Det kan for en arbejdsgiver være nødvendigt at bortvise en medarbejder, hvis medarbejderen har misligholdt sit ansættelsesforhold. En bortvisning kan for en medarbejder være en meget indgribende sanktion.

Adgangen til at bortvise en medarbejder er relativt snæver set i forhold til adgangen til at opsige en medarbejder med funktionærlovens lovbestemte varsel.

Hvad er en bortvisning?

Når en medarbejder bortvises, mister denne sin indtægt. Hvis bortvisningen er berettiget, risikerer medarbejderen desuden at få tildelt karantæne fra sin a-kasse.

En bortvisning vil have lignende konsekvenser som hvis medarbejderen selv vælger at opsige sin stilling.

Der er dog nogle vigtige forskelle mellem en opsigelse og en bortvisning. En opsigelse vil ifølge funktionærloven give ret til løn inden for medarbejderens opsigelsesvarsel, men afhænger af medarbejderens anciennitet (hvor længe medarbejderen har været en del af virksomheden). En bortvisning giver derimod ikke den samme beskyttelse.

Hvornår kan en funktionær bortvises?

Når en medarbejder væsentligt har misligholdt sit ansættelsesforhold, er man som arbejdsgiver berettiget til at bortvise medarbejderen.

En væsentlig misligholdelse finder sted, hvis medarbejderen:

  • udebliver fra arbejde uden gyldig grund,
  • snyder med sine timesedler,
  • stjæler fra arbejdsgiver,
  • på en tilstrækkelig grov måde og til en bred kreds udtaler sig kritisk om virksomheden eller virksomhedens ledelse.

En bortvisning er desuden saglig, hvis en medarbejder i forbindelse med sit arbejde overtræder straffeloven.

Hvis en medarbejder nægter at udføre en arbejdsopgave, som helt naturligt hører til stillingen, eller som fremgår af den ansættelsesaftale, der er indgået mellem arbejdstager og arbejdsgiver, vil det oftest kunne begrunde en bortvisning.

Hvad skal man være opmærksom på?

Det er for en arbejdsgiver vigtigt at sikre, at bortvisningsgrundlaget er i orden. Der bør derfor sikres bevis for, at medarbejderen har begået den pågældende handling (eller undladelse).

Hvis en medarbejder uberettiget bliver bortvist, vil medarbejderen have ret til en erstatning for det tab, medarbejderen har lidt ved at blive bortvist. Dette vil typisk være medarbejderens opsigelsesvarsel. Udover dette kan medarbejderen have ret til godtgørelse. Denne ret er dog ikke automatisk, hvis bortvisningen alene var uberettiget. Der gælder et krav om, at bortvisningen også skal have været usaglig.

Det kan af den grund være relevant at vurdere, hvorvidt en suspension er mere passende.

Ønsker du hjælp til udarbejdelsen af en underretning om bortvisning?

LegalHero har eksperter i alle former for ansættelsesret.

Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke forhold opmærksomheden skal henledes på i forbindelse med udarbejdelsen af en underretning om bortvisning, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos LegalHero kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge LegalHero, hvis du vil sikkert i mål med en underretning om bortvisning.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hos LegalHero bestemmer du selv, om du vil have en downloade en skabelon eller om du vil få en jurist til skræddersy en underretning om bortvisning fra bunden.

Du kan downloade en bortvisningserklæring ved at klikke på “start nu” ovenfor. Alternativt kan du oprette en opgave på vores platform for at få tilbud fra juridiske eksperter på ansættelsesret.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Se andre skabeloner