Joint Venture

Hos LegalHero er vi eksperter i at hjælpe virksomheder, der ønsker at indgå i et joint venture. Rådgivningen indeholder bl.a. en opsætning af den bedst egnede samarbejdsstruktur samt grundig analyse af forbundne risici. Enhver beslutning om at indgå et joint venture bør bero på en grundig afvejning af de kommercielle fordele overfor de potentielle juridiske risici. Ved at bruge én af LegalHeros juridiske eksperter sikrer du dig og din virksomhed, at det juridiske fundament under din joint venture er solidt. LegalHero er den nemmeste, sikreste og mest effektive måde at etablere dit joint venture på.

Priser fra

1.796,-

Kom i gang
Kunder der bruger LegalHero

Hvad er et joint venture?

Et joint venture er et samarbejde mellem to eller flere virksomheder. Målsætningerne for joint ventures kan variere, men oftest er hensigten, at parterne ønsker at udnytte de fordele, der er ved et partnerskab, for at opnå eller indfri en kommerciel målsætning. De overvejende fordele ved joint ventures er bl.a. stordriftsfordele, flere ressourcer og større kapacitet. Derudover kan et joint venture give mulighed for ekspansion ind i nye markeder samt adgang til ny og større ekspertise.

Efter at have klargjort og præciseret sin målsætning for et joint venture, skal der tages stilling til, hvilken type joint venture-model man ønsker at iværksætte. Overvejelserne bør bl.a. omfatte en grundig vurdering af, hvor meget man ønsker at deltage i den daglige drift, samt hvor risikovillig man ønsker at være. Grundlæggende findes der to måder at etablere et joint venture på:

  • Samarbejde: I visse tilfælde vil det være nok blot at indgå i et samarbejde, der beror på en samarbejdsaftale. Det kan fx være i tilfælde, hvor en mindre virksomhed ønsker at hægte sig på en større virksomheds salgskanaler. En samarbejdsaftale vil indeholde parternes pligter og rettigheder i joint venturet.
  • Virksomhedskonstruktion: Hvis et joint venture er større og mere risikobetonet, så bør det overvejes at stifte et selvstændigt joint venture-selskab. I praksis vil parterne i joint venturet sammen stifte et selskab, der i sig selv vil fungere som instrument for samarbejdet.

Under alle omstændigheder vil et joint venture aftale skulle tage stilling til følgende forhold:

  • Overordnet målsætning med joint venture, herunder eventuelle succeskriterier
  • Samarbejde eller virksomhedskonstruktion?
  • Hvem skal investere hvad og hvornår?
  • Hvem tilvejebringer eventuelle ressourcer i form af fx arbejdskraft eller produktionsaktiver?
  • Ejerskab af eventuelle immaterielle rettigheder, der opstår ud af joint venturet?
  • Afstemning af ansvarsområder og præcisering af forretningsgange
  • Forventningsafstemning i forhold til afstemning af risici, overskud og tab
  • Løsning af uoverensstemmelser i mellem joint venturets parter, fx mediation eller voldgift?

Lad LegalHero hjælpe dig i mål med din etablering af et joint venture

Der kan være stor risiko forbundet med at indlede et joint venture. Derfor bør man altid konsultere en ekstern rådgiver, inden man giver sig kast med etableringen af sit samarbejde.

Ønsker du hjælp til at etablere et joint venture, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål. LegalHero har jurister, der er eksperter i at hjælpe dig til at overveje alle tænkelige fordele og ulemper samt muligheder og risici, der er forbundet med dit joint venture. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.
Kom i gang

Populære ydelser indenfor Selskabsret og erhvervsret

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis