Generalforsamling

Generalforsamlingen er en virksomheds (eller forenings) forum, hvor dets ejere har mulighed for at udøve deres indflydelse. Dette skal ses i lyset af, at det i kapitalselskaber er direktionen og bestyrelsen, der står for ledelsen af selskabet – og her har ejerne typisk ikke indflydelse.

En generalforsamling kan både afholdes almindeligt eller ekstraordinært (også kaldet en ekstraordinær generalforsamling).

Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto Logo Billetto

Hvordan afholdes generalforsamlingen?

Når der skal afholdes generalforsamling, skal der ske en indkaldelse til denne senest 2-4 uger før generalforsamlingen. Måden hvorpå generalforsamlingen indkaldes fremgår af vedtægterne. I indkaldelsen skal fremgå dato, tid og sted for afholdelsen samt dagsordenen med alle de punkter, som man ønsker at bringe op. Kan nogle af deltagerne ikke møde op, kan de give en skriftlig og dateret fuldmagt til til en anden, der herefter møder i deres sted.

Der skal desuden tages beslutningsreferat af generalforsamlingen. Hvis der på generalforsamlingen sker ændringer i ledelse, revision, sproget i årsrapporten, regnskabsår mv. skal dette anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

En generalforsamling kan afholdes elektronisk, men sker typisk ved fysisk fremmøde. Der skal afholdes en generalforsamling med fysisk fremmøde, hvis kapitalejere med ejerskab over mere end 10% af selskabets kapital kræver det.

Hvad vedtages på en generalforsamling?

På selve generalforsamlingen skal der til at starte med udpeges en dirigent, som skal lede generalforsamlingen og sørge for, at alle emner behandles på en forsvarlig måde og at alle bliver hørt. Derudover skal generalforsamlingen godkende virksomhedens årsrapport før den kan indsendes til Erhvervsstyrelsen (fristen er senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb). Hvis der har været overskud i selskabet, skal det også besluttes hvad der skal ske med dette – eksempelvis kan det udbetales som udbytte til ejerne eller gå til selskabets fri reserver.

Det er desuden frit hvad der ellers skal vedtages på generalforsamlingen, så længe dette sker inden for rammerne af loven og generalforsamlingens kompetence. Eksempelvis kan man på en generalforsamling beslutte, at give bestyrelsen eller direktionen konkrete instrukser – men generalforsamlingen må ikke “overtage” ledelsen af selskabet. 

Forslag vedtages som udgangspunkt ved afstemning. For at et forslag vedtages, kræves der som udgangspunkt simpelt flertal, men nogle forslag (såsom vedtægtsændringer) kan have en sådan karakter, at de kræver vedtagelse af ⅔ eller 9/10 af stemmerne. 

LegalHero kan hjælpe dig med beslutningsreferat og meget mere

LegalHero er Danmarks førende digitale juridiske platform som alternativ til en almindelige selskabsadvokat. Med et enkelt klik kan du hurtigt komme i gang med at få lavet dit beslutningsreferat til generalforsamlingen.

Du kan enten lave beslutningsreferatet selv med vores document builder, eller du kan få hjælp fra en af vores håndplukkede eksperter i selskabsret til at lave beslutningsreferatet fra bunden af. Alle vores eksperter er uddannede jurister og kan desuden hjælpe dig med at svare på juridiske spørgsmål, som du måtte have.

Opret din sag på vores platform hvor du beskriver hvad du skal have hjælp til. Det er 100% gratis og uforpligtende at oprette en sag.

Når sagen er oprettet bliver den lagt i udbud hos alle vores jurister, der specialiserer sig i selskabsret. De kigger sagen igennem, kommer med opfølgende spørgsmål og hvis de føler, at de kan give dig kompetent hjælp, afgiver de et tilbud på hvordan de vil løse opgaven for dig.

Det er herefter op til dig, om du ønsker at acceptere et af de afgivne tilbud. Vælger du at gøre dette, starter sagsbehandlingen. Det er først når sagsbehandlingen er afsluttet, og du har fået din hjælp, at betalingen sker.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.
Få rådgivning om generalforsamlinger her

Populære ydelser indenfor Selskabsret og erhvervsret

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis