Låneaftale

En låneaftale er et juridisk bindende dokument, der dokumenterer et lån og beskriver lånebetingelserne mellem långiver og låntager. Nedenfor kan man lære om, hvilke bestemmelser, der typisk findes i sådan et dokument, samt hvad LegalHero anbefaler, at der indarbejdes.

Køb nu

750,-

Ekskl. moms
Download dit dokument med det samme
Kunder der bruger LegalHero

En låneaftale, også kaldet et gældsbrev, er et juridisk bindende dokument, der dokumenterer et lån og beskriver lånebetingelserne mellem långiver og låntager. Med lånebetingelser menes alle de vilkår, der ønskes aftalt for et lån. Nedenfor kan man lære om, hvilke bestemmelser, der typisk findes i sådan et dokument, samt hvad LegalHero anbefaler, at der indarbejdes.

Hvad indeholder en låneaftale?

Der findes ingen særlige krav til, hvad en låneaftale skal indeholde. LegalHero anbefaler, at dokumentet som minimum indeholder:

 • Aftaleparterne (navn, information, adresse)
 • Oplysninger om lånet
 • Renter
 • Tilbagebetaling
 • Forfaldsdato
 • Depositum
 • Betalinger
 • Sikkerhed
 • Overdragelse af rettigheder og forpligtelser
 • Misligholdelse
 • Værneting
 • Tvangsfuldbyrdelse (gennemtvingelse af kravet ved fogedretten)
 • Retssikkerhed i tilfælde af konkurs eller dødsfald
 • Konfliktløsning

Hvad skal man være opmærksom på med en låneaftale?

 • En låneaftale kan omhandle alt fra et pengebeløb til en fysisk ting. Desuden er der intet loft over, hvor meget man må udlåne. Det afgørende er, at SKAT ikke opfatter beløbet som en gave, da det vil betyde, at man skal betale en afgift af beløbet.
 • Der gælder ingen formkrav for udformningen af en låneaftale. Aftalen har gyldighed, når den er underskrevet af begge parter og såfremt den ikke strider imod aftaleloven.
 • En låneaftale er oftest meget simpel af natur, men det er stadig anbefalet at sørge for, at aftalen er så præcis som muligt for på bedste vis at undgå uenigheder.
 • Det fremgår af gældsbrevslovens § 5, at hvis betalingstiden ikke fastlægges, er skyldereren forpligtet til at betale gælden, når fordringshaveren forlanger det. Det anbefales derfor, at dette indarbejdes i aftalen.

LegalHero anbefaler, at disse rettigheder indarbejdes i kontrakten efter eget behov.

Ønsker du hjælp til at udarbejde en låneaftale?

LegalHero har eksperter i alle former for aftaleret, herunder især låneaftaler, og vi bistår meget gerne med vurderingen af hvilke forhold, der er mest optimale i den konkrete situation. Derudover bistår vi naturligvis også med gennemgangen af en allerede eksisterende låneaftale.

Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke forhold opmærksomheden skal henledes på i forbindelse med udarbejdelsen af en låneaftale, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos LegalHero kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge LegalHero, hvis du vil sikkert i mål med en låneaftale.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hos LegalHero bestemmer du selv, om du vil have en downloade en skabelon eller om du vil få en jurist til skræddersy en låneaftale fra bunden.

Du kan downloade en låneaftale ved at klikke på "start nu" ovenfor. Alternativt kan du oprette en opgave på vores platform for at få tilbud fra juridiske eksperter på selskabsret.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.


Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis