Omdannelse af IVS til ApS

  • Bemærk at LegalHero ikke længere kan nå at omdanne dit selskab inden deadline d. 15. oktober 2021.
  • Du er fortsat velkommen til at kontakte os vedr. rådgivning om omdannelse.

Priser fra

2.200,-

Kom i gang
Kunder der bruger LegalHero

Bemærk at LegalHero ikke længere kan nå at foretage omdannelser inden deadline d. 15. Oktober 2021!

Afskaffelse af IVS betyder krav på omdannelse

Det er ikke længere muligt stifte iværksætterselskaber (IVS) eller oprette dem. Alle eksisterende iværksætterselskaber skal inden d. 15. oktober 2021 omregistreres til anpartsselskaber (ApS) eller opløses. De IVS'er som ikke overholder denne frist, og som ikke er anmeldt til opløsning forinden, vil blive tvangsopløst.

Hvordan omdanner jeg et IVS til et ApS?

Omdannelse er ikke en retsvisende beskrivelse af den proces, hvorefter et IVS bliver til et ApS. Da begge selskabsformer er kapitalselskaber, er der i stedet blot brug for en omregistrering hos Erhvervsstyrelsen. Det betyder, at der ikke sker ophør af iværksætterselskabet og at der derfor heller ikke er behov for et nyt CVR-nummer. Virkningen er, at det er både forholdsvist nemt og billigt at omdanne sit IVS til et ApS.

I praksis fungerer en omregistrering af et iværksætterselskab til et anpartsselskab på følgende måde:

  • Beslutning om omregistrering: Først skal der træffes beslutning om omregistreringen på selskabets generalforsamling. Selskabsloven foreskriver, at en sådan beslutning skal træffes med 2/3 flertal af stemmerne. Flertallet skal dog repræsentere både de tilstedeværende på generalforsamlingen samt selskabskapitalen i øvrigt.
  • Revisorerklæring: Dernæst skal der udarbejdes en revisorerklæring, der tilkendegiver, at den fornødne selskabskapital er til stede i selskabet på omregistreringstidspunktet. Både en revisor og en advokat er i stand til at godkende selskabskapitalen. Når et IVS omregistreres til et ApS er det et krav, at der minimum er 40.000 kr. til stede i selskabet.
    NB: Hvis der er tale om benyttelse af revisorarbejde, er denne omkostning ikke omfattet af den ovenstående tilbudte pris og er dermed en separat omkostning.
  • Opdaterede vedtægter: Selskabets vedtægter skal herefter opdateres, således at den nye og forhøjede selskabskapital fremgår. Der kan i visse tilfælde være andre forhold, der samtidig bør opdateres. Læs mere om selskabsvedtægter her.
  • Registrering hos Erhvervsstyrelsen: Sidste skridt i omregistreringen er selve anmeldelsen hos Erhvervsstyrelsen. Alting kan gøres digitalt gennem virk.dk. Selve omregistreringen gøres ved, at de opdaterede vedtægter samt revisorerklæringen uploades hos Erhvervsstyrelsen, hvorefter omdannelsen er en realitet.

NB: Virksomheden vil som led i virksomhedsomdannelsen blive faktureret af negative renter.

Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.
Kom i gang

Populære ydelser indenfor Selskabsret og erhvervsret

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis