Anpartsoverdragelsesaftale

Opret din anpartsoverdragelsesaftale i dag ved hjælp af vores smarte dokumentgenerator:

  1. Besvar spørgsmålene
  2. Underskriv digitalt
  3. Download din anpartsoverdragelsesaftale

Det tager kun 10 minutter!

Opret nu

999,-

Ekskl. moms
Download dit dokument med det samme
Kunder der bruger LegalHero

Hvad er en anpartsoverdagelsesaftale?

En anpartsoverdragelseaftale er, som ordet beskriver det, en aftale om overdragelse af kapitalandelene i et selskab. En anpartsoverdragelsesaftale kan både bruges i aktieselskaber (A/S) og i anpartsselskaber (ApS). Aftalen fastlægger de vilkår og betingelser, der gælder for overdragelsen af kapitalandelene, herunder:

  • hvem der køber og sælger X antal andele i et anpartsselskab eller
  • hvem der køber og sælger X antal aktier i et aktieselskab.

Anpartsoverdragelsesaftalen behøver ikke nødvendigvis være kompliceret. Alligevel skal dokumentet overholde de almindelige formelle procedurer, der er lagt for dagen i selskabets vedtægter og en eventuelt allerede oprettet ejeraftale.

Når der sker overdragelse, vil køber uden videre overtage hele eller dele af virksomheden, herunder dertilhørende rettigheder og forpligtelser i forhold til blandt andet personale, leverandører, kunder mv. Dette er en fordel, da der således ikke er et behov for at skulle udarbejde nye ansættelses- og leverandørkontrakter, da personalet og leverandørerne fortsat arbejder for og leverer til den samme juridiske person, altså selskabet.

Når der er tale om overdragelse af kapitalandele, er det aktionærerne/anpartshaverne, der er sælger, hvor det ved overdragelse af aktiver/aktiviteter er selskabet, der er sælger.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på?

  • Afhængigt af selskabets vedtægter kan det kræve samtykke fra selskabets bestyrelse eller generalforsamling at afhænde ens ejerandele/anparter.
  • Selskabet skal under alle omstændigheder gøres opmærksom på anpartsoverdragelsen, jf. selskabslovens § 65. Hvis dette ikke sker, forbeholder overdragerens kreditorer sig muligheden til at gøre udlæg i selskabsandelene.
  • Der kan i tilfælde af drag-along klausuler eller tag-along klausuler, afhængigt af ejeraftalen, være visse regler for anpartsoverdragelsen. Det er vigtigt at være opmærksom disse omstændigheder, og det kan anbefales at søge rådgivning herom i forbindelse med udformningen og gennemførelsen af anpartsoverdragelsen.

Hvordan kommer jeg i gang med min anpartsoverdragelsesaftale?

Med LegalHeros smarte dokumentgenerator kan du selv generere din egen skræddersyede anpartsoverdragelsesaftale fra bunden og underskrive det online. Dokumentet er efter oprettelsen gemt på din profil, hvor du frit kan dele, downloade og opbevare det efter behov.

Kom i gang ved at klikke på "Kom i gang" ovenfor. Du har efterfølgende mulighed for at tilkøbe en gennemgang, tilpasning eller anden hjælp fra vores juridiske eksperter.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

SmartDocs

LegalHero har en række kontrakter klar til brug for dig eller din virksomhed.

Download din skabelon med det samme, udfyld og underskriv den eller få hjælp af vores jurister til at udfylde dem korrekt.

LegalHero tilføjer løbende flere SmartDocs.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis