En kapitalforhøjelse betyder, at selskabets nominelle selskabskapital forøges gennem en pengetilførsel. Baggrunden for en kapitalforhøjelse kan fx være, at en eller flere investorer ønsker at erhverve ejerandele i forbindelse med en venture investering. En anden situation, hvor en kapitalforhøjelse kan tages i brug, kan fx være som led i en tilførsel af likviditet til et selskab i nød eller som led i en omstrukturering eller omdannelse. Derudover kan kapitalforhøjelser bruges til at udstykke flere anparter eller aktier til eksempelvis medarbejderaktier, warrants eller optioner.

Hvordan laver man en kapitalforhøjelse?

For at foretage en kapitalforhøjelse i et iværksætterselskab, et anpartsselskab eller et aktieselskab skal selskabets generalforsamling stemme om det med samme flertal som for en vedtægtsændring. Et flertal for en vedtægtsændring kræver 2/3 flertal, både på generalforsamlingen og blandt ejerne af selskabskapitalen. Dog kan fx direktionen i et selskab få bemyndigelse til at hæve selskabskapitalen, såfremt dette er vedtaget på en generalforsamling og indskrevet i selskabets vedtægter.

I praksis fungerer en kapitalforhøjelse på følgende måde:

  • Forberedelse af kapitalforhøjelse: Først og fremmest skal der tages stilling til typen af kapitalforhøjelse samt de processer, der skal tiltrædes i denne forbindelse. Her er det bl.a. vigtigt at tage stilling til, hvordan den nye kapital indskydes i selskabet. Der kan bl.a. være tale om et kontant indskud i form af penge, som lån gennem eksempelvis konvertible gældsbreve eller ved flytning af frie reserver til selskabskapitalen ved en såkaldt fondsemission. Sidstnævnte kan bl.a. bruges til at lave selskabets egenbeholdning til fx medarbejderaktier eller warrants. Kapitalforhøjelsen kan også struktureres som en kombination af disse.
  • Beslutning på generalforsamling: Dernæst skal der træffes beslutning om omdannelsen på selskabets generalforsamling. Selskabsloven foreskriver, at en sådan beslutning skal træffes med 2/3 flertal af stemmerne. Flertallet skal dog repræsentere både de tilstedeværende på generalforsamlingen samt selskabskapitalen i øvrigt. Dog er det vigtigt, at selskabet først og fremmest har indkaldt til generalforsamlingen overfor alle selskabets kapitalejere.
  • Selskabskapital: Det er nødvendigt at tage højde for selskabskapitalen før og efter kapitalforhøjelsen. I denne forbindelse skal der tages stilling til den kurs, hvorved forhøjelsen skal ske.
  • Opdaterede vedtægter: Selskabets vedtægter skal herefter opdateres, således at den nye og forhøjede selskabskapital fremgår. Der kan i visse tilfælde være andre forhold, der samtidig bør opdateres. Læs mere om selskabsvedtægter her
  • Registrering hos Erhvervsstyrelsen: Sidste skridt i kapitalforhøjelsen er selve anmeldelsen hos Erhvervsstyrelsen. Alting kan gøres digitalt gennem virk.dk. Selve kapitalforhøjelsen gøres ved, at de opdaterede vedtægter, vurderingsberetning og omdannelsesbalance uploades hos Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter beslutningen er truffet på generalforsamlingen, hvorefter omdannelsen er en realitet.
  • Opdatering af eventuelt ejeraftale: Såfremt der allerede foreligger en ejeraftale, bør denne opdateres, således at også nye ejere indtræder i aftalen. Foreligger der ingen ejeraftale, bør det overvejes at lave en. Læs mere om ejeraftaler her.

Bemærk, at selskabsloven indeholder en række formelle krav, der har betydning for flere af ovennævnte punkter.

Lad LegalHero hjælpe dig med din kapitalforhøjelse

Ønsker du at hjælp til at foretage en kapitalforhøjelse i dit IVS, ApS eller A/S så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at lade LegalHero forestå din kapitalforhøjelse sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os. Legalhero er DK’s førende platform som alternativ til en almindelige selskabsadvokat.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Omdannelse af IVS til ApS

Har du et IVS skal det omdannes til et ApS i løbet af 2020. Læs mere om omdannelse fra IVS til Aps her.