Hvad er en ekstraordinær generalforsamling?

Når der i et selskab skal træffes beslutninger gøres det på en generalforsamling, hvor kapitalejerne har i fællesskab kan foretage beslutninger, som har betydning for selskabets videre drift. Der kan udover en indkaldelse til en ordinær generalforsamling ske indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.

Der kan være flere årsager til, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, men der kan ske indkaldelse, når tilsynsrådet, ledelsen eller revisoren for selskabet påkræver det.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan bl.a. bruges i følgende tilfælde:

Hvem kan indkalde til generalforsamling?

Det gælder for ApS’er, at alle de der har anparter i selskabet kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. For andre selskaber gælder det, at dem som ejer 5% har mulighed for at indkaldelse. Også aktionærer med mindre end 5% kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis vedtægterne giver mulighed herfor.

Hvis et emne skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, skal der indkaldes til dette, forinden to uger efter det er blevet krævet.

Forskel på ordinær og ekstraordinær generalforsamling?

Til forskel fra en ordinær generalforsamling behandles der på en ekstraordinær ikke de almindelige emner. En ekstraordinær generalforsamling er på denne måde en mulighed, som selskaber kan gøre brug af, hvis der i den mellemliggende periode mellem de ordinære general forsamlinger skal træffes beslutninger af væsentlig betydning. Det betyder også, at kapitalejerne selv kan bestemme, hvad der skal træffes beslutninger om på den ekstraordinære generalforsamling, hvorimod der ved en ordinær generalforsamling er en række krav til, hvad der skal besluttes.

Hvordan kommer jeg i gang?

Et af de dokumenter, der er afgørende for at gøre beslutningerne, som er foretaget på en generalforsamling gyldige, er et beslutningsreferat. Det kan du hente her.

Vil du gerne hente et skabelon, som kan bruges til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, kan du hente den her hos LegalHero. Du kan også hente en udgave på engelsk her. LegalHero garanterer, at vores dokumenter altid er ajourført i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Har du brug for en mere grundig og detaljeret rådgivning i relation til en generalforsamling, så er du altid velkommen til at oprette en sag og modtage tilbud på hjælp fra vores jurister.

Se andre skabeloner