Agentaftale

Skal du bruge en agentaftale, så har LegalHero, et alternativ til advokater, lige hvad du leder efter. Vi har en række juridiske dokumenter, som er lavet og bliver ajourført af de dygtigste juridiske eksperter i landet.

 • Træt af dyr Advokathjælp? Spar op til 60% på regningen!
 • Alle jurister er personligt kontrollerede og verificerede af LegalHero.
 • Opret på 2 min og modtag flere tilbud.

Køb nu

1.500,-

Ekskl. moms
Download dit dokument med det samme
Kunder der bruger LegalHero

Hvad er en agentaftale?

En agentaftale (også benævnt agenturaftale) er en aftale mellem to parter, hvori en sælger (agenten) og en virksomhed (agenturgiver) aftaler, at sælger opnår retten til at forhandle virksomhedens produkter eller ydelser i et bestemt område under visse betingelser. Der er for agenten og virksomheden ikke tale om et ansættelsesforhold, og derfor skal der i stedet tages højde for en aftale, der alene beskriver samarbejdet.

Der er mange fordele bag en agentaftale.

For en producent, der indgår en agentaftale med en handelsagent, vil producenten overlade det til handelsagenten at handle i producentens navn og for producentens regning. Dette indebærer dog, at man som producent skal acceptere alle salgsaftaler formidlet af handelsagenten, medmindre andet er aftalt.

For en forhandler, der indgår en agentaftale, er man som handelsagent ansvarlig for at formidle salget mellem producent og slutbruger. Typisk handler forhandleren i producentens navn og for producentens regning, men det betyder også, at forhandleren ikke bestemmer pris og betingelser, da producenten skal acceptere salget.

Hvor foregår agentaftalen?

Det er relevant for parterne at tage stilling til, hvor agentaftalen skal være gældende henne. Hvilket område har agenten/forhandleren ret til at agre på vegne af agenturgiver/virksomhed? Den nærmere geografiske afgrænsning af, hvad aftalens område udgør er derfor en relevant ting at overveje forinden man indgår i et samarbejde.

Hvor længe varer agentaftalen?

En agentaftale er ikke bundet af regler for, hvor længe aftalen skal vare. Der er for parterne adgang til at blive enige om aftalens løbetid. Det vil være mest nærliggende i praksis, at der for aftalen gælder en uopsigelighedsperiode, hvorefter aftalen vil kunne opsiges med et varsel. Parterne kan frit aftale, hvor langt varslet skal være, og dette vil oftest bero på en forretningsmæssig vurdering. Det kan være problematisk, hvis parterne enten ikke kan opnå enighed eller vælger at fastsatte et for stort salgsområde, som senere forårsager en tvist.

Skal en agentaftale være eksklusiv?

Agentaftaler kan indeholde bestemmelser om eksklusivitet. Eksklusivitet vil indebære, at agenten/forhandleren har en eksklusiv ret til at sælge de af aftalen omfattede produkter indenfor den angivne kundekreds og det angivne geografiske område.

Eksklusiviteten kan så være mere eller mindre begrænset af andre bestemmelser i aftalen. Dette kan være tilfældet for agenturgivers/leverandørens ret til at sælge fra webshop, konceptbutikker og lignende.

Lovvalg og værneting

Det kan for aftaleparterne være let at overse, hvilket lands ret finder anvendelse på aftalen, og hvor en eventuel tvist skal afgøres, når der indgås nye aftaler. Det er ikke unormalt taget i betragtning af, at aftaleparter ikke bør have en forventning om, at ens samarbejdspartner vil eller kommer til at misligholde agentaftalen.

Når der er tale om et dansk hjemmehørende selskab, er det som udgangspunkt tilfældet, at aftalen er underlagt dansk ret og dansk værneting.

Parterne skal hertil aftale, hvorvidt disse ønsker tvistløsning i form af mediation, domstolsprøvelse og/eller voldgift. Uanset hvad der aftales, anbefales det at holde tvistløsningsbestemmelsen så konkret og kortfattet som muligt.

Voldgift benyttes primært, hvis det drejer sig om store aftaler, hvor parterne har brug for særlig hemmeligholdelse. Dette skyldes, at voldgiftskendelser i modsætning til domstolsafgørelser ikke er offentligt tilgængelige. Voldgiftsprocessen vil typisk gå hurtigere, det vil bedømmes af fagfolk valgt af parterne selv, og en afgørelse er endelig og bindende, medmindre ankeadgang aftales af parterne. På den anden side vil domstolsprøvelse under alle omstændigheder være billigere end voldgift.

Opsummerende for indholdet af en agentaftale

LegalHero anbefaler, at en agentaftale indeholder:

 • Område og eksklusivitet for aftalen
 • Forholdet til tredjemand
 • Parternes forpligtelser
 • Fastlæggelse af minimumomsætning
 • Reklamation fra kunder
 • Varelager
 • Provision
 • Underagenter (hvis relevant) og forholdet til disse
 • Konkurrenceklausul
 • Godtgørelse
 • Hemmeligholdelsespligt
 • Misligholdelse
 • Personoplysninger og behandling herom
 • Opsigelse og ophævelse
 • Lovvalg og konfliktløsning

Ønsker du hjælp til udarbejdelsen af en agentaftale?

LegalHero har eksperter i alle områder inden for selskabs- og erhvervsretten.

Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke forhold opmærksomheden skal henledes på i forbindelse med udarbejdelsen af en agentaftale, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos LegalHero kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge LegalHero, hvis du vil sikkert i mål.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hos LegalHero bestemmer du selv, om du vil have en downloade en skabelon eller om du vil få en jurist til skræddersy dokumentet fra bunden.

Du kan downloade dit dokument ved at klikke på "start nu" ovenfor. Alternativt kan du oprette en opgave på vores platform for at få tilbud fra juridiske eksperter på selskabs- og erhvervsretten.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis