Omdannelse af ApS til A/S

  • Få klaret din virksomhedsomdannelse hurtigt og let hos LegalHero
  • Kom i gang med det samme, spar besværet og få styr på formaliteterne.

 

Priser fra

1.796,-

Kom i gang
Kunder der bruger LegalHero

Hvordan omdanner jeg et ApS til et A/S?

For at omdanne et anpartsselskab til et aktieselskab skal selskabets generalforsamling stemme om det med samme flertal som for en vedtægtsændring. Et flertal for en vedtægtsændring kræver 2/3 flertal, både på generalforsamlingen og blandt ejerne af selskabskapitalen.

I praksis fungerer en omdannelse af et anpartsselskab til et aktieselskab på følgende måde:

  • Beslutning på generalforsamling: Først skal der træffes beslutning om omdannelsen på selskabets generalforsamling. Selskabsloven foreskriver, at en sådan beslutning skal træffes med 2/3 flertal af stemmerne. Flertallet skal dog repræsentere både de tilstedeværende på generalforsamlingen samt selskabskapitalen i øvrigt.
  • Vurderingsberetning: Generalforsamlingens beslutning skal træffes på baggrund af en vurderingsberetning. En vurderingsberetning har til formål at værdiansætte selskabets aktiver og må ikke være mere end 4 uger gammel på tidspunktet for beslutningen om omdannelse. Dette er af hensyn til at fremlægge et retvisende øjebliksbillede af selskabets økonomi. Vurderingsberetningen skal indsendes til Erhvervsstyrelsen.
  • Omdannelsesbalance: Selskabet skal ydermere have foretaget en omdannelsesbalance, der skal udarbejdes efter samme fremgangsmåde, som selskabet udarbejder årsrapporter, fx jf. Årsregnskabsloven. Omdannelsesbalancen skal revideres af en revisor, såfremt selskabet er underlagt revisionspligt. Omvendt er der ikke krav om, at omdannelsesbalancen skal revideres, såfremt selskabet ikke er underlagt revisionspligt. Frivillig revisionspligt gennemtvinger heller ikke en revidering af omdannelsesbalancen. Omdannelsesbalancen skal, ligesom vurderingsberetningen, indsendes til Erhvervsstyrelsen.
  • Selskabskapital: Selskabskapitalen skal på omdannelsestidspunktet udgøre mindst 400.000 kr., hvilket er minimumskravet for aktieselskaber. Det kræver desuden ikke godkendelse fra selskabets kreditorer at omdanne selskabet fra et ApS til et A/S.
  • Opdaterede vedtægter: Selskabets vedtægter skal herefter opdateres, således at den nye og forhøjede selskabskapital fremgår. Der kan i visse tilfælde være andre forhold, der samtidig bør opdateres. Læs mere om selskabsvedtægter her.
  • Registrering hos Erhvervsstyrelsen: Sidste skridt i omregistreringen er selve anmeldelsen hos Erhvervsstyrelsen. Alting kan gøres digitalt gennem virk.dk. Selve omregistreringen gøres ved, at de opdaterede vedtægter, vurderingsberetning og omdannelsesbalance uploades hos Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter beslutningen er truffet på generalforsamlingen, hvorefter omdannelsen er en realitet.

Omdannelsen af et ApS til et A/S skaber ingen ny juridisk enhed. Derfor vil selskabets CVR-nummer forblive det samme.

Omdannelse af A/S til ApS

Hvis man ønsker at omdanne sit eksisterende aktieselskab til et anpartsselskab, så er det også en mulighed. En sådan omdannelse vil blot kræve, at der træffes beslutning om omdannelsen på selskabets generalforsamling med dobbelt 2/3-flertal. Da der er tale om en slags nedgradering af selskabsformen, er der ikke lovkrav om hverken vurderingsberetning eller omdannelsesbalance. Selve omdannelsen fra A/S til ApS kræver dog en vedtægtsændring, som skal registreres hos Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter beslutningen er truffet. Ligesom andre omdannelser af kapitalselskaber, vil selskabet forblive den samme juridiske enhed, og der vil derfor ikke ske en udskiftning af selskabets CVR-nummer.

Lad LegalHero hjælpe dig med din omregistrering

Ønsker du at hjælp til at omregistrere dit ApS til et A/S, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at benytte LegalHero til din omregistrering, sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du som kunde er med under hele forløbet. LegalHero har udviklet jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. Det tager dig ikke mere end et par minutter.

Det eneste du skal gøre er at udfylde nogle informationer til os, hvorefter vi håndterer din virksomhedsomdannelse. Når din virksomhed er tilstrækkelig oplyst, tager vi os af din virksomhedsomdannelse. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvordan du bedst kan få en løsning, som netop passer til dit behov.

Omdannelse af IVS til ApS

Har du et IVS skal det omdannes til et ApS inden d. 15 oktober 2021. Læs mere om omdannelse fra IVS til ApS her.

Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.
Kom i gang

Populære ydelser indenfor Selskabsret og erhvervsret

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis