Ansættelsesaftaler – hvad, hvordan og hvornår?

Hvis du som virksomhed skal ansætte en medarbejder, eller hvis du som person er blevet ansat af en virksomhed, vil det under alle omstændigheder være anbefalet at udarbejde en ansættelsesaftale. Nedenfor kan du blive klogere på, hvilke krav loven stiller for ansættelseskontrakter og hvordan de laves nemmest.

Hvornår har man krav på en ansættelsesaftale?

Medarbejdere har ret til en ansættelseskontrakt, når de har været ansat i mere end en måned og har arbejdet mere end 8 timer om ugen gennemsnitligt. Det vil under alle omstændigheder være arbejdsgiveren, der er forpligtet til at udarbejde en ansættelseskontrakt. Selv hvis medarbejderen ikke opfylder minimumskravene til en ansættelseskontrakt, er det stadig anbefalet at udarbejde en ansættelseskontrakt.

Hvilke regler gælder der for ansættelsesaftaler?

Ansættelseskontrakter er omfattet af ansættelsesbevisloven. Efter ansættelsesbevisloven er en ansat en person, der modtager et vederlag for et stykke personligt arbejde. Endvidere, som allerede nævnt, er det pålagt arbejdsgiveren at udarbejde ansættelseskontrakten. Heri ligger der også et tidskrav. Med det menes der, at ansættelseskontrakten som udgangspunkt skal udleveres senest en måned efter medarbejderens første arbejdsdag.

Der kan være en række overenskomster, der fastsætter en kortere frist. Af denne grund anbefaler LegalHero, at ansættelseskontrakten udleveres senest på arbejdstagerens første arbejdsdag.

Hvilke typer ansættelsesaftaler findes der?

Hvis man som virksomhed skal til at ansætte en medarbejder, skal man tage stilling til, hvorvidt der er tale om en funktionær eller ej. Er der tale om en konsulent, er dette også relevant, da disse ikke nyder de samme rettigheder som en ansat.

Der sondres hovedsageligt mellem aflønning månedlig, per time eller provision. Disse vil reguleres forskelligt. Fælles for enhver ansat er, at de kan være omfattet af en overenskomstaftale, der indeholder regler om arbejdstagerens basale rettigheder, herunder løn, arbejdstid, pension mv.

Der sondres hovedsageligt mellem følgende ansættelseskontrakter:

 • Funktionæraftale for timelønnet
 • Funktionæraftale for månedslønnet
 • Direktørkontrakt

Der gælder særlige regelsæt for direktørkontrakter. Læs mere om direktørkontrakter her.

Hvad sker der i tilfælde af, at arbejdsgiveren forsømmer sin pligt?

Hvis virksomheden undlader at udlevere en ansættelseskontrakt, hvis det ikke sker rettidigt eller hvis kontrakten indeholder fejl og mangler, kan arbejdstageren gøre et krav gældende om godtgørelse. Godtgørelsens størrelse afhænger af manglerne og betydningen de har haft for arbejdstageren.

Hvad bør en ansættelsesaftale indeholde?

Der gælder følgende lovpligtige krav for udarbejdelsen af enhver ansættelseskontrakt:

 • Arbejdsgiveren og arbejdstagerens navn og adresse
 • Arbejdspladsens beliggenhed
 • Stilling, titel samt en beskrivelse af arbejdsopgaverne
 • Dato for tiltrædelse
 • I tilfælde af tidsbegrænsede ansættelser skal der oplyses om den forventede varighed af ansættelsesforholdet
 • Evt. ferierettigheder
 • Opsigelsesvarsel
 • Løn og tillæg
 • Arbejdstiden, enten daglig eller ugentlig
 • Oplysninger om hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der gælder for ansættelsesforholdet.

Andre forhold, der bør være omfattet af en ansættelsesaftale:

 • Gælder der for arbejdstageren en pligt til at overarbejde?
 • Er medarbejderen omfattet af en ansættelsesklausul?
 • Har virksomheden en personalehåndbog? Hvis ja anbefales det, at der henvises dertil for at reducere regelkonflikter.

Forhold, der kan indarbejdes og kun har gyldighed, hvis de er aftalt mellem parterne:

 • 120-dages-reglen, altså om din arbejdsgiver kan opsige dig med en varsel på 1 måned, hvis du som funktionær har været syg i mindst 120 kalenderdage inden for 12 måneder.
 • Prøvetid
 • Kunde/konkurrenceklausul

Har du brug for en ansættelsesaftale?

LegalHero har eksperter i alle former for ansættelsesret og vi bistår meget gerne med vurderingen af hvilke forhold, der er mest optimale i den konkrete situation.

Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke forhold opmærksomheden skal henledes på i forbindelse med udarbejdelsen af en ansættelseskontrakt, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos LegalHero kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge LegalHero, hvis du vil sikkert i mål med din ansættelseskontrakt.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hos LegalHero bestemmer du selv, om du vil have en downloade en skabelon eller om du vil få en jurist til skræddersy en ansættelsesaftale fra bunden.

Du kan downloade en ansættelseskontrakt ved at klikke på “start nu” ovenfor. Alternativt kan du oprette en opgave på vores platform for at få tilbud fra juridiske eksperter på selskabsret.

Aftalen findes på engelsk og på dansk.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.


Se andre skabeloner