Forretningsorden

Opret dit bortvisningsdokument i dag ved hjælp af vores smarte dokumentgenerator:

  1. Besvar spørgsmålene
  2. Underskriv digitalt
  3. Download bortvisningen

Det tager kun 5 minutter!

Opret nu

599,-

Ekskl. moms
Download dit dokument med det samme
Kunder der bruger LegalHero

Hvad er en forretningsorden?

En bestyrelse er forpligtet til at udarbejde en forretningsorden. En forretningsorden er et dokument, der beskriver, hvad arbejdet som et bestyrelsesmedlem omfatter.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på?

  • Der gælder ingen formkrav for udformningen af en forretningsorden. Så længe den ikke strider imod reglerne i aftaleloven, vil den som udgangspunkt have gyldighed fra tidspunktet for parternes underskrift.
  • Da et selskab med tiden vil ændre sig, er det vigtigt, at forretningsordenen løbende tilpasses disse ændringer og opdateres, så den stemmer overens med selskabets aktuelle behov. LegalHero anbefaler, at forretningsordenen gennemgås mindst én gang årligt.
  • Bestyrelsesmedlemmer kan komme med forslag om ændringer i eller tillæg til forretningsordenen i løbet af året. Disse forslag kan vedtages, hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for.
  • Når forretningsordenen er udarbejdet, skal den underskrives af alle siddende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af et nyt bestyrelsesmedlem tiltræder, skal vedkommende på samme måde præsenteres for og underskrive forretningsordenen.

Hvordan kommer jeg i gang med min forretningsorden?

Med LegalHero kan du selv lave din forretningsorden online gennem vores smarte dokumentgenerator. Her besværer du en række spørgsmål, hvorefter forretningsordenen er klar til at blive underskrevet og downloadet som PDF.

Du kan altid få en af vores juridiske eksperter til at hjælpe dig med at tilpasse dokumentet efter det er lavet, hvis du har helt særlige ønsker eller behov.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

SmartDocs

LegalHero har en række kontrakter klar til brug for dig eller din virksomhed.

Download din skabelon med det samme, udfyld og underskriv den eller få hjælp af vores jurister til at udfylde dem korrekt.

LegalHero tilføjer løbende flere SmartDocs.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis