Ejerbog

En ejerbog er en virksomheds egen dokumentation for, hvem der er virksomhedens kapitalejere og panthavere, samt hvor stor en andel de hver især ejer. Informationerne i ejerbogen skal ikke offentliggøres, men skal være tilgængelige for offentlige myndigheder.

Køb nu

300,-

Ekskl. moms
Download dit dokument med det samme
Kunder der bruger LegalHero

Hvad er en ejerbog?

En ejerbog er en virksomheds egen dokumentation for, hvem der er virksomhedens kapitalejere og panthavere, samt hvor stor en andel de hver især ejer.

Informationerne i ejerbogen skal ikke offentliggøres, men skal være tilgængelige for offentlige myndigheder, herunder SKAT. Alle ejere i et ApS eller et IVS har ligeledes en ret til at se ejerbogen.

Det er selskabets centrale ledelsesorgan, der er pålagt pligten til at oprette en ejerbog.

Hvorfor benytte en ejerbog?

Hensigten bag dette dokument er at holde styr på de forskellige ejere af din virksomhed og herudover få et overblik over, hvor meget de hver især ejer. Ejerbogen skal løbende opdateres, så det tydeligt fremgår, hvordan anparterne i selskabet er fordelt, samt hvem der ejer hvilke anparter. Ejerbogen behøver ikke at udformes som en fysisk bog, men kan blot være et dokument på computeren eller gennem Erhvervsstyrelsens Digitale Ejerbog.

Hvad skal den indeholde?

Der gælder en række krav, der skal opfyldes i forbindelse med udarbejdelsen af en ejerbog. Dette kan bl.a. være, at:

  • Den skal identificere samtlige kapitalejere.
  • Alle kapitalejeres samlede beholdning af kapitalandele og de stemmerettigheder, der er knyttet til disse kapitalandele skal angives.
  • Dato for erhvervelse af kapitalandelene, afhændelse eller pantsætning og kapitalandelenes størrelse skal også angives.

Hvad skal man være opmærksom på?

Dokumentet er formløst. Det er op til virksomheden at vælge formen på ejerbogen. Dette betyder, at det kan udarbejdes i et dokument, en applikation eller en notesbog mv.

Hvis virksomheden undlader at lave en ejerbog, kan ledelsen straffes med bøde.

Er du interesseret i rådgivning inden for en forretningsorden, stiftelsesdokument eller kapitalforhøjelse?

Ønsker du hjælp til udarbejdelsen af en ejerbog?

LegalHero har eksperter i alle former for selskabsret.

Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke forhold opmærksomheden skal henledes på i forbindelse med udarbejdelsen af en ejerbog, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos LegalHero kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge LegalHero, hvis du vil sikkert i mål med en ejerbog.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hos LegalHero bestemmer du selv, om du vil have en downloade en skabelon eller om du vil få en jurist til skræddersy en ejerbog fra bunden.

Du kan downloade en ejerbog ved at klikke på "start nu" ovenfor. Alternativt kan du oprette en opgave på vores platform for at få tilbud fra juridiske eksperter på selskabsret.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis