En bestyrelse er forpligtet til at udarbejde en forretningsorden. En forretningsorden er et dokument, der beskriver, hvad arbejdet som et bestyrelsesmedlem omfatter.

Hvad skal en forretningsorden indeholde?

En forretningsorden skal indeholde grundlaget for bestyrelsens arbejde. Det skal understreges, at der ikke er særlige krav til, hvad indeholdet skal være, da en forretningsorden afhænger af selskabets størrelse, branchen som selskabet opererer i, ressourcerne der er til rådighed mv.

En forretningsorden vil som oftest indeholde:

 • Baggrund og formål
 • Afholdelse af bestyrelsesmøder
 • Indkaldelse til bestyrelsesmøder
 • Sammensætningen af bestyrelsen
 • Dagsordenen for bestyrelsen
 • Beslutningsdygtighed og afstemningsregler
 • Arbejdsdeling
 • Ansættelse og tilsyn af direktionen
 • Tavshedspligt
 • Bestyrelsesmedlemmers udtræden
 • Ændringer og tiltrædelser af forretningsordenen
 • Regnskabskontrol

Hvad skal man være opmærksom på i forhold til forretningsordener?

 • Der gælder ingen formkrav for udformningen af en forretningsorden. Så længe den ikke strider imod reglerne i aftaleloven, vil den som udgangspunkt have gyldighed fra tidspunktet for parternes underskrift.
 • Da et selskab med tiden vil ændre sig, er det derfor vigtigt, at forretningsordenen løbenede tilpasses disse ændringer og opdateres, så den stemmer overens med selskabets aktuelle behov. LegalHero anbefaler, at forretningsordenen gennemgås mindst én gang årligt.
 • Bestyrelsesmedlemmer kan komme med forslag om ændringer i eller tillæg til forretningsordenen i løbet af året. Disse forslag kan vedtages, hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for.
 • Når forretningsordenen er udarbejdet, skal den underskrives af alle siddende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af et nyt bestyrelsesmedlem tiltræder, skal vedkommende på samme måde præsenteres for og underskrive forretningsordenen.

Er du interesseret i rådgivning inden for en ejerbog, stiftelsesdokument eller kapitalforhøjelse?

Ønsker du hjælp til udarbejdelsen af en forretningsorden?

LegalHero har eksperter i alle former for selskabsret.

Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke forhold opmærksomheden skal henledes på i forbindelse med udarbejdelsen af en forretningsorden, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos LegalHero kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge LegalHero, hvis du vil sikkert i mål med en forretningsorden.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hos LegalHero bestemmer du selv, om du vil have en downloade en skabelon eller om du vil få en jurist til skræddersy en forretningsorden fra bunden.

Du kan downloade en forretningsorden ved at klikke på “start nu” ovenfor. Alternativt kan du oprette en opgave på vores platform for at få tilbud fra juridiske eksperter på selskabsret.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Se andre skabeloner