Aktieoverdragelse

LegalHero har et konkurrencedygtigt alternativ til advokater for dig, som skal bruge en aktieoverdragelsesaftale. Vi har flere juridiske dokumenter, som er lavet og vedligeholdt af de dygtigste eksperter i landet.

Priser fra

1.796,-

Kom i gang
Kunder der bruger LegalHero

Hvad er en aktieoverdragelse?

En aktieoverdragelse er en overdragelse af ejerandele i et aktieselskab. En aktieoverdragelse foretages typisk med en aktieoverdragelsesaftale. En aktieoverdragelsesaftale gør det muligt for et aktieselskab at ændre ejerfordelingen i et selskab. En sådan aftale benyttes til at fastlægge hvem der køber og sælger X antal aktier i aktieselskabet.

Ligesom der findes aktieoverdragelser, der vedrører andele i et aktieselskab, findes der også anpartsoverdragelser, der vedrører andele i et anpartsselskab.

Aktieoverdragelsesaftalen behøver ikke nødvendigvis være kompliceret. Alligevel skal den overholde de almindelige formelle procedurer, der er lagt for dagen i selskabets vedtægter eller eventuelle ejeraftaler.

Hvad sker der ved overdragelsen?

Når der sker overdragelse, vil køber uden videre overtage hele eller dele af virksomheden, herunder dertilhørende rettigheder og forpligtelser i forhold til blandt andet personale, leverandører, kunder mv. Dette er en fordel, da der således ikke er et behov for at skulle udarbejde nye ansættelses- og leverandørkontrakter, da personalet og leverandørerne fortsat arbejder for og leverer til den samme juridiske person, altså selskabet.

Når der er tale om overdragelse af aktier, er det aktionærerne, der er sælger, hvor det ved overdragelse af aktiver/aktiviteter er selskabet, der er sælger.

Aktieoverdragelse og vedtægter

I forbindelse med overdragelsen skal det undersøges, om der foreligger begrænsninger i omsætteligheden af aktierne. Herudover skal man være opmærksom på, at det skal undersøges, hvorvidt overdragelse af aktierne forudsætter samtykke fra selskabets bestyrelse eller generalforsamlingen.

Hvad skal man være opmærksom på med aktieoverdragelse?

Afhængigt af selskabets vedtægter og om aktieselskabet er børsnoteret eller ej, kan det kræve samtykke fra selskabets bestyrelse eller generalforsamling at afhænde ens aktier.

Selskabet skal gøres opmærksom på aktieoverdragelsen, jf. selskabslovens § 65, hvis ikke aktien er udstedt af en værdipapircentral. Hvis dette ikke sker, forbeholder overdragerens kreditorer sig muligheden til at gøre udlæg i selskabsandelene.

Der kan i tilfælde af drag-along klausuler eller tag-along klausuler, afhængigt af ejeraftalen, være visse regler for aktieoverdragelsen. Det er vigtigt at være opmærksom disse omstændigheder, og det kan anbefales at søge rådgivning herom i forbindelse med udformningen og gennemførelsen af aktieoverdragelsen.

LegalHero kan hjælpe dig med din aktieoverdragelse

Hvis du skal bruge hjælp til at få lavet en anparts- eller aktieoverdragelsesaftale står LegalHero klar med nogle af landets dygtigste jurister. Dermed sikrer du dig, at det bliver gjort på en ordentlig måde, og du slipper for besværet.

Du kan enten selv udarbejde din aftale med vores document builder, eller du kan få en af vores rådgivere til at lave den fra bunden af.

Opret din sag og vælg det tilbud fra den rådgiver, som bedst kan imødekomme dit behov. Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.
Kom i gang

Populære ydelser indenfor Selskabsret og erhvervsret

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis