangementet har været åbent for tilmeldinger fra offentligheden. Der må således ikke være tale om et lukket arrangement
 • Arrangøren er en privatretlig juridisk person, der er registeret i CVR
 • Kompensationen kan ikke dækkes ved arrangørens forsikring
 • Kompensationen må ikke bidrage til et overskud hos arrangøren

Hvilke udgifter og tab kan der søges kompensation for?

Arrangøren kan søge om kompensation for:

 • Tabte indtægter
 • Merudgifter ved aflysning, udskydelse eller afvikling under væsentligt ændrede betingelser.

Arrangøren kan også modtage kompensation for de udgifter, der afholdes i forbindelse med revisorbistanden, til udfærdigelse af de nødvendige dokumenter som beskrevet nedenfor. Her kan man som arrangør få dækket sine udgifter op til 30.000 kr.

Sådan ansøger man om kompensation

For at kunne opnå kompensation, skal man indsende dokumentation til Erhvervsstyrelsen, hvor man påvise at 1) arrangementet er aflyst, ændret væsentligt eller udskudt og at man 2) kan sandsynliggøre, at aflysningen eller udskydelsen alene sker som følge af COVID19-forholdsregler.

Herudover skal man som arrangør sende følgende dokumentation i forbindelse med sin ansøgning:

 • Dokumentation for at arrangementet havde kapacitet til over 1000 menneskers samtidige deltagelse, eller mere end 500, hvis arrangementet var målrettet den udpegede risikogruppe
 • Regnskab, der dokumenterer de tabte indtægter og merudgifter, der ønskes kompensation for
 • Opgørelse over refunderede billetter solgt i evt. forsalg
 • Dokumentation for betaling af en evt. betalt kunstner, samt den aftaleretlige forpligtelse og dokumentation for, at betalingen ikke er dækket af arrangørens forsikring

Såfremt kravet overstiger 500.000 kr. skal kompensationsansøgningen vedhæftes en revisorpåtegning, samt dokumentation for, at arrangørens forsikring ikke dækker.

Læs hele aktstykket til kompensationsordningen her

LegalHero er her for at hjælpe

LegalHero følger udviklingen og sidder klar til at rådgive dig og din virksomhed om de juridiske implikationer i den følgende tid. Som altid er du også velkommen til at ringe til os på +45 71 99 88 20, hvor vi sidder klar til at svare på spørgsmål alle hverdage mellem 09:00 og 17:00.