Hvad er en bestyrelse?

En bestyrelse fungerer som det øverste ledelsesorgan i et kapitalselskab (ApS eller A/S). Selskabsloven forpligter alle kapitalselskaber til at have en direktion, bestående enten af én eller flere direktører. Det er en valgfri mulighed for et ApS, hvorvidt denne vil indsætte en bestyrelse. Det er dog et krav i selskabsloven for et A/S, at der indsættes en bestyrelse bestående af minimum tre bestyrelsesmedlemmer. Af denne grund kan en bestyrelseskontrakt være relevant for at overveje.

Erfaringsmæssigt er det en fordel med en lille og overskuelig, men også effektiv bestyrelse i små og mellemstore virksomheder. Dette skyldes hovedsageligt, at gode bestyrelsesmedlemmer er aktive og ønsker at bidrage til virksomhedens udvikling og drift. Dog stiller dette også krav til direktøren/ledelsen, som skal informere bestyrelsen og gennemføre disse aktiviteter, tiltag og undersøgelser, som besluttes i bestyrelsen.

Hvordan vælges en bestyrelse?

Når der skal indsættes en bestyrelse, skal bestyrelsen vælges på selskabets generalforsamling bestående af selskabets ejere. I tilfælde af, at selskabet kun har en direktion, skal generalforsamlingen stemme om en ændring af ledelsesmodellen. Det vil sige, at selskabet går fra kun at ledes fra en direktion til at ledes af fx en direktion og en bestyrelse i fællesskab.

Beslutningen, der træffes på generalforsamlingen, skal indføres i selskabets vedtægter. Endvidere skal selskabets tegningsregel opdateres.

Trinvist kan denne proces inddeles i følgende:

 • Beslutning: Selskabets generalforsamling skal stemme om og beslutte oprettelsen af bestyrelsen. Der skal minimum udpeges og vælges 3 medlemmer.
 • Vedtægter: Beslutningen fra generalforsamlingen skal indføres i selskabets vedtægter, og tegningsreglen skal opdateres.
 • Registrering: Selve oprettelsen af bestyrelsen realiseres ved, at beslutningen registreres hos Erhvervsstyrelsen. Dette gøres ved at vedhæfte beslutningsreferatet fra generalforsamlingen (generalforsamlingsprotokollat) samt de opdaterede vedtægter på virk.dk.

Hvilke opgaver varetager en bestyrelse?

En bestyrelse udgør sammen med direktion virksomhedens øverste ledelses og skal sikre, at virksomheden ledes på en forsvarlig måde.

En bestyrelses første og mest fremtrædende opgave er at ansætte en direktion. Her er situationen som oftest, at i en ejerledet virksomhed er ejeren ofte selv direktør eller foretrækker selv at vælge sin direktør, selvom ansvaret ikke tilfalder denne. Alligevel føre bestyrelsen tilsyn med direktionens drift af selskabet. Bestyrelsen udøver sin ledelsesfunktion gennem bestyrelsesmøderne. Der er ingen enkelte svar på, hvor mange møder en bestyrelse skal afholde.

Det er normalt for en bestyrelse at levere en strategi for selskabet, men det er ikke altid det eneste formål, som bestyrelsen bruges for. En bestyrelse fungerer også som et sparringsforum, ligesom et advisory board.

Hvad skal en bestyrelseskontrakt indeholde?

LegalHero anbefaler, at en bestyrelseskontrakt indeholder:

 • Indtræden i selskabets bestyrelse
 • Afholdelse af møder
 • Honorar
 • Oplysninger og tavshedspligt
 • Habilitet
 • Forsikringsforhold
 • Opsigelse og ophævelse
 • Lovvalg og konfliktløsning

Ønsker du hjælp til udarbejdelsen af en bestyrelseskontrakt?

LegalHero har eksperter i alle områder inden for selskabsretten.

Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke forhold opmærksomheden skal henledes på i forbindelse med udarbejdelsen af en bestyrelseskontrakt, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos LegalHero kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge LegalHero, hvis du vil sikkert i mål.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hos LegalHero bestemmer du selv, om du vil have en downloade en skabelon eller om du vil få en jurist til skræddersy dokumentet fra bunden.

Du kan downloade dit dokument ved at klikke på “start nu” ovenfor. Alternativt kan du oprette en opgave på vores platform for at få tilbud fra juridiske eksperter på selskabsret.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Se andre skabeloner