Salg af anparter

Salg af anparter er et hyppigt efterspurgt emne. Hvad end der er tale om overdragelse af anparter internet mellem ejere, eksternt til købere eller endda til nær familie, så kan du danne dig et godt overblik over reglerne herfor i denne artikel. LegalHero har hjulpet mange investorer og startups med at indgå overdragelsesaftaler, og du kan læse mere nedenfor, om de forskellige måder at sælge anparter på.

Priser fra

1.796,-

Kom i gang
Kunder der bruger LegalHero

I forbindelse med salg a anparter i et ApS, er det altid en god i dag at tage højde for en række omstændigheder. Disse omstændigheder kan bl.a. angive, hvordan man kan sælge sine anparter – og til hvilen pris.

Et ApS består som regel af flere forskellige anparter, også betegnet som ejerandele/kapitalandele. Du kan som udgangspunkt frit pantsætte, købe eller sælge anparter i et ApS. Selskabet selv kan også købe eventuelle anparter.

I forbindelse med salg af anparter har der typisk været lavet en ejertale mellem ejerne i det pågældende ApS. En ejeraftale vil som regel angive, hvorvidt og i så fald hvordan en ejer kan tilbyde sine anparter til andre ejere. I tilfælde af, at der er tale om anpartsoverenskomster, vedtægter og andet, så bliver processen med salg af anparter også mere kompliceret og tidskrævende som resultat af dette.

Når der skal foretages salg af anparter i et ApS, skal der udfærdiges en overdragelsesaftale. Overdragelsesaftalen beskriver, hvem der køber og hvem der sælger anparterne. Forinden anparterne kan sælges i et ApS, skal man blive enig med køber om prisen. Man kan som udgangspunkt rent skattemæssigt frit prissætte anparterne, som man vil.

Internt salg

Ved salg af anparter internet mellem to ejere af et selskab, er processen som regel angivet i ejeraftalen. Hvor kompliceret processen er afhænger særligt af, hvor mange ejere der er tale om. Hvis der alene er tale om 2 ejere, skal disse som udgangspunkt blot finde ud af hvad anparterne skal koste, og hvordan betalingen skal ske.

Formalisering

Når aftalen mellem køber og sælger i anpartselskabet er underskrevet og når betalingen har fundet sted, så skal købet/salget formaliseres. For at formalisere aftalen, skal sælger afmeldes fra selskabet på http://virk.dk. Herudover skal selskabets Ejerbog rettes til i hvad man kalder en intern ejerregistrering.

Når den interne ejerregistrering er ordnet, så skal der tages hånd om den eksterne ejerregisterring. De nye ejerforhold i ejerregisteret skal registreres, hvilket gælder for både legale og Reelle ejere.

Eksternt salg

Der er som udgangspunkt ingen regler til hinder for at sælge sine anparter til den pris som sælger ønsker, uanset selskabets aktuelle værdi, så længe der ikke er tale om salg til nær familie. I tilfælde af salg til nær familie, skal anparterne sælges til den faktiske værdi af anparterne. Værdiansættelsen af anparter kan med fordel findes gennem rådgivning fra en revisor.

Hvis man vælger at anvende sine anparter til en kommende partner eller medarbejder som betaling for deres arbejde, kan disse anparter ikke blot gives væk. Disse anparter skal i stedet værdiansættes til deres faktiske værdi og derefter opgives til Skattestyrelsen som løn. Dertil gælder reglerne om opdatering af ejerbog og ejerforhold, når det er relevant.

Beskatning af salg

Hvis du sælger anparter til en tredjepart, gælder der regler om beskatning af den eventuelle gevinst, som der måtte opnås som led i dette. Her gælder det, at der skal beskattes som aktieindkomstbeskatning, hvoraf 27% af al gevinst op til 56.500 og 42% over det beløb, så længe anparterne ejes privat.

Såfremt der har været lidt et tab som led i salget af anparterne, skal tabet trækkes fra med den samme procent som ovenstående.

I tilfælde af, at anparter, der ejes af et Holdingselskab, sælges, kan gevinsten ende i selskabet uden skat som udgangspunkt. Her skal der dog understreges, at dette ikke betyder, at gevinsten ikke er skattefri. I det øjeblik gevinsten hives ud af selskabet, skal man betale skat. Ønsker man at undgå dette, kan man vælge at bruge gevinsten til at investere et andet sted.

Overdragelse

Når alle omstændigheder omkring salget er blevet fastlagt, er næste skridt at udarbejde en overdragelsesaftale. I denne overdragelsesaftale skal betingelser og vilkår, der skal gælde for overdragelsen, anføres.

En overdragelsesaftale skal i bund og grund indeholde følgende:

  • Information om parterne
  • Prisen for anparterne
  • Hvad der sælges/købes
  • Overtagelsesdag
  • Bekræftelse

Lad LegalHero udforme jeres overdragelsesaftale

Ønsker du hjælp til at oprette en overdragelsesaftale, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Dermed sikrer du dig også, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet.

Opret din sag hos i vores platform, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Relevante papirer vedhæftes i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os. LegalHero er Danmarks førende digitale juridiske platform som alternativ til en almindelige selskabsadvokat.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.
Kom i gang

Populære ydelser indenfor Selskabsret og erhvervsret

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis