Baggrund

Hemmeligholdelsesaftale (NDA)

Hemmeligholdelsesaftaler har mange navne. De kaldes blandt andet også fortrolighedserklæringer og til tider går de også under den engelske betegnelse Non Disclosure Agreement, som forkortes NDA. En hemmeligholdelsesaftale har til formål at beskytte imod uønsket videregivelse og offentliggørelse af den ene eller begge parters fortrolige oplysninger. En hemmeligholdelsesaftale er et godt redskab i den daglige drift for virksomheder, som ønsker at sikre sig bedst muligt imod videregivelsen af virksomhedens vigtigste og mest ømtålelige informationer.

Tager 5 minutter
Kan hentes med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig

Hemmeligholdelsesaftaler har mange navne. De kaldes blandt andet også fortrolighedserklæringer og til tider går de også under den engelske betegnelse Non Disclosure Agreement, som forkortes NDA. En hemmeligholdelsesaftale har til formål at beskytte imod uønsket videregivelse og offentliggørelse af den ene eller begge parters fortrolige oplysninger. En hemmeligholdelsesaftale er et godt redskab i den daglige drift for virksomheder, som ønsker at sikre sig bedst muligt imod videregivelsen af virksomhedens vigtigste og mest ømtålelige informationer.

Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er en hemmeligholdelsesaftale?

Hemmeligholdelsesaftale - NDA er en aftale mellem to parter, der har til formål at beskytte imod uønsket videregivelse af fortrolige oplysninger. En hemmeligholdelsesaftale er en juridisk bindende aftale, som oftest bruges i forretningssammenhænge. Aftalen forpligter begge parter til at holde fortrolige oplysninger, der er blevet udvekslet, hemmelige. Dette er en vigtig måde at beskytte fortrolige data på, såsom kundeinformationer, produktdata og finansielle oplysninger. Det kunne f.eks. være erhvervshemmeligheder, opfindelser, kundeinformationer o.lign.

Ensidig vs gensidig aftale 

Parterne kan enten vælge at gøre hemmeligholdelsesaftalen gensidig, hvilket betyder, at begge parter giver adgang til fortrolige oplysninger og at begge parter derfor også er forpligtet til at holde disse oplysninger hemmelige. Parterne kan også vælge at udforme en ensidig hemmeligholdelsesaftale, hvor det kun er den ene part, der giver adgang til fortrolige oplysninger, og at det derfor også kun er den ene part, der skal have beskyttelse imod uønsket offentliggørelse.

Man bør på forhånd være opmærksom på, at hemmeligholdelsesaftaler kun beskytter oplysninger, der rent faktisk er fortrolige. Dvs. at oplysninger ikke allerede må have været offentliggjort.

Hvem kan anvende hemmeligholdelsesaftaler?

Hemmeligholdelsesaftaler er et rigtig godt redskab, som kan bruges i et væld af sammenhænge. Det er dog vigtigt, at man sørger for, at hemmeligholdelsesaftalen er tilrettet det konkrete behov. De primære brugere af hemmeligholdelsesaftaler er virksomheder og konsulenter.

Virksomheder, der samarbejder med andre virksomheder, kan have en interesse i at beskytte de fortrolige oplysninger, der bliver givet adgang til og udvekslet som led i samarbejdet.

Konsulenter kan ofte som led i deres arbejde blive præsenteret for hemmeligholdelsesaftaler. Herigennem kan de kan få adgang til "maskinrummet" i den virksomhed, de arbejder for. Virksomheden kan derfor have betydelig interesse i, at konsulenten ikke render afsted med oplysningerne, og eventuelt videresælger eller udnytter de for virksomheden livsvigtige oplysninger.

Hvad er straffen, hvis en hemmeligholdelsesaftale overtrædes?

