Afskaffelse af IVS betyder krav på omdannelse

Det er ikke længere muligt stifte iværksætterselskaber (IVS) eller oprette dem. Alle eksisterende iværksætterselskaber skal inden d. 15. oktober 2021 omregistreres til anpartsselskaber (ApS) eller opløses. De IVS’er som ikke overholder denne frist, og som ikke er anmeldt til opløsning forinden, vil blive tvangsopløst.

Hvordan omdanner jeg et IVS til et ApS?

Omdannelse er ikke en retsvisende beskrivelse af den proces, hvorefter et IVS bliver til et ApS. Da begge selskabsformer er kapitalselskaber, er der i stedet blot brug for en omregistrering hos Erhvervsstyrelsen. Det betyder, at der ikke sker ophør af iværksætterselskabet og at der derfor heller ikke er behov for et nyt CVR-nummer. Virkningen er, at det er både forholdsvist nemt og billigt at omdanne sit IVS til et ApS.

I praksis fungerer en omregistrering af et iværksætterselskab til et anpartsselskab på følgende måde:

  • Beslutning om omregistrering: Først skal der træffes beslutning om omregistreringen på selskabets generalforsamling. Selskabsloven foreskriver, at en sådan beslutning skal træffes med 2/3 flertal af stemmerne. Flertallet skal dog repræsentere både de tilstedeværende på generalforsamlingen samt selskabskapitalen i øvrigt.
  • Revisorerklæring: Dernæst skal der udarbejdes en revisorerklæring, der tilkendegiver, at den fornødne selskabskapital er til stede i selskabet på omregistreringstidspunktet. Både en revisor og en advokat er i stand til at godkende selskabskapitalen. Når et IVS omregistreres til et ApS er det et krav, at der minimum er 40.000 kr. til stede i selskabet.
    NB: Hvis der er tale om benyttelse af revisorarbejde, er denne omkostning ikke omfattet af den ovenstående tilbudte pris og er dermed en separat omkostning.
  • Opdaterede vedtægter: Selskabets vedtægter skal herefter opdateres, således at den nye og forhøjede selskabskapital fremgår. Der kan i visse tilfælde være andre forhold, der samtidig bør opdateres. Læs mere om selskabsvedtægter her.
  • Registrering hos Erhvervsstyrelsen: Sidste skridt i omregistreringen er selve anmeldelsen hos Erhvervsstyrelsen. Alting kan gøres digitalt gennem virk.dk. Selve omregistreringen gøres ved, at de opdaterede vedtægter samt revisorerklæringen uploades hos Erhvervsstyrelsen, hvorefter omdannelsen er en realitet.

NB: Virksomheden vil som led i virksomhedsomdannelsen blive faktoreret af negative renter. Beløbet har hidtil ligget på 18 kr.

Lad LegalHero hjælpe dig med din virksomhedsomdannelse

Ønsker du at hjælp til at omregistrere dit IVS til et ApS, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at benytte LegalHero til din omregistrering, sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du som kunde er med under hele forløbet. LegalHero har udviklet jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. Det tager dig ikke mere end et par minutter.

Det eneste du skal gøre er at udfylde nogle informationer til os, hvorefter vi håndterer din virksomhedsomdannelse. Når din virksomhed er tilstrækkelig oplyst, tager vi os af din virksomhedsomdannelse. Hvis der opstår opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvordan du bedst kan få den løsning, som passer til netop dit behov.