Personligt ejede mindre virksomheder – PMV

Ønsker du at komme igang med en personligt ejet mindre virksomhed, så kan LegalHero hjælpe dig i mål. Vi har juridiske eksperter, der er klar til at rådgive dig om alt fra valg af selskabsform til stiftelse og registrering din virksomhed. Ved at bruge LegalHero til stiftelsen slipper du for besværet, mens du kan være helt sikker på, at alting gøres lovmæssigt og samtidig passer på dine behov.

Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto Logo Billetto

Hvad er en personligt ejet mindre virksomhed?

Der findes i dag ca. 28.000 personligt ejede mindre virksomheder i Danmark. Personligt ejede mindre virksomheder, også kaldet PMV, er den mindste virksomhed indenfor dansk ret. På en måde kan man sige, at en PMV er din egen person i virksomhedsform. Det er derfor en virksomhedsform, der egner sig godt til personer, der ønsker at udøve en erhvervsaktivitet i selvstændigt øjemed uden at skulle håndtere reel administration af en egentlig virksomhed. Grundlæggende gælder følgende for personligt ejede mindre virksomheder:

 • En PMV kan kun have én ejer, og hver person kan kun have én PMV
 • En PMV betaler ikke moms eller andre afgifter.
 • En PMV må ikke have en årlig omsætning over 50.000 kr.
 • Der er ikke mulighed for at have ansatte i en PMV.
 • Registrering af en PMV skal fornyes hvert 3. år
 • Det kræver et dansk CPR-nummer at stifte og operere en PMV.
 • Det er gratis at registrere sin PMV

En personligt ejet mindre virksomhed kan være en rigtig god selskabsform for mange, der ønsker at begynde at drive en smule erhvervsvirksomhed. Der er dog visse forhold, der gør sig gældende for PMVer, som man bør gøre sig væsentlige overvejelser om, inden man går i gang, herunder særligt reglerne om personlig hæftelse og omsætningskrav. I visse situationer kan det derfor være mere attraktivt at stifte et kapitalselskab, navnlig et ApS eller et A/S, ligesom det også i visse tilfælde kan være bedre at stifte en enkeltmandsvirksomhed. Du kan læse mere om forskellen på de forskellige selskabsformer her.

Hvorfor skal jeg vælge en personligt ejet mindre virksomhed?

Det er enkelt og nemt at stifte en enkeltmandsvirksomhed. Der er også flere direkte fordele forbundet med denne type selskab. De væsentligste fordele er bl.a.:

 • Nul startkapital: Der er intet lovkrav om minimumskapital, som der fx er hos kapitalselskaber. Det betyder, at det ikke koster noget at komme i gang med sin virksomhed.
 • Årsrapport: En PMV er ikke forpligtet til at indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Derimod skal en PMV stadig bogføre sine aktiviteter, dvs. holde regnskab med indtægter og udgifter.
 • Ejerforhold: Personligt ejede mindre virksomheder er for dig, hvis du er selvstændig. Dvs. at du ikke kan eje virksomheden med andre. Du er derfor heller ikke forpligtet til registrere legale ejere eller reelle ejere.
 • Ledelse: En PMV har hverken en formel direktion eller en bestyrelse.

Udover de oplistede fordele ovenfor så gælder der en række vigtige forhold, man bør forhold sig til, hvis man overvejer at stifte en personligt ejet mindre virksomhed. Disse væsentlige forhold er navnlig:

 • Hæftelse: Modsat kapitalselskaber, så hæfter ejeren af en PMV for virksomhedens forpligtelser. Derfor er du som ejer af en PMV personligt ansvarlig for, at virksomheden betaler sin gæld til kreditorer.
 • Skat og moms: Som ejer af en PMV skal du udarbejde et skatteregnskab for virksomheden. Det overskud, der eventuelt måtte være i en personligt ejet virksomhed, bliver således beskattet som personlig indkomst. Læs mere på Skat.dk Det er derfor også vigtigt at være opmærksom på, at såfremt du har til hensigt at lade din virksomhed blive momsregistreret, ansætte medarbejdere, importere eller eksportere udenfor EU, så skal du omregistrere din PMV til en enkeltmandsvirksomhed.

Kan man ændre selskabsform senere?

Det er muligt at ændre selskabsform undervejs i selskabets levetid. Nogle vælger derfor også at lade deres PMV omregistrere til en enkeltmandsvirksomhed eller til et kapitalselskab, som fx et ApS. En omdannelse fra en PMV til fx enkeltmandsvirksomhed kan være en fornødenhed, såfremt virksomheden vokser meget og derfor ønsker at ansætte medarbejdere og udvide sin omsætning.

En omdannelse fra en personligt ejet virksomhed til en enkeltmandsvirksomhed eller et kapitalselskab gøres nemt. Der kan dog være udgifter forbundet med dette og derfor bør man overveje, hvorvidt man i stedet bør springe PMVen over, for i stedet at stifte en anden mere professionaliseret selskabsform med det samme, såfremt man forudser et behov for en omdannelse i den nære fremtid.

Hvordan stiftes en personligt ejet mindre virksomhed?

Det er en relativt simpel proces at stifte en personligt ejet virksomhed. Man skal blot bruge sit NemID til at logge ind på virk.dk. Som regel modtager man sit CVR-nummer indenfor kort tid, hvorefter man kan begynde sin erhvervsaktivitet. Man bør dog være opmærksom på, at Erhvervsstyrelsens online-formular indeholder en række spørgsmål, som man bør overveje grundigt, inden man afgiver sit svar. Det kan derfor godt betale sig at alliere sig med en jurist for at være sikker på, at man kommer sikkert i mål med sin stiftelse.Hvad kan vi gøre?

Hos LegalHero kan vores jurister hjælpe dig med at finde ud af, om en enkeltmandsvirksomhed er den rigtige løsning for dig. Vores jurister har dybdegående erfaring med stiftelse af selskaber. Ved at benytte en jurist hos LegalHero sikrer du, at din enkeltmandsvirksomhed bliver etableret lovmæssigt, hvilket er din garanti for, at der ikke senere dukker ubehagelige overraskelser op. LegalHeros selskabsretsjurister er eksperter i at rådgive om selskabstiftelser. De vil sikre at alle momenter, der er særegne for din situation, indgår i overvejelserne ved stiftelsen af din enkeltmandsvirksomhed. Der findes nemlig ikke en præcis formel for, hvordan en selskabskonstruktion bør laves. Derfor kan det være fordelagtigt at få en ekspert til hjælpe dig helt i hus med etableringen af din enkeltmandsvirksomhed.

Sådan stifter LegalHero din personligt ejet mindre virksomhed

Ønsker du at få hjælp til at oprette en personligt ejet virksomhed, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål. LegalHero er den mest effektive, sikre og nemme måde at få løst din juridiske opgave på. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platformModtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.
Få rådgivning om personligt ejede virksomheder

Populære ydelser indenfor Selskabsret og erhvervsret

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis