Kapitalforhøjelse

Lav dit kapitalforhøjelsesdokument i dag ved hjælp af vores smarte dokumentgenerator:

 1. Besvar spørgsmålene
 2. Underskriv digitalt
 3. Download dit kapitalforhøjelsesdokument

Det tager kun 10 minutter!

Opret nu

299,-

Ekskl. moms
Download dit dokument med det samme
Kunder der bruger LegalHero

Hvad er en kapitalforhøjelse?

En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle selskabskapital. Det kan ske til kurs pari eller til overkurs, men kan aldrig ske til underkurs eller under forbehold.

En kapitalforhøjelse skal besluttes af selskabets kapitalejere - altså anpartshavere eller aktionærer - på selskabets generalforsamling. Kapitalforhøjelser kan ske på to forskellige måder – det kan enten besluttes at foretage en enkeltstående kapitalforhøjelse eller også kan selskabets bestyrelse bemyndiges til frit at kunne foretage kapitalforhøjelser i en periode på maks 5 år. Beslutningen skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen sammen med de opdaterede vedtægter.

Der kan være flere grunde til at lave en kapitalforhøjelse i et anparts- eller aktieselskab:

 • at der skal en ny investor ind i selskabet, som skal tilføre yderligere kapital til selskabet
 • at selskabet kan være nødlidende og have brug for yderligere kapital
 • at selskabets nominelle kapital skal øges for at booste selskabet over for omverdenen eller
 • at der er behov for en kapitaludvidelse i forbindelse med en omdannelse eller omstrukturering.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på?

Når man skal foretage en kapitalforhøjelse, skal man være opmærksom på:

 • At man på forhånd skal beslutte hvilken type kapitalforhøjelse der skal laves (kontant eller ved indskud af værdigenstande)
 • At der sker korrekt indkaldelse til generalforsamlingen medmindre alle kapitalejere tiltræder beslutningen
 • At kapitalforhøjelsen vedtages med det korrekte flertal på 2/3 af selskabets generalforsamling (hvis enkeltstående kapitalforhøjelse)
 • At beslutningen opfylder selskabslovens formelle krav
 • At der sammen med kapitalforhøjelsen vedtages en vedtægtsændring, da den samlede selskabskapital til enhver tid skal fremgå af selskabets vedtægter
 • At der udarbejdes en ny ejeraftale, hvis der er tale om nye kapitalejere

Hvordan kommer jeg i gang med min kapitalforhøjelse?

Hos LegalHero kan du med vores dokumentgenerator selv lave din egen kapitalforhøjelse fra bunden af. Har du brug for yderligere hjælp eller specifikke tilpasninger kan du altid sende den forbi vores jurister til gennemgang.

LegalHeros dokumenter er af højeste juridiske kvalitet, og vi garanterer naturligvis, at alle dokumenter er ajourført i overensstemmelse med gældende lovgivning. Har du spørgsmål til en specifikt type dokument, som du ikke lige kan finde, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

SmartDocs

LegalHero har en række kontrakter klar til brug for dig eller din virksomhed.

Download din skabelon med det samme, udfyld og underskriv den eller få hjælp af vores jurister til at udfylde dem korrekt.

LegalHero tilføjer løbende flere SmartDocs.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis