Hvad er en kapitalforhøjelse?

En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. Det kan ske til kurs pari eller til overkurs, men kan aldrig ske til underkurs eller under forbehold. Der kan være flere grunde til at lave en kapitalforhøjelse i et ApS, A/S eller endda et IVS. Det kan være:

  • at der skal en ny investor ind i selskabet, som skal tilføre yderligere kapital til selskabet
  • at selskabet kan være nødlidende og have brug for yderligere kapital
  • at selskabets nominelle kapital skal øges for at booste selskabet over for omverdenen eller
  • at der er behov for en kapitaludvidelse i forbindelse med en omdannelse eller omstrukturering.

Hvordan foretages en kapitalforhøjelse?

En kapitalforhøjelse skal besluttes af selskabets kapitalejere – altså anpartshavere eller aktionærer – på selskabets generalforsamling. Det skal vedtages med det samme flertal som kræves ved en vedtægtsændring, dvs. mindst 2/3 af både de stemmer, som er afgivet, og af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har mulighed for at bemyndige det centrale ledelsesorgan til at forhøje selskabskapitalen for en periode på op til 5 år af gangen. Denne bemyndigelse skal dog indføres i vedtægterne. Der gælder en række formelle krav til beslutningen om kapitalforhøjelse og altså tegning af kapitalandele, som kan findes i selskabslovens kapitel 10. Beslutningen skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen sammen med de opdaterede vedtægter.

Kan det gøres på flere måder?

Det er muligt at lave en kapitalforhøjelse på flere måder. Det er mest almindeligt blot at tegne nye kapitalandele ved kontant indskud. Alternativt kan det gøres ved apportindskud, konvertering af gæld, overførsel af selskabets reserver til selskabskapital ved fondsforhøjelse eller ved udstedelse af konvertible gældsbreve eller warrants.

Hvad skal man være opmærksom på?

Når man skal foretage en kapitalforhøjelse, skal man være opmærksom på:

  • Hvilken type kapitalforhøjelse der skal laves
  • At der sker korrekt indkaldelse til generalforsamlingen medmindre alle kapitalejere tiltræder beslutningen
  • At kapitalforhøjelsen vedtages med det korrekte flertal
  • At beslutningen opfylder selskabslovens formelle krav
  • At der sammen med kapitalforhøjelsen vedtages en vedtægtsændring, da den samlede selskabskapital til enhver tid skal fremgå af selskabets vedtægter
  • At der udarbejdes en ny ejeraftale, hvis der er tale om nye kapitalejere

Er du interesseret i rådgivning inden for en forretningsorden, stiftelsesdokument eller kapitalforhøjelse?

Ønsker du hjælp til at foretage en kapitalforhøjelse?

LegalHero har eksperter i alle former for selskabsret, herunder især kapitalforhøjelser, og vi bistår meget gerne med vurderingen af hvilken type, der er mest optimal i den konkrete situation. Derudover bistår vi naturligvis også med udarbejdelse af indkaldelsen, beslutningsreferatet, de nye vedtægter og registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke forhold opmærksomheden skal henledes på i forbindelse med udarbejdelsen af en kapitalforhøjelse, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos LegalHero kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge LegalHero, hvis du vil sikkert i mål med en kapitalforhøjelse.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hos LegalHero bestemmer du selv, om du vil have en downloade en skabelon eller om du vil få en jurist til skræddersy en kapitalforhøjelse fra bunden.

Du kan downloade en kapitalforhøjelse ved at klikke på “start nu” ovenfor. Alternativt kan du oprette en opgave på vores platform for at få tilbud fra juridiske eksperter på selskabsret.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Se andre skabeloner