Hvis de oplysninger, der er beskyttet under en hemmeligholdelsesaftale, alligevel bliver offentliggjort, så har den krænkede part mulighed for at kræve erstatning for overtrædelsen. I denne type af aftaler er det normalt at indsætte konventionalbod, der ret beset er et på forhånd aftalt beløb, der kan kræves betalt i tilfælde af et brud på aftalen. Det er lidt ligesom en bøde, som parterne har aftalt på forhånd. Beløbsstørrelserne kan variere og det er op til parterne selv at fastsætte det egentlige beløb for konventionalboden. Er der tale om en gensidig NDA, kan begge parter komme i den situation, at de skal betale erstatning og konventionalbod.

Hvad er ikke dækket af hemmeligholdelsesaftalen?

Hemmeligholdelsesaftalen beskytter kun de oplysninger, som er fortrolige og som ikke allerede er offentliggjort.

Det betyder også, at aftalen ikke beskytter de oplysninger der allerede er offentligt tilgængelige. Det er derfor heller ikke muligt at “reparere” på en offentlig frigivelse af information ved efterfølgende at udarbejde en hemmeligholdelsesaftale. Lige så snart at informationerne er spredt til offentligheden, vil oplysningerne ikke længere være fortrolige.

Eksempel på aftale

Eksempel på uddrag fra en samarbejdsaftale udarbejdet af Legalhero.

OBS: dokumentet er fiktiv. Her vises side 1 ud af 3.

Hvad kan LegalHero hjælpe med?

Hos LegalHero kan du finde dygtige eksperter til at hjælpe dig med din hemmeligholdelsesaftale. Vi løser ofte problemstillinger relateret til hemmeligholdelsesaftaler for både konsulenter og virksomheder i alle størrelser. Hvad end du har brug for en standardaftale eller en skræddersyet hemmeligholdelsesaftale, så kan LegalHero hjælpe dig i mål. Vores jurister kan også hjælpe med at revidere og gennemgå en hemmeligholdelsesaftale, som du er blevet præsenteret for af en aftalepart. Hvis du er i tvivl om hvorvidt, du overhovedet har brug for en aftale, så kan du altid få en saglig vurdering af en vores jurister.

Processen hos LegalHero

Ønsker du hjælp til at få lavet en hemmeligholdelsesaftale eller ønsker du en gennemgang af en eksisterende hemmeligholdelsesaftale, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du modtaget en hemmeligholdelsesaftale fra din aftalepart, så kan du vedhæfte denne på sagen i forbindelse med din sagsoprettelse. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos LegalHero.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i hemmeligholdelsesaftaler. De vil derefter kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse. Herefter kan du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning der er bedst for dig. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi kan løse din opgave for dig.

Når du finder et tilbud, som stemmer overens med din forventninger, accepterer du blot det pågældende tilbud. Herefter vil sagsbehandlingen vil starte på den digitale platform. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Relaterede services

Kundekontrakt

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en hemmeligholdelsesaftale?

En hemmelighedsaftale er også kender under forkortelsen NDA. Aftalen har til formål at beskytte en eller flere parters fortrolige oplysninger. Det kan f.eks. være opfindelser, informationer, som ikke ønskes offentliggjort.

Hvad er forskellen på en ensidig eller gensidig hemmeligholdelsesaftale?

Hvis du opretter en ensidig fortrolighedserklæring, betyder det at det kun er den ene part der giver adgang til fortrolige oplysninger, som skal beskyttes. Ved en gensidig aftale giver parterne derimod hinanden adgang til fortrolige oplysninger, hvor disse oplysninger ikke skal offentliggøres eller gives videre.

Hvem benytter sig af hemmeligholdelsesaftaler?

Aftalen kan bruges i flere forskellige sammenhænge. Dog er de oftest brug i virksomheder, som ønsker at beskytte bestemte fortrolige oplysninger. Det vil også hyppigt forekomme at f.eks konsulenter får adgang til oplysningerne og herefter skal håndtere disse oplysninger.

Lav online
349 kr.
Med jurist
Fra 6.299 kr.

Pris

349 kr.

Ekskl. moms Opret hemmeligholdesesaftale
Sådan virker det
Besvar spørgsmålene Underskriv digitalt Download det færdige dokument

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis

349 kr.

Start nu