ApS – Stiftelse af anpartsselskab

LegalHeros jurister har stiftet massevis af anpartsselskaber for iværksættere, der ønsker at få den bedst mulige start på deres virksomhedsopstart. Vi hjælper dig med at lave alle de nødvendige dokumenter for at stifte og registrere dit anpartsselskab. Ved at bruge LegalHero til stiftelsen af dit ApS slipper du for besværet, mens du kan være helt sikker på, at alting gøres lovmæssigt og samtidig passer på dine behov.

Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto Logo Billetto

Hvad er et ApS?

ApS står for anpartsselskab. Et anpartsselskab er et kapitalselskab; altså et selskab med begrænset hæftelse. Kapitalkravet til et ApS er i dag 40.000 kr., og anpartsselskabsformens høje troværdighed i erhvervslivet har gjort det til den hyppigst anvendte selskabsform herhjemme. Overvejer du at starte et anpartsselskab, men er du i tvivl om, hvorvidt et ApS er den rigtigte selskabsform for dig, så kan du læse mere om valg af selskabsform her.

Hvorfor skal jeg vælge et anpartsselskab?

Såfremt man ønsker at stifte et kapitalselskab, så er der flere gode grunde til at overveje ApS fremfor den anden selskabsform (A/S). Flere af grundene gælder for alle tre typer af kapitalselskaber, men det fordelagtige ved et ApS er, at det ofte passer fint til de fleste iværksætteres behov.

Begrænset hæftelse:

Da et anpartsselskab er et kapitalselskab, så er anpartsselskabets økonomiske forhold adskilt fra ejerne. Det betyder i praksis, at såfremt anpartsselskabet skulle få problemer med økonomien - fx grundet dårligt salg eller pga. en retssag - så hæfter ejerne alene med det beløb, de har indskudt til selskabskapitalen og derfor ikke med deres personlige formue. Dette udgangspunkt kan dog fraviges, såfremt ejerne har stillet personlige garantier eller hæftelser til fx banker eller andre kreditorer.

Flere kan eje selskabet:

Ligesom de andre kapitalselskaber, så kan et anpartsselskab ejes af én til flere personer. Ligeledes vil andre selskaber også kunne eje et helt eller dele af et anpartsselskab. Der er derfor stor fleksibilitet i forhold til selskabsstrukturen, og det er bl.a. muligt at lave både koncern- og holdingstrukturer. Såfremt man ønsker at tilknytte nye personer til anpartsselskabets ejerkreds - fx investorer eller vigtige medarbejdere - kan dette gøres bl.a. ved lån eller investering, hvilket er betragetligt lettere i et anpartsselskab end ved andre selskabsformer.

Overdragelse af ejerskab:

Valget af ApS som selskabsform er også godt, hvis man ønsker at overdrage ejerandele i sit ApS til andre personer. Har man fx brug for at få en ny forretningspartner med ombord eller rejse kapital fra en investor, så er anpartsselskaber velegnede til dette.

Selvstændig juridisk person:

Et anpartsselskab er en selvstændig juridisk person. Det betyder, at et ApS i mange henseender kan påtage sig rettigheder og forpligtelser på samme måde som fysiske personer gør det. Det er ikke blot fordelagtigt i forhold til den begrænsede hæftelse, men kan også have skattemæssige fordele, fx fordi selskabsskatten er lavere end personbeskatningen.

Kan man ændre selskabsform senere?

Det er muligt at ændre selskabsform undervejs i selskabets levetid. Nogle anpartsselskaber vælger derfor også at lade deres ApS omregistrere til et A/S.

En omdannelse fra ApS til A/S kan fx være en nødvendighed, såfremt selskabet ønsker at blive børsnoteret. For at et ApS kan omregistreres til et A/S skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen stemmer her om at beslutte, at selskabet lader sig omregistrere til et A/S. I forbindelse med omdannelsen fra ApS til A/S skal er det et krav, at der udarbejdes både en vurderingsberetning og dels en omdannelsesbalance.

Omdannelse af IVS til ApS

Har du et IVS skal det omdannes til et ApS i løbet af 2020. Læs mere om omdannelse fra IVS til Aps her.

Hvordan stiftes et ApS?

Alle selskaber skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, for at kunne operere lovligt under et CVR-nummer. Det gælder også for et ApS. Selve registreringen bliver kaldt for selskabets stiftelse. Selskabsloven indeholder en oplistning af betingelser til dokumentation og registreringen af virksomheden.

Udover en udfyldelse af Erhvervsstyrelsens formular på virk.dk, skal der udarbejdes følgende dokumenter til brug for stiftelsen af et anpartsselskab:

  • Stiftelsesdokumentet: Dette dokument er et slags bevis for oprettelsen af selskabet. Stiftelsesdokumentet indeholder bl.a. oplysninger om, hvem der ejer selskabet, hvilken type selskab der er tale om, og hvor mange penge, der er indskudt i selskabet fra begyndelsen. For at stiftelsesdokumentet bliver gyldigt, skal det underskrives af alle stiftere (ejere).
  • Vedtægter: Her er der tale om selve grundreglerne for selskabet. Vedtægterne skal bl.a. indeholde oplysninger om selskabets navn, formål, anparter og regnskabsår, men også reglerne om ledelse, beslutningskompetence osv. Derudover indeholder selskabets vedtægter også spillereglerne i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger, omsætningsbegrænsninger for anparterne mv.

Dernæst vil en ekstern part enten i form af en revisor, bank eller advokat verificere, at den fornødne selskabskapital på minimum 40.000 kr. er til stede ved stiftelsen af selskabet. Der er ligeledes mulighed for at stifte sit anpartsselskab med et såkaldt apportindskud. Det betyder, at man i stedet indskyder et andet formuegode - fremfor at indskyde kontanter - som fx værdigenstande i form af fx produktionsgenstande eller immaterielle rettigheder, såsom patenter eller ophavsrettigheder. Et apportindskud kræver en revisorpåtegning, der fastlægger det underliggende formuegodes værdi.

Hvad kan vi gøre?

Hos LegalHero kan vores jurister hjælpe dig med at finde ud af, om et ApS er den rigtige løsning for dig. Vores jurister har dybdegående erfaring med stiftelse af selskaber. Ved at benytte en jurist hos LegalHero sikrer du, at dit ApS bliver etableret lovmæssigt, hvilket er din garanti for, at der ikke senere dukker ubehagelige overraskelser op. LegalHeros selskabsretsjurister er eksperter i at rådgive om selskabstiftelser. De vil sikre at alle momenter, der er særegne for din situation, indgår i overvejelserne ved stiftelsen af dit ApS. Der findes nemlig ikke en præcis formel for, hvordan et selskabskonstruktion bør laves. Derfor kan det være fordelagtigt, at få en ekspert til hjælpe dig helt i hus med etableringen af dit ApS.

Sådan stifter LegalHero dit anpartsselskab

Ønsker du hjælp til at få en vurdering af, hvorvidt du behøver et ApS, eller ønsker du at få hjælp til at oprette et ApS, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.
Opret dit stiftelsesdokument i dag

Populære ydelser indenfor Selskabsret og erhvervsret

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis