Ansættelsesaftale (funktionær)

Hvis du som virksomhed skal ansætte en funktionær, er det et krav, at medarbejderen modtager et ansættelsesbevis. Almindeligvis udformes et ansættelsesbevis som en ansættelsesaftale, der regulerer alle aspekter af ansættelsesforholdet. Derfor er det også vigitigt for arbejdsgiver, at ansættelsesaftalen er gennemarbejdet og helt korrekt.

Du kan sikre dig en korrekt og grundt gennemarbejdet ansættelsesaftale med LegalHero – og den er tilmed gratis. Alt du skal gøre er at klikke “køb nu” og komme i gang!

Tager 5 minutter
Kan hentes med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig

299,-

Opret nu

Hvis du som virksomhed skal ansætte en funktionær, er det et krav, at medarbejderen modtager et ansættelsesbevis. Almindeligvis udformes et ansættelsesbevis som en ansættelsesaftale, der regulerer alle aspekter af ansættelsesforholdet. Derfor er det også vigitigt for arbejdsgiver, at ansættelsesaftalen er gennemarbejdet og helt korrekt.

Du kan sikre dig en korrekt og grundt gennemarbejdet ansættelsesaftale med LegalHero – og den er tilmed gratis. Alt du skal gøre er at klikke “køb nu” og komme i gang!

Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Forventet pris

299,-

Opret nu
Sådan virker det
Besvar spørgsmålene Underskriv digitalt Download det færdige dokument

Hvornår er man funktionær?

For at få funktionærstatus skal 3 betingelser være opfyldt. Kriterierne er ikke entydige, og derfor afhænger hvert ansættelsesforhold af en konkret vurdering.

 1. Arbejdets art:
  Funktionærarbejde er typisk handel, kontorarbejde og klinisk eller teknisk bistand. Afgrænsningen til disse er fx håndværksarbejde. Arbejder en tømrersvend både på kontor og som håndværker, kan vurderingen dog være sværere at fastsætte.
 2. 8 timer per uge:
  Det er underordnet for vurderingen af funktionærstatus, hvorvidt lønmodtageren arbejder del- eller fuldtid og som fastlønnet eller timelønnet. Det er til gengæld afgørende, om lønmodtageren arbejder minimum 8 timer om ugen med funktionærarbejde, jf. pkt. 1 ovenfor. Kravet er et udtryk for en gennemsnitsbetragtning. Derfor vil 5 timer i 3 uger og 20 timer i 1 uge være nok til at opfylde kriteriet.

  Såfremt en lønmodtager arbejder 8 timer i gennemsnit per uge med både funktionærarbejde og ikke-funktionærarbejde, så vil funktionærstatus stadig kunne ifaldes, såfremt arbejdet overvejende er funktionærarbejde.
 3. Tjenestestilling:
  Med tjenestestilling menes der også "under instruktion". Det er underordnet, hvorvidt der rent faktisk gives instruktioner, mens det er afgørende, at arbejdsgiveren har mulighed for og ret til at udøve instruktion over lønmodtageren.

Er alle tre kriterier opfyldt, taler det for, at lønmodtageren er funktionær. Det kan også aftales, at en lønmodtager skal have funktionærstatus, selvom stillingen ikke lever op til kriterierne, hvilket typisk aftales gennem overenskomster.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på?

I 2015 blev det ved lov gjort vanskeligere for virksomheder at indsætte ansættelsesklausuler i ansættelseskontrakter med lønmodtagere. En ansættelsesklausul kan være følgende:

 • Jobklausul: En aftale, som en arbejdsgiver indgår med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse en lønmodtagers muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed, eller en aftale indgået med en lønmodtager med henblik på at hindre eller begrænse andre lønmodtageres muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed.
 • Konkurrenceklausul: En aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren af konkurrencehensyn efter fratrædelsen ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan.
 • Kundeklausul: En aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser.

Klausulerne kan kombineres på kryds og tværs, hvilket dog begrænser de tidsmæssige beføjelser af klausulerne for arbejdsgiveren yderligere.

Hvordan kommer jeg i gang med min ansættelsesaftale?

Med LegalHeros smarte dokumentgenerator kan du selv generere din egen skræddersyede ansættelsesaftale fra bunden og underskrive den online. Dokumentet er efter oprettelsen gemt på din profil, hvor du frit kan dele, downloade og opbevare det efter behov.

Kom i gang ved at klikke på knappen ovenfor. Du har efterfølgende mulighed for at tilkøbe en gennemgang, tilpasning eller anden hjælp fra vores juridiske eksperter.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis