Beslutningsreferat

Et beslutningsreferat danner grundlaget for gyldigheden i de beslutninger, der træffes på en generalforsamling. Står du og har brug for hjælp, kan du med fordel downloade et beslutningsreferat hos LegalHero.

Køb nu

300,-

Ekskl. moms
Download dit dokument med det samme
Kunder der bruger LegalHero

Hvad er et beslutningsreferat?

Når der på generalforsamlinger i selskaber træffes beslutninger om forskellige forhold, udarbejdes der i relation hertil et beslutningsreferat. Dokumentet beskriver på denne baggrund, hvilke beslutninger der bliver truffet, og hvad virkningerne heraf vil være.

Virksomheder - store som små - kan på generalforsamlinger træffe væsentlige beslutninger om et givent selskab videre drift. Under disse generalforsamlinger udarbejdes der typisk flere forskellige typer af referater, herunder blandt andet klassisk mødereferat, hvor helt lavpraktiske forhold nævnes.

Et andet type referat, der bliver udarbejdet er et beslutningsreferat.

Dokumentet kan blandt andet bruges til at sikre, at der er bevis for, at reglerne om, hvordan selskaber drives, er i overensstemmelse med selskabsloven regler.

Når der udarbejdet et beslutningsreferat på en generalforsamling, så er formålet at gøre de beslutninger, der træffes på generalforsamlingerne gyldige. Gyldigheden indtræder, når dokumentet med de pågældende beslutninger registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Hvad skal et beslutningsreferat indeholde?

Et beslutningsreferat skal som minimum indeholde en række punkter, der blandt andet sikrer en gyldig registrering hos Erhvervsstyrelsen. Minimumsbetingelserne er som udgangspunkt følgende:

  • Selskabsinformation: En overordnet beskrivelse af det pågældende selskab, herunder CVR.nr., adresse, dato for beslutningen, m.v.
  • Valg af dirigent: Dirigenten står for ledelsen af mødet og er den person, der registrerer dokumentet hos Erhvervsstyrelsen. Oftest er det en bestyrelsesformand, en advokat eller anden rådgiver, der påtager sig denne opgave. Det er vigtigt at beskrive, hvordan dirigenten er blevet valgt.
  • Beslutninger: De pågældende beslutninger skal tydeliggøres og fremhæves i dokumentet.
  • Underskrift: Sidst men ikke mindst skal ledelsen underskrive dokumentet førend det kan registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Hvordan kan LegalHero hjælpe?

Det er vigtigt, at overholder den fremgangsmetode som selskabsloven foreskriver, hvad angår, hvordan beslutningsreferatet udfyldes. Dog gælder der ingen lovgivningsmæssige formkrav til, hvordan et beslutningsreferat udformes, men det anbefales alligevel at have en korrekt udformet udkast.

Hos LegalHero kan du downloade et beslutningsreferat, som kan bruges til udfyldelse. LegalHero garanterer, at skabelonen er ajourført i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis du ønsker mere udførlig og detaljeret rådgivning omkring et beslutningsreferat, er du altid velkommen til at oprette din sag og modtage tilbud på hjælp fra vores jurister.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis