Hvordan omdanner jeg et ApS til et A/S?

For at omdanne et anpartsselskab til et aktieselskab skal selskabets generalforsamling stemme om det med samme flertal som for en vedtægtsændring. Et flertal for en vedtægtsændring kræver 2/3 flertal, både på generalforsamlingen og blandt ejerne af selskabskapitalen.

I praksis fungerer en omdannelse af et anpartsselskab til et aktieselskab på følgende måde:

  • Beslutning på generalforsamling: Først skal der træffes beslutning om omdannelsen på selskabets generalforsamling. Selskabsloven foreskriver, at en sådan beslutning skal træffes med 2/3 flertal af stemmerne. Flertallet skal dog repræsentere både de tilstedeværende på generalforsamlingen samt selskabskapitalen i øvrigt.
  • Vurderingsberetning: Generalforsamlingens beslutning skal træffes på baggrund af en vurderingsberetning. En vurderingsberetning har til formål at værdiansætte selskabets aktiver og må ikke være mere end 4 uger gammel på tidspunktet for beslutningen om omdannelse. Dette er af hensyn til at fremlægge et retvisende øjebliksbillede af selskabets økonomi. Vurderingsberetningen skal indsendes til Erhvervsstyrelsen.
  • Omdannelsesbalance: Selskabet skal ydermere have foretaget en omdannelsesbalance, der skal udarbejdes efter samme fremgangsmåde, som selskabet udarbejder årsrapporter, fx jf. Årsregnskabsloven. Omdannelsesbalancen skal revideres af en revisor, såfremt selskabet er underlagt revisionspligt. Omvendt er der ikke krav om, at omdannelsesbalancen skal revideres, såfremt selskabet ikke er underlagt revisionspligt. Frivillig revisionspligt gennemtvinger heller ikke en revidering af omdannelsesbalancen. Omdannelsesbalancen skal, ligesom vurderingsberetningen, indsendes til Erhvervsstyrelsen.
  • Selskabskapital: Selskabskapitalen skal på omdannelsestidspunktet udgøre mindst 400.000 kr., hvilket er minimumskravet for aktieselskaber. Det kræver desuden ikke godkendelse fra selskabets kreditorer at omdanne selskabet fra et ApS til et A/S.
  • Opdaterede vedtægter: Selskabets vedtægter skal herefter opdateres, således at den nye og forhøjede selskabskapital fremgår. Der kan i visse tilfælde være andre forhold, der samtidig bør opdateres. Læs mere om selskabsvedtægter her.
  • Registrering hos Erhvervsstyrelsen: Sidste skridt i omregistreringen er selve anmeldelsen hos Erhvervsstyrelsen. Alting kan gøres digitalt gennem virk.dk. Selve omregistreringen gøres ved, at de opdaterede vedtægter, vurderingsberetning og omdannelsesbalance uploades hos Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter beslutningen er truffet på generalforsamlingen, hvorefter omdannelsen er en realitet.

Omdannelsen af et ApS til et A/S skaber ingen ny juridisk enhed. Derfor vil selskabets CVR-nummer forblive det samme.

Omdannelse af A/S til ApS

Hvis man ønsker at omdanne sit eksisterende aktieselskab til et anpartsselskab, så er det også en mulighed. En sådan omdannelse vil blot kræve, at der træffes beslutning om omdannelsen på selskabets generalforsamling med dobbelt 2/3-flertal. Da der er tale om en slags nedgradering af selskabsformen, er der ikke lovkrav om hverken vurderingsberetning eller omdannelsesbalance. Selve omdannelsen fra A/S til ApS kræver dog en vedtægtsændring, som skal registreres hos Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter beslutningen er truffet. Ligesom andre omdannelser af kapitalselskaber, vil selskabet forblive den samme juridiske enhed, og der vil derfor ikke ske en udskiftning af selskabets CVR-nummer.

Lad LegalHero hjælpe dig med din omregistrering

Ønsker du at hjælp til at omregistrere dit IVS til et ApS, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at lade LegalHero forestå din omregistrering sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Omdannelse af IVS til ApS

Har du et IVS skal det omdannes til et ApS i løbet af 2020. Læs mere om omdannelse fra IVS til Aps her.