Hvis du som virksomhed står over for en problemstilling eller hvis du er uklar over en forretningsstrategi, så kan ekstern sparring i form af et advisory board være løsningen for dig. Oprettelsen kan ske, uanset hvilken selskabsform din virksomhed falder ind under.

Et advisory board kan i dag være særligt relevant for en virksomhed, da det er et nøje udvalgt ekspertpanel, der kan rådgive en virksomhed inden for områder, som virksomheden ikke nødvendigvis er skarpe på. Dets funktion består udelukkende i rådgivning og professionel sparring.

Hvad er et advisory board og hvordan adskiller det sig fra en bestyrelse?

Et advisory board består af en uformel gruppe af lokale forretningseksperter, som bistår en virksomhed i dens dagligdrift udelukkende i form af rådgivning. Det deler mange egenskaber med en bestyrelse, men er et i stedet uofficielt virksomhedsorgan (og dermed ikke til at forveksle med en bestyrelse): Derfor er der et større spillerum for, hvordan det kan etableres. Hvad der skal forstås ved uofficiel er, at det ikke har et konkret juridisk eller finansielt ansvar overfor virksomheden. Herudover har det hverken beføjelser, pligter eller rettigheder til at træffe endelige beslutninger.

På samme måde er det valgfrit at implementere. Medlemmerne er heller ikke nødvendigvis berettiget til et vederlag. Hvis aflønning dog aftales, vil der normalt være tale om warrants, optioner, referencer for CV mv. Det vil som oftest være mindre end en bestyrelse.

Alt efter virksomhedens behov kan et advisory board struktureres til enten at hjælpe virksomhedens dagligdrift direkte eller til at holde virksomheden underrettet om en række forretnings-, juridiske- og finansielle tendenser, der kan påvirke virksomheden.

Det er op til direktionen, hvorvidt de vil følge råd fra et advisory board. Det økonomiske aspekt bør derfor være en relevant overvejelse, når man skal beslutte, hvorvidt det er det værd. Et advisory board er nemlig betydeligt billigere end en bestyrelse.

Hvad kan det bruges til?

Et advisory boards primære funktion består i at rådgive en virksomheds ledelse. Det kan særligt være en fordel for virksomheder, der ikke har nogen bestyrelse, idet de kan agere som det diskussionsforum, som en bestyrelse ellers ville have været. Det kan være udfordrende at stå alene, når det kommer til at træffe store beslutninger og udfærdige forretningsstrategier.

Advisory board eller bestyrelse?

En effektiv bestyrelse kan være et godt diskussionsforum for en virksomhed til at drøfte dens strategier og udfordringer. Dette er dog ikke ensbetydende med, at et selskab med en bestyrelse ikke kan have fordel af et advisory board. Det kan nemlig supplere en bestyrelse med deres egen ekspertviden. Der kan også forekomme situationer, hvor bestyrelser bliver så store, at det bliver et ineffektivt diskussionsforum.

Størrelsen på et advisory board er derimod nemmere at kontrollere, da det er uafhængigt af selskabets størrelse. Sidstnævnte skal heller ikke bebyrdes med mange af de beslutninger som en bestyrelse er pålagt. I stedet kan det indskrænkes til særlige problemstillinger og områder, der aktuelt eller potentielt påvirker virksomheden.

Hvad er reglerne for en advisory board-kontrakt?

Der gælder ikke regler omkring et advisory board på samme måde som der gør for en bestyrelse. Hvor bestyrelser er reguleret i selskabsloven, så er det samme ikke tilfældet for et advisory board. Det var valgfrit for ApS’er, hvorvidt de vil indsætte en bestyrelse. For A/S’er er det et krav i selskabsloven, at der indsættes en bestyrelse bestående af minimum tre bestyrelsesmedlemmer. Langt de fleste handlinger for en bestyrelse, lige fra oprettelse til afskedigelse, skal ske gennem enten indførelse eller ændring af selskabets vedtægter. Det samme gælder ikke for advisory boards.

Hvad skal man være opmærksom på?

Der gælder for oprettelsen af et advisory board en større grad af aftalefrihed. Eksempelvis foreligger der ikke et krav om en formel, skriftlig aftale. Der er således heller ikke krav til størrelsen, arbejdstiden, mødehyppigheden for medlemmerne mv. Vi anbefaler dog, at man er klar over, hvad målet med et advisory board er for ens virksomhed, forinden det oprettes. Desuden bør det på forhånd aftales, hvor mange medlemmer det skal have, hvem der skal være en del af det, og hvor hyppigt der skal mødes.

Der gælder ikke et lovbestemt krav til at formalisere et advisory board. Alligevel erfarer vi, at det som oftest er til fordel for en virksomhed at oprette et advisory board igennem gensidige aftaler.

Er advisory boards nødvendige?

Vi har ovenfor belyst, hvad et advisory board er og hvordan det adskiller sig fra en bestyrelse. Spørgsmålet er herefter, hvorfor og hvorvidt man overhovedet behøver det?

Den største og mest fremtrædende fordel bag et advisory board er som sagt, at det er et uofficielt rådgivningsorgan. Formålet bag det er at stille rådgivning til rådighed for virksomheden. Endvidere kan en virksomhed frit ændre et advisory board uden at ændre vedtægterne. Dens uformelle struktur og ledelse kan opfylde en række behov, som en bestyrelse ellers ikke ville kunne efterkomme.

For virksomheder i start-up fasen kan et advisory board benyttes som en prøveordning til at teste og evaluere samarbejdet i virksomheden, forinden der etableres en formel bestyrelse. Endvidere er alle diskussioner og drøftelser fortrolige blandt medlemmerne og virksomheden.

Hvad skal en advisory board-kontrakt indeholde?

Vi anbefaler, at dokumentet som minimum bør indeholde følgende:

  • Indtrædelse
  • Afholdelse af møder
  • Honorar
  • Oplysninger og tavshedspligt
  • Habilitet
  • Forsikringsforhold
  • Opsigelse og ophævelse
  • Lovvalg og konfliktløsning

Ønsker du hjælp til udarbejdelsen af en advisory board-kontrakt?

LegalHero har eksperter i alle områder inden for selskabsretten.

Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke forhold opmærksomheden skal henledes på i forbindelse med udarbejdelsen af en advisory board-kontrakt, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos LegalHero kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge LegalHero, hvis du vil sikkert i mål

Hvordan kommer jeg i gang?

Hos LegalHero bestemmer du selv, om du vil have en downloade en skabelon eller om du vil få en jurist til skræddersy dokumentet fra bunden.

Du kan downloade dit dokument ved at klikke på “start nu” ovenfor. Alternativt kan du oprette en opgave på vores platform for at få tilbud fra juridiske eksperter på selskabsret.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Se andre skabeloner