Konvertibelt gældsbrev

Et konvertibelt gældsbrev er et dokument, som giver långiveren ret til at få indfriet sit lån på 2 måder. Enten ved tilbagebetaling af lånet eller som konvertering af lånekapitalen til selskabskapital (aktier el. anparter) i selskabet. Konvertible gældsbreve er ideelle til virksomheder, der ønsker en ligefrem og fleksibel finansieringsmodel. Brug vores skabelon – det er din garanti for et solidt juridisk fundament for dit konvertible gældsbrev. Læs mere om konvertible gældsbreve herunder.

På 15 minutter
Pris 999 Kr.
Tilfredshedsgaranti
Kom i gang

Hvad er et gældsbrev og hvad er et konvertibelt gældsbrev?

Et konvertibelt gældsbrev er et dokument, som giver långiveren (aktionæren) ret til at få indfriet sit lån på 2 måder. Det kan ske med enten kontanter eller aktier. Retten til indfrielse er en ret og ikke en pligt. Efter praksis er hovedaktionærer ikke forpligtet til at lade sig betale med aktier, selv om dette ud fra en umiddelbar betragtning kan være mest oplagt.

Et gældsbrev er helt overordnet et dokument, der beskriver en aftale indgået mellem en långiver og låntager. Dokumentet beskriver lånets størrelse, det aftalte tidspunkt for tilbagebetaling, og hvordan renterne bliver indarbejdet. Dokumentet sikrer faste og klare rammer for lånet, som er i både långivers og låntagers interesse. Der skelnes typisk mellem et gældsbrev beregnet til erhvervsbrug og et beregnet til privatbrug.

Det afgørende for, hvorvidt et gældsbrev opfylder definitionen på et konvertibelt gældsbrev er:

 • at gældsbrevet hjemler en fordring og
 • at gældsbrevet er tillagt en reel ret (men ikke en pligt) til at konvertere denne fordring til selskabskapital.

Hvad skal et konvertibelt gældsbrev indeholde?

LegalHeros konvertible gældsbrev beskriver:

 • Hvem parterne er, herunder oplysninger om parterne mv.
 • Lånets størrelse
 • Hvorvidt der skal betales renter og i så fald hvordan
 • Hvordan og hvornår lånet skal tilbagebetales
 • Misligholdelse af lånet, herunder konvertering til selskabskapital
 • Hvilket lands ret der gælder, og hvor tvister skal indbringes
 • Hvordan långiver kan inddrive lånet
 • Øvrige bestemmelser, herunder hvad långiver ellers skal være opmærksom på, såsom forældelse

Hvad skal man være opmærksom på?

 • Beslutningen om udstedelse af et konvertibelt gældsbrev skal træffes på en generalforsamling i selskabet.
 • Beslutningen skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen.
 • Selskabets vedtægter skal tilpasses det konvertible gældsbrev, idet vilkårene skal fremgå heraf. Det gælder dels vilkårene omkring forrentning og forfaldstid samt vilkårene for konvertering, såvel som tidspunktet og kursen. Endelig skal vedtægterne indeholde bestemmelser om betydningen af eventuelle ændringer i selskabets kapitalgrundlag forud for konverteringstidspunktet.

Ønsker du hjælp til at udarbejde et konvertibelt gældsbrev?

LegalHero har eksperter i alle former for formueret, herunder især konvertible gældsbreve og vi bistår meget gerne med vurderingen af hvilken type, der er mest optimal i den konkrete situation.

Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke faktorer opmærksomheden skal henledes på i udarbejdelsen af et konvertibelt gældsbrev, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos LegalHero kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge LegalHero, hvis du vil sikkert i mål med et konvertibelt gældsbrev.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hos LegalHero bestemmer du selv, om du vil downloade en skabelon eller om du vil have en jurist til at skræddersy dokumentet fra bunden.

Du kan downloade dokumentet ved at klikke på “køb nu” ovenfor. Alternativt kan du oprette en opgave på vores platform for at få tilbud fra juridiske eksperter i formueret.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Du stilles simple spørgsmål

Vi stiller dig en række spørgsmål som du kan svare på ét spørgsmål ad gangen.

Dokumentet skabes automatisk

Dit dokument skræddersys automatisk til dine svar med det samme.

Tilkøb ekspert rådgivning

Har du særlige spørgsmål eller ønsker du nærmere gennemgang af dit dokument, så sidder vores eksperter klar.

Andre SmartDocs

Besvar simple spørgsmål

Brug vores online formular til at svare på relevante spørgsmål, der gør at vi kan sammensætte et dokument mens du venter.

Generer komplekse dokumenter helt automatisk

Juridiske eksperter har sørget for at vi automatisk kan generere et dokument der skræddersyr sig præcis til din situation.

Print, download eller gem dokumenter online

Hent dokumentet som PDF eller gem det online sammen med de ændringer du har lavet.

Indhent underskrifter

Indhent underskrifter direkte i platformen. Parterne får automatisk tilsendt al den indformation de skal bruge til at afgive deres underskrift. Du har overblikket samlet et sted.

Tilret dit dokument præcis som du vil have det

Rediger dokumentet direkte i din browser og opret så mange versioner du vil. Hent det ned på din egen computer når du har brug for det.

Invitér vores eksperter til at skræddersy dit dokument

Du kan altid invitere vores jurister til at rådgive dig yderligere. LegalHero har mere end 150 specialiserede rådgivere der sidder klar til at hjælpe dig.

Prøv det i dag eller lad os
hjælpe dig i gang