Cooperation Agreement (Samarbejdsaftale)

En samarbejdsaftale benyttes, når to eller flere parter erhvervsmæssigt indgår i et samarbejde, til at regulere et samarbejdsforhold.

Aftalen er på engelsk.

Køb nu

1.000,-

Ekskl. moms
Download dit dokument med det samme
Kunder der bruger LegalHero

En samarbejdsaftale benyttes, når to eller flere parter erhvervsmæssigt indgår i et samarbejde, til at regulere et samarbejdsforhold. Ved at benytte vores dokument, sikrer man, at der ikke opstår usikkerheder, tvivl og tvister i forbindelse med samarbejdet. En samarbejdsaftale klarlægger forholdet mellem virksomhederne og kan være med til at styrke forholdet mellem virksomhederne. Dokumentet er underlagt aftalelovens regler.

Hvorfor bør man benytte en samarbejdsaftale?

En samarbejdsaftale bidrager til at undgår uklarhed omkring din samarbejdspartner på længere sigt ved at klarlægge baggrunden og formålet for aftaleforholdet. Når to virksomheder indgår i et samarbejde, er den med til at sikre ordentlige forhold omkring aftalen. Det vil ofte være nærliggende at aftale, hvad der sker i tilfælde af , at den ene part ikke opfylder sin del af aftalen. Samarbejdsaftaler sikrer, at der ikke længere inde i forholdet åbnes for problemer, hvis projektet ikke bliver den succes, der oprindeligt var skønnet.

Hvad skal det som minimum indeholde?

LegalHero anbefaler, at der udarbejdes en skriftlig aftale, når en virksomhed indgår en aftale med en anden virksomhed om et samarbejde. En samarbejdsaftale kan udarbejdes mellem alt fra kunder, leverandører og endda freelancere eller konsulenter. For konsulenter vil der dog typisk være tale om en konsulentaftale frem for en samarbejdsaftale.

En samarbejdsaftale ml. virksomheder vil som oftest indeholde:

 • Hvem parterne i samarbejdsaftalen er
 • Formålet med samarbejdet
 • Priserne og vilkårene
 • Rettigheder og forpligtelser for begge parter
 • Betaling
 • Samarbejdets varighed
 • Hemmeligholdelseserklæring (eventuelt)
 • Force majeure (eventuelt)
 • Ophavsret (hvis der er tale om samarbejde om et intellektuelt produkt)
 • Genforhandling
 • Ophør og pligter i tilfælde af ophør
 • Misligholdelse
 • Konfliktløsning
 • Værneting (hvem behandler sagen)
 • Underskrifter

Hvad skal man være opmærksom på?

Der gælder ingen formkrav for udformningen af en samarbejdsaftale. Så længe den ikke strider imod reglerne i aftaleloven, vil den som udgangspunkt have gyldighed fra tidspunktet for parternes underskrift.

Ønsker du hjælp til at udarbejde en samarbejdsaftale?

LegalHero har eksperter i alle former for selskabsret, herunder især samarbejdsaftaler. Vi bistår meget gerne med vurderingen af hvilken forhold, der er mest optimale i den konkrete situation.

Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke faktorer opmærksomheden skal henledes på i udarbejdelsen af en samarbejdsaftale, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos LegalHero kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge LegalHero, hvis du vil sikkert i mål med en samarbejdsaftale.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hos LegalHero bestemmer du selv, om du vil have en downloade en skabelon eller om du vil få en jurist til skræddersy en samarbejdsaftale fra bunden.

Du kan downloade en samarbejdsaftale ved at klikke på “start nu” ovenfor. Alternativt kan du oprette en opgave på vores platform for at få tilbud fra juridiske eksperter på selskabsret.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis