Advisory Board-kontrakt

Opret din Advisory Board-kontrakt i dag ved hjælp af vores smarte dokumentgenerator.

Vi har udvalgt nogle af landets dygtigste erhvervsjurister til at lave denne dokumentskabelon, som du med fordel kan gøre brug af.

Selv uden juridisk viden kan du generere et skræddersyet dokument af højeste kvalitet.

Få styr på din Advisory Board-kontrakt på 15 minutter!

På 15 minutter
Pris 1.499 Kr.
Tilfredshedsgaranti
Kom i gang

Hvis du som virksomhed står over for en problemstilling eller hvis du er uklar over en forretningsstrategi, så kan ekstern sparring i form af et advisory board være løsningen for dig. Oprettelsen kan ske, uanset hvilken selskabsform din virksomhed falder ind under.

Et advisory board kan i dag være særligt relevant for en virksomhed, da det er et nøje udvalgt ekspertpanel, der kan rådgive en virksomhed inden for områder, som virksomheden ikke nødvendigvis er skarpe på. Dets funktion består udelukkende i rådgivning og professionel sparring.

Hvad er et advisory board og hvordan adskiller det sig fra en bestyrelse?

Et advisory board består af en uformel gruppe af lokale forretningseksperter, som bistår en virksomhed i dens dagligdrift udelukkende i form af rådgivning. Det deler mange egenskaber med en bestyrelse, men er et i stedet uofficielt virksomhedsorgan (og dermed ikke til at forveksle med en bestyrelse): Derfor er der et større spillerum for, hvordan det kan etableres. Hvad der skal forstås ved uofficiel er, at det ikke har et konkret juridisk eller finansielt ansvar overfor virksomheden. Herudover har det hverken beføjelser, pligter eller rettigheder til at træffe endelige beslutninger.

På samme måde er det valgfrit at implementere. Medlemmerne er heller ikke nødvendigvis berettiget til et vederlag. Hvis aflønning dog aftales, vil der normalt være tale om warrants, optioner, referencer for CV mv. Det vil som oftest være mindre end en bestyrelse.

Alt efter virksomhedens behov kan et advisory board struktureres til enten at hjælpe virksomhedens dagligdrift direkte eller til at holde virksomheden underrettet om en række forretnings-, juridiske- og finansielle tendenser, der kan påvirke virksomheden.

Det er op til direktionen, hvorvidt de vil følge råd fra et advisory board. Det økonomiske aspekt bør derfor være en relevant overvejelse, når man skal beslutte, hvorvidt det er det værd. Et advisory board er nemlig betydeligt billigere end en bestyrelse.

Hvad kan det bruges til?

Et advisory boards primære funktion består i at rådgive en virksomheds ledelse. Det kan særligt være en fordel for virksomheder, der ikke har nogen bestyrelse, idet de kan agere som det diskussionsforum, som en bestyrelse ellers ville have været. Det kan være udfordrende at stå alene, når det kommer til at træffe store beslutninger og udfærdige forretningsstrategier.

Advisory board eller bestyrelse?

En effektiv bestyrelse kan være et godt diskussionsforum for en virksomhed til at drøfte dens strategier og udfordringer. Dette er dog ikke ensbetydende med, at et selskab med en bestyrelse ikke kan have fordel af et advisory board. Det kan nemlig supplere en bestyrelse med deres egen ekspertviden. Der kan også forekomme situationer, hvor bestyrelser bliver så store, at det bliver et ineffektivt diskussionsforum.

Størrelsen på et advisory board er derimod nemmere at kontrollere, da det er uafhængigt af selskabets størrelse. Sidstnævnte skal heller ikke bebyrdes med mange af de beslutninger som en bestyrelse er pålagt. I stedet kan det indskrænkes til særlige problemstillinger og områder, der aktuelt eller potentielt påvirker virksomheden.

Hvad er reglerne for en advisory board-kontrakt?

Der gælder ikke regler omkring et advisory board på samme måde som der gør for en bestyrelse. Hvor bestyrelser er reguleret i selskabsloven, så er det samme ikke tilfældet for et advisory board. Det var valgfrit for ApS’er, hvorvidt de vil indsætte en bestyrelse. For A/S’er er det et krav i selskabsloven, at der indsættes en bestyrelse bestående af minimum tre bestyrelsesmedlemmer. Langt de fleste handlinger for en bestyrelse, lige fra oprettelse til afskedigelse, skal ske gennem enten indførelse eller ændring af selskabets vedtægter. Det samme gælder ikke for advisory boards.

