Hovedentreprisekontrakt

En hovedentreprisekontrakt er en kontrakt mellem en bygherre og en hovedentreprenør. Denne aftale benytter AB18. Du kan downloade din skabelon til en hovedentreprisekontrakt her.

Køb nu

1.500,-

Ekskl. moms
Download dit dokument med det samme
Kunder der bruger LegalHero

Hvad er et hovedentreprise?

Et hovedentreprise som udbudsform kendetegnes ved, at bygherren indgår en kontrakt med én hovedentreprenør, der er ansvarlig for fuldførelsen af hele entreprisen.

I et hovedentreprise er bygherren alene ansvarlig for det udbudsmateriale, som danner grundlag for hovedentreprenørens tilbud.

Hovedentreprenøren vil oftest overlade dele af den samlede entreprise til en eller flere underentreprenører. Hovedentreprenøren udføre sit hverv ved at påtage sig koordinerings- og styringsopgaven, hvorved denne kommunikerer til alle involverede underentreprenører.

Hvad er hhv. fordele og ulemper ved et hovedentreprise?

For:

Fordelene ved et hovedentreprise er, at koordinerings og styringsforpligtelsen overdrages til hovedentreprenøren i stedet for bygherren. Udbudsformen kan med fordel anvendes på større og mere komplekse entrepriser.

Imod:

På den anden side kan det være en ulempe, at et hovedentreprise som regel er dyrere at anvende som samarbejdsform, idet hovedentreprenøren vil tage sig betalt for at overtage koordineringsforpligtelsen.

Hvad er AB 18 i en hovedentreprisekontrakt?

AB-systemet er en mere end 100 år gammel tradition til udarbejdelse af almindelige betingelser særligt egnet til branchen. Det er ikke lovbaseret, men er i stedet aftalebaseret. AB 18 blev blandt andre dokumenter offentliggjort den 21. juni 2018 og er taget i brug pr. 1. januar 2019.

Behovet for at ændre AB-systemet ligger hovedsageligt i hensynet til, at teknologi og rollefordeling ændres, hvilket har skabt et behov for revison af aftaledokumenterne. AB-dokumenter er ikke genkendelige for udenlandske aktører inden for bygge- og anlægsbranchen.

AB 18 benyttes hovedsageligt til arbejder og leverancer.

Hvad skal en hovedentreprisekontrakt indeholde?

LegalHero anbefaler, at en hovedentreprisekontrakt som minimum indeholder:

 • Angivelse af entreprisen
 • Aftalegrundlaget
 • Angivelse af entreprisesummen
 • Angivelse af betalingsform
 • Angivelse af tidsplan og konsekvenser ved evt. forsinkelse
 • Aftale om ekstraarbejde mv.
 • Angivelse af underentreprenører
 • Angivelse af bygherrens tilsyn
 • Tvistløsning
 • Sikkerhedsstillelse
 • Forsikring

Hvad skal man være opmærksom på?

Der er i AB 18 indført en række nye regler, hvilket er begrundet i den udvikling, som samfundet har været under siden den sidste revision af systemet.

 • Det nye AB-system er aftalebaseret.
 • Særskilt definitionsbestemmelse i AB 18 § 2.

Ønsker du hjælp til udarbejdelsen af en hovedentreprisekontrakt?

LegalHero har eksperter i alle former for entrepriseret.

Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke forhold opmærksomheden skal henledes på i forbindelse med udarbejdelsen af en hovedentreprisekontrakt, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos LegalHero kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge LegalHero, hvis du vil sikkert i mål med en hovedentreprisekontrakt.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hos LegalHero bestemmer du selv, om du vil have en downloade en skabelon eller om du vil få en jurist til skræddersy en hovedentreprisekontrakt fra bunden.

Du kan downloade en forretningsorden ved at klikke på "start nu" ovenfor. Alternativt kan du oprette en opgave på vores platform for at få tilbud fra juridiske eksperter på entrepriseret.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis