Syn og Skøn

Skal du bruge en juridisk hjælp, så lad LegalHero, et alternativ til advokater, rådgive dig. Vi har håndplukket nogle af de dygtigste juridiske eksperter i landet.

 • Træt af dyr Advokathjælp? Spar op til 60% på regningen!
 • Alle jurister er personligt kontrollerede og verificerede af LegalHero.
 • Opret på 2 min og modtag tilbud.

priser fra

1.796,-

Kom i gang
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp & Lauritzen
Logo Telia
Logo Gjensidige
Logo Airtame
Logo Billetto
Logo Føljeton

Hvad er syn og skøn?

Når to eller flere parter i en byggesage bliver uenige om faktiske forhold, kan én af parterne bede om, at der bliver foretaget syn og skøn i sagen.

Syn og skøn benyttes primært til at påvise faktiske forhold i en sag. Det har dermed en betydelig bevismæssig værdi, heriblandt særligt i entreprise- og boligretlige sager. Et syn og skøn er en teknisk vurdering af faktiske forhold og er dermed ikke til at forveksle med en juridisk vurdering.

Hvad koster et syn og skøn?

Et syn og skøn vil under alle omstændigheder afhænge af den konkrete sag, når det kommer til omkostninger. Typisk skal man regne med, at det ved voldgiftsretten i mindre sager ofte vil koste ca. 10-20.000 kr., hvoraf skønsmandens omkostninger typisk vil være 5-7.000 kr. Som hovedregel er det parten, der indsender begæring om syn og skøn, som skal lægge ud for omkostningerne til syn og skøn.

Hvem kan foretage syn og skøn?

Et syn og skøn skal under alle omstændigheder foretages af en sagkyndig fagperson (skønsmand), da denne skal foretage en teknisk og uvildig vurdering af sagen. I ordet ligger der, at skønsmanden skal foretage en besigtigelse (syn), og ud fra dette skal der foretages en bedømmelse af sagen (skøn). Skønsmanden skal udarbejde en rapport, en skønserklæring.

Skønserklæringen er dog ikke til for at afgøre, hvem der vinder en sag, men skal i starten udgøre et retligt grundlag for at løse et tvivlsspørgsmål ved frivilligt forlig. Hvis dette ikke kan ske, kan en skønserklæring indgå ved en retssag ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

Et syn og skøn kan både finde sted ved almindelig aftaleret, ved voldgiftsretten, men også ved de almindelige domstole. Det er dog mest almindeligt, at tvister vedrørende håndværkerarbejde, ses det dog oftest, at sagen føres ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, da denne har kompetence inden for fagområdet.

Hvordan foretages det?

Typisk vil et syn og skøn følge nedenstående fremgangsmåde:

 • Begæring om syn og skøn indsendes af en af parterne til Voldgiftsnævnet
 • Voldgiftsnævnet vil efter modtagelse udpege en skønsmand inden for få dage.
 • Parterne vil af Voldgiftsnævnet få en frist på 8 dage til at komme med indsigelser mod den udpegede skønsmand.
 • Hvis der ikke sker indsigelser, vil skønsmanden gennemgå sagsmaterialet.
 • Skønsmanden indkalder parterne til skønsforretningen, hvor spørgsmålene vedrørende sagen gennemgås.
 • Skønsmanden påbegynder besigtigelsen. Her vil sagens parter være til stede.
 • Parterne vil få mulighed for at komme med kommentarer til skønsforretningen og besigtigelsen.
 • Skønsmanden kan, hvis dette bliver nødvendigt, foretage en supplerende besigtigelse og analyse af sagen.
 • Skønserklæringen udarbejdes hurtigst muligt og som regel 4 uger efter besigtigelsen.
 • Når skønserklæringen er udarbejdet, kan parterne vælge, hvorvidt de ønsker at indgå et forlig, eller hvorvidt sagen skal anlægges ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

Et syn og skøn benyttes som sagt ofte, når stridende parter forsøger at blive enige om, hvordan tvisten skal løses. Af denne grund kan en begæring om syn og skøn samt en udmelding fra Voldgiftsnævnet ske med kort varsel. Det varierer dog i høj grad, hvor lang tid en syn- og skønssag tager. Alt efter sagens kompleksitet kan skønsmanden have en skønserklæringen færdig efter få uger, men der kan også gå flere måneder. Baseret på hvor sagen behandles, kan dette også have betydningen for, hvor lang tid sagen tager.

Hvad indeholder dokumentet?

Typisk vil dokumentet indeholde følgende:

 • Basale oplysninger, herunder sagsnummer og identifikation af parterne samt henvisning til udmeldelsen, dato for udmeldelsen og evt. dato for det retsmøde i Voldgiftsnævnet, hvor udmeldelsen sker.
 • Oplysninger om, hvad skønsmanden inden besigtigelsen har foretaget sig i forbindelse med sagens behandling.
 • En overordnet liste over de bilag, skønsmanden har brugt i sagen.
 • En beretning om besigtigelsen, hvilket indebærer ugedag, dato, tid og sted for besigtigelsen og de fremmødtes navn og stilling.
 • En kort beretning om, hvad der er foretaget mellem besigtigelsen og skønserklæringens udarbejdelse. Hertil bør det oplyses, om der indhentet særlige oplysninger eller foretaget særlige undersøgelser, enten ved begæring eller om skønsmanden har foretaget dette på egen hånd, samt en vurdering om, hvorvidt skønstemaet under sagens behandling er udvidet med tillægsspørgsmål.

Lad LegalHero hjælpe dig

Ønsker du juridisk rådgivning, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at lade LegalHero behandle din sag sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale inden for retsområdet. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, hvorfor du kan være sikker på, at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.