Få gennemgået dit dokument hos LegalHero

Hvis du står og er i tvivl om indholdet af dit anfordringsgældsbrev, herunder:

 • om dokumentet lever op til de gældende indholdskrav,
 • hvis du ønsker at foretage ændringer eller
 • hvis du ønsker at foretage tilføjelser,

LegalHero kan hjælpe dig med eventuelle spørgsmål og henvendelser angående dit dokument og kan foretage en validering af dine ændringer/tilføjelser, hvis det skulle behøves.

Hvad er et anfordringsgældsbrev?

Når forældre ønsker at yde lån til deres børn, vil det oftest gøres igennem oprettelse af et anfordringsgældsbrev. Hovedsageligt er et lån som disse bedst gjort som anfordringslån, da det gør lånet rentefrit. Et anfordringslån beskriver et lån, hvori der ikke er indgået nærmere aftale om, hvordan gælden skal afvikles.

Hvis lånet ikke udføres således, men i stedet sker igennem en fast aftale om, at lånet afvikles på eksempelvis 5 år, så kan det føre til gavebeskatning hos låntageren med forskellen mellem lånebeløbet og kursværdien af gældsbrevet.

Det er ikke lovbestemt, at der skal udarbejdes et egentligt lånedokument (anfordringsgældsbrev). Det anbefales dog at gøre dette for at kunne dokumentere, at der er tale om et anfordringslån. Af denne grund er et anfordringsgældsbrev netop relevant, hvis du står i en situation, hvor du skal yde et anfordringslån.

Hvad skal et anfordringsgældsbrev indeholde?

Et anfordringsgældsbrev bør indeholde:

 • Formål og baggrund
 • Lånets størrelse
 • Udbetaling
 • Renter og afdrag (oftest rente- og afdragsfrit)
 • Indfrielse af lånet
 • Tvangsfuldbyrdelse
 • Forældelse
 • Lovvalg og konfliktløsning

Hvad skal man være opmærksom på?

Det er vigtigt at være opmærksom på, at et anfordringsgældsbrev forældes 10 år fra stiftelsestidspunktet. Dette kan undgås, hvis gælden bliver anerkendt af skyldner. Med andre ord, hvis låntager ikke, forinden 10 år efter anfordringsgældsbrevet er stiftet, har valgt at anerkende gælden, kan långiver ikke gøre krav på tilbagebetaling af lånet.

I tilfælde af forældelse af gælden, beskattes låntager af en kursgevinst. Hvis anfordringsgældsbrevet ikke er forældet på tidspunktet for långivers død, vil et barn til långiver/dødsboet alene skulle betale arveafgift af beløbet, hvilket dog vil beskattes mildere end kursgevinst.

Af denne grund anbefaler LegalHero, at der ved et anfordringsgældsbrev altid sikres, at gælden anerkendes af låntager inden der er gået 10 år fra lånets stiftelse for at undgå kursgevinstbeskatning af den forældede gæld. Denne anerkendelse har ingen formkrav, men det anbefales, at anerkendelsen sker skriftligt, så dette på bedste vis kan påvises overfor SKAT.

Ønsker du hjælp til at udarbejde et anfordringsgældsbrev?

LegalHero har eksperter i alle former for privatret, herunder især anfordringsgældsbreve og vi bistår meget gerne med vurderingen af hvilken type, der er mest optimal i den konkrete situation.

Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke faktorer opmærksomheden skal henledes på i udarbejdelsen af et anfordringsgældsbrev, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos LegalHero kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge LegalHero, hvis du vil sikkert i mål med et anfordringsgældsbreve.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hos LegalHero bestemmer du selv, om du vil downloade en skabelon eller om du vil have en jurist til at skræddersy dokumentet fra bunden.

Du kan downloade dokumentet ved at klikke på “køb nu” ovenfor. Alternativt kan du oprette en opgave på vores platform for at få tilbud fra juridiske eksperter i privatret

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Se andre skabeloner