Konsulenter er som oftest anvendt til at løse specialiserede opgaver på fleksible eller afgrænsede vilkår, uanset om opgaven er af længere eller kortere varighed. Der gælder andre regler for konsulenter end for en almindelig ansat, hvorfor denne konsulentaftale er tilpasset netop dette ansættelsesforhold, der sikrer den højeste kvalitet og sikkerhed for din virksomhed.

Hvad indeholder en konsulentaftale?

LegalHero anbefaler, at en konsulentaftale som minimum indeholder:

 • Aftaleparterne (navn, information, adresse)
 • Aftalens baggrund
  • Konsulentens ekspertiseområde
  • Oplysninger om konsulentydelserne
 • Stillingens forpligtelser og i hvor høj grad disse kan ændres
 • Betalingsinformation
 • Aftalens varighed
 • Opsigelsesvarsel
 • Løbende omkostninger og om der stilles hjælpemidler til rådighed
 • Arbejdstid og arbejdssted
 • Forsikring
 • Hemmeligholdelseserklæring om virksomhedens forhold både under og efter aftalen
 • Konsulentens opfindelser og immaterielle rettigheder
 • Ansvarsfraskrivelse
 • Databeskyttelse
 • Misligholdelse
 • Afgørelse af uenigheder om konsulentforholdet

Hvad er forskellen mellem en konsulentaftale og en ansættelseskontrakt?

En konsulentaftale er som regel mere kompleks end en almindelig ansættelseskontrakt. Hensigten bag dette er, at en konsulentaftale indebærer en højere grad af fortrolig information og et større ansvar, hvorfor virksomhedens risici dermed også er større. Af denne grund skal kontrakten tilpasses virksomhedens behov og bør adskilles fra den almene ansatte.

Hvad skal man være opmærksom på?

 • Når en konsulentaftale skal udarbejdes, er det vigtigt at fastlægge, hvorvidt der er tale om en selvstændig konsulent eller en lønmodtager. Der gælder forskellige regler for hver, og dermed er der forskel på, hvordan hver gruppe behandles.
 • Når en konsulentaftale skal udarbejdes, er det vigtigt at kunne konkretisere opgavebeskrivelsen. Dette gælder især for større og mere komplekse opgaver.
 • Et forhold, der ofte er uklart i et konsulentforhold er antallet af timer, som konsulenten forventes at bruge. Mange konsulentaftaler indarbejder et loft over, hvor mange timer konsulenten maksimalt må bruge. På samme måde kan der indarbejdes, hvor mange timer konsulenten som minimum forventer at bruge.
 • Hvordan betalingen udføres kan for en konsulentaftale variere. Dels skal det aftales, hvad prisen på konsulentens ydelser skal være, men også hvordan betalingen skal ske. Der vil som oftest være tale om en fast timepris med en fastlagt dato for levering af opgaven. Det kan endvidere aftales, at en del af den aftalte pris betales forinden opgaven påbegyndes, hvorefter det resterende beløb betales efter arbejdet er udført.

LegalHero anbefaler, at disse rettigheder indarbejdes i kontrakten efter eget behov.

Ønsker du hjælp til at udarbejde en konsulentaftale?

LegalHero har eksperter i alle former for ansættelsesret, herunder især konsulentaftaler, og vi bistår meget gerne med vurderingen af hvilke forhold, der er mest optimale i den konkrete situation.

Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke forhold opmærksomheden skal henledes på i forbindelse med udarbejdelsen af en konsulentaftale, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos LegalHero kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge LegalHero, hvis du vil sikkert i mål med en konsulentaftale.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hos LegalHero bestemmer du selv, om du vil have en downloade en skabelon eller om du vil få en jurist til skræddersy en konsulentaftale fra bunden.

Du kan downloade en konsulentaftale ved at klikke på “start nu” ovenfor. Alternativt kan du oprette en opgave på vores platform for at få tilbud fra juridiske eksperter på selskabsret.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Se andre skabeloner