Hvad skal man være opmærksom på?

Der gælder for oprettelsen af et advisory board en større grad af aftalefrihed. Eksempelvis foreligger der ikke et krav om en formel, skriftlig aftale. Der er således heller ikke krav til størrelsen, arbejdstiden, mødehyppigheden for medlemmerne mv. Vi anbefaler dog, at man er klar over, hvad målet med et advisory board er for ens virksomhed, forinden det oprettes. Desuden bør det på forhånd aftales, hvor mange medlemmer det skal have, hvem der skal være en del af det, og hvor hyppigt der skal mødes.

Der gælder ikke et lovbestemt krav til at formalisere et advisory board. Alligevel erfarer vi, at det som oftest er til fordel for en virksomhed at oprette et advisory board igennem gensidige aftaler.

Er advisory boards nødvendige?

Vi har ovenfor belyst, hvad et advisory board er og hvordan det adskiller sig fra en bestyrelse. Spørgsmålet er herefter, hvorfor og hvorvidt man overhovedet behøver det?

Den største og mest fremtrædende fordel bag et advisory board er som sagt, at det er et uofficielt rådgivningsorgan. Formålet bag det er at stille rådgivning til rådighed for virksomheden. Endvidere kan en virksomhed frit ændre et advisory board uden at ændre vedtægterne. Dens uformelle struktur og ledelse kan opfylde en række behov, som en bestyrelse ellers ikke ville kunne efterkomme.

For virksomheder i start-up fasen kan et advisory board benyttes som en prøveordning til at teste og evaluere samarbejdet i virksomheden, forinden der etableres en formel bestyrelse. Endvidere er alle diskussioner og drøftelser fortrolige blandt medlemmerne og virksomheden.

Hvad skal en advisory board-kontrakt indeholde?

Vi anbefaler, at dokumentet som minimum bør indeholde følgende:

  • Indtrædelse
  • Afholdelse af møder
  • Honorar
  • Oplysninger og tavshedspligt
  • Habilitet
  • Forsikringsforhold
  • Opsigelse og ophævelse
  • Lovvalg og konfliktløsning

Hvordan kommer jeg i gang?

Med LegalHeros smarte dokumentgenerator kan du selv generere din egen skræddersyede Advisory Board-kontrakt fra bunden af og underskrive det online. Dokumentet er efter oprettelsen gemt på din profil, hvor du frit kan dele, downloade og opbevare det efter behov.

Under oprettelsen af dokumentet kan du hele tiden få fat på en rådgiver, hvis du har brug for hjælp til noget – eller du kan ringe til, os hvis du har nogen spørgsmål.

Kom i gang ved at klikke på “køb nu” ovenfor. Alternativt kan du oprette en opgave på vores platform for at få tilbud fra juridiske eksperter i investeringsaftaler.

Du stilles simple spørgsmål

Vi stiller dig en række spørgsmål som du kan svare på ét spørgsmål ad gangen.

Dokumentet skabes automatisk

Dit dokument skræddersys automatisk til dine svar med det samme.

Tilkøb ekspert rådgivning

Har du særlige spørgsmål eller ønsker du nærmere gennemgang af dit dokument, så sidder vores eksperter klar.

Andre SmartDocs

Besvar simple spørgsmål

Brug vores online formular til at svare på relevante spørgsmål, der gør at vi kan sammensætte et dokument mens du venter.

Generer komplekse dokumenter helt automatisk

Juridiske eksperter har sørget for at vi automatisk kan generere et dokument der skræddersyr sig præcis til din situation.

Print, download eller gem dokumenter online

Hent dokumentet som PDF eller gem det online sammen med de ændringer du har lavet.

Indhent underskrifter

Indhent underskrifter direkte i platformen. Parterne får automatisk tilsendt al den indformation de skal bruge til at afgive deres underskrift. Du har overblikket samlet et sted.

Tilret dit dokument præcis som du vil have det

Rediger dokumentet direkte i din browser og opret så mange versioner du vil. Hent det ned på din egen computer når du har brug for det.

Invitér vores eksperter til at skræddersy dit dokument

Du kan altid invitere vores jurister til at rådgive dig yderligere. LegalHero har mere end 150 specialiserede rådgivere der sidder klar til at hjælpe dig.

Prøv det i dag eller lad os
hjælpe dig i gang