Anfordringsgældsbrev

Opret dit anfordringsgældsbrev i dag ved hjælp af vores smarte dokumentgenerator:

  1. Besvar spørgsmålene
  2. Underskriv digitalt
  3. Download dit anfordringsgældsbrev

Det tager kun 10 minutter!

Opret nu

299,-

Ekskl. moms
Download dit dokument med det samme
Kunder der bruger LegalHero

Hvad er et anfordringsgældsbrev?

Når forældre ønsker at yde lån til deres børn, vil det oftest gøres igennem oprettelse af et anfordringsgældsbrev. Hovedsageligt er et lån som disse bedst gjort som anfordringslån, da det gør lånet rentefrit. Et anfordringslån beskriver et lån, hvori der ikke er indgået nærmere aftale om, hvordan gælden skal afvikles.

Hvis lånet ikke udføres således, men i stedet sker igennem en fast aftale om, at lånet afvikles på eksempelvis 5 år, så kan det føre til gavebeskatning hos låntageren med forskellen mellem lånebeløbet og kursværdien af gældsbrevet.

Det er ikke lovbestemt, at der skal udarbejdes et egentligt lånedokument (anfordringsgældsbrev). Det anbefales dog at gøre dette for at kunne dokumentere, at der er tale om et anfordringslån. Af denne grund er et anfordringsgældsbrev netop relevant, hvis du står i en situation, hvor du skal yde et anfordringslån.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på?

Det er vigtigt at være opmærksom på, at et anfordringsgældsbrev forældes 10 år fra stiftelsestidspunktet. Dette kan undgås, hvis gælden bliver anerkendt af skyldner. Med andre ord, hvis låntager ikke, forinden 10 år efter anfordringsgældsbrevet er stiftet, har valgt at anerkende gælden, kan långiver ikke gøre krav på tilbagebetaling af lånet.

I tilfælde af forældelse af gælden, beskattes låntager af en kursgevinst. Hvis anfordringsgældsbrevet ikke er forældet på tidspunktet for långivers død, vil et barn til långiver/dødsboet alene skulle betale arveafgift af beløbet, hvilket dog vil beskattes mildere end kursgevinst.

Af denne grund anbefaler LegalHero, at der ved et anfordringsgældsbrev altid sikres, at gælden anerkendes af låntager inden der er gået 10 år fra lånets stiftelse for at undgå kursgevinstbeskatning af den forældede gæld. Denne anerkendelse har ingen formkrav, men det anbefales, at anerkendelsen sker skriftligt, så dette på bedste vis kan påvises overfor SKAT.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hos LegalHero kan du lave dit eget anfordringsgældsbrev ved hjælp af vores smarte dokument-generator. I dokumentgeneratoren bliver du stillet en række spørgsmål, som du skal besvare, hvorefter dit anfordringsgældsbrev er klar til at blive underskrevet digitalt og downloadet.

Du kan altid få en af vores juridiske eksperter til at hjælpe dig med at tilpasse dokumentet efter det er lavet, hvis du har helt særlige ønsker eller behov.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

SmartDocs

LegalHero har en række kontrakter klar til brug for dig eller din virksomhed.

Download din skabelon med det samme, udfyld og underskriv den eller få hjælp af vores jurister til at udfylde dem korrekt.

LegalHero tilføjer løbende flere SmartDocs.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis