Licensaftale

Skal du bruge en licensaftale, så har LegalHero, et alternativ til advokater, lige hvad du leder efter. Vi har en række juridiske dokumenter, som er lavet og bliver ajourført af de dygtigste juridiske eksperter i landet. Følgende skabelon egner sig til licensaftaler til patenterede opfindelser.

 • Træt af dyr Advokathjælp? Spar op til 60% på regningen!
 • Alle jurister er personligt kontrollerede og verificerede af LegalHero.
 • Opret på 2 min og modtag flere tilbud.

Køb nu

1.500,-

Ekskl. moms
Download dit dokument med det samme
Kunder der bruger LegalHero

Hvad er en licensaftale?

En licensaftale er en aftale mellem to parter, hvori en indehaver af en rettighed giver en anden person eller virksomhed tilladelse til at udnytte dennes rettighed mod betaling og under visse nærmere angivet betingelser. En licensaftale omfatter typisk en licensgiver (rettighedshaver) og en licenstager og, hvis dette fremgår af licensaftalen, en sublicenstager.

Ved at anvende en licensaftale, er rettighedshaveren i stand til at have en indtægtskilde samtidig med at kunne kontrollere, hvordan dennes ejendom benyttes og distribueres. Endvidere kan individer, der har erhvervet en licens, benytte andres immaterielle ejendomsret til at vækste deres egen virksomhed samtidig med at beskytte sig selv mod potential krænkende adfærd ved at definere benyttelsesbehovet for genstanden i aftalen forinden.

Hvad bruges en licensaftale til?

Genstande, der angives i en licensaftale, kan som regel omfatte en række genstande, herunder fast ejendom og personlig ejendom, men vil som altovervejende udgangspunkt benyttes for immaterielle rettigheder, såsom patenter og varemærker, såvel som ophavsret for skriftlig materiale, kildekode og kunst.

Licensaftaler kan findes i mange forskellige industrier. Et godt eksempel på en licensaftale er en aftale om ophavsret for software til en virksomhed, der giver virksomheden mulighed for at anvende det pågældende software i deres daglige drift. Et andet tilsvarende eksempel på en licensaftale kan være i restaurations branchen, hvor eksempelvis McDonalds har licensaftaler i form af franchiseaftaler. Tilsvarende kan der for film ses massevis af licensaftaler, når der skal laves merchandise, eksempelvis legetøj.

Hvad er det centrale ved en licensaftale?

I henhold til hvor mange omstændigheder en licensaftale skal dække, kan det ofte gå hen og blive længere og mere komplekse dokumenter. De vil dog som udgangspunkt alle belyse de samme områder.

Blandt de vigtigste elementer i en licensaftale er, hvordan aftalen finansieres. Betalinger fra en licenstager til en licensgiver vil typisk ske ved en licensafgift med en på forhånd aftalt minimumbetaling. Det er ikke altid, at licensgiver vil kræve garantier, selv hvis det er anbefalet, at licensgiver søger at opnå så meget kompensation på forhånd som muligt. Der kan forekomme særlige tilfælde, hvor licensgiver benytter garantier som basis for at fornye en licensaftale.

Et andet vigtigt hensyn, der bør tages højde for i en licensaftale er tidshorisonten. Mange licensgivere insisterer på at have en fast udgivelsesdato på markedet for produkter licenseret til udestående producenter. Det skyldes hovedsageligt, at det ikke for alle licensgivere er mest fordelagtigt at give tilladelse til en virksomhed, der aldrig har i sinde at markedsføre sit produkt. Licensaftalen bør derfor også indeholde bestemmelser, der fastlægger aftalens udløb, mulighed for fornyelse og betingelserne for ophør.

Der kan for licensaftaler også indføres en bestemmelse om kvalitetskontrol. Dette finder bl.a. anvendelse i licensaftaler om design og opretholdes bedst, hvis kvalitetskontrollen er udøvet tidligt i processen.

Det er for mange forskellige aftaletyper, heriblandt særligt licensaftaler, relevant at aftale, hvilken part, der enten fastholder, opnår eller overlader retten til ophavsret, patenter eller varemærker. Det kan være relevant at indføre bestemmelser om territoriale rettigheder, eller hvem der styrer distribuering.

Hvornår bør der indgås en licensaftale?

For patenter:

Hvorvidt en licensaftale om patent for parterne er hensigtsmæssig, og hvornår dette er tilfældet, vil som regel bero på en forretningsmæssig vurdering. Der er dermed sagt både fordele ved at oprette en licensaftale så tidligt som muligt i teknologiens/opfindelsens levetid, men det kan også være en fordel at gøre det sent eller senere.

I tilfælde af, at opfinderen/licensgiver ikke selv kan føre opfindelsen helt ud på markedet, enten pga. mangel på tid, faciliteter eller ressourcer, kan en licensaftale være værd at overveje. Endvidere kan det være tilfældet, at der er andre, der kender et bestemt marked bedre, og det derfor er fordelagtigt for dig at føre din opfindelse ud til kunderne gennem en licensaftale. Det kan for nogle virke åbenlyst, at mange virksomheder i dag ligger inde med mange uudnyttede patenter, som hverken benyttes eller licenseres. Det kan for disse virksomheder være en nem indtægtskilde at udlicensere disse patenter og dermed generere indtægt i stedet for at lade disse forblive ubrugte.

Det er hverken et krav eller nødvendigt at bruge tid på at vente til, at et patent bliver udstedt, forinden man indgår en licensaftale. Det eneste krav hertil er, at der i aftalen skrives ind, hvordan situationen skal håndteres, når patentet bliver udstedt eller afvist. Dog kan det være relevant at overveje, at der i aftalen tilføjes en hemmeligholdelsesaftale, inden man indleder forhandlingerne om en licensaftale.

For varemærker:

Hvorvidt en licensaftale om et varemærker for parterne er hensigtsmæssig, og hvornår dette er tilfældet, beror på nogle anderledes omstændigheder end for patent. En licensaftale for et varemærke vil typisk få virkning forinden samarbejdet påbegyndes, og der er ikke nogle omstændigheder, der kan tale for, at dette ikke bør være tilfældet.

For design:

Licensaftaler for design kan kort sammenholdes til, at den mest hensigtsmæssige fordel er den økonomiske struktur, som aftalen bibringer.

Hvor længe varer en licensaftale?

En licensaftale er ikke bundet af regler for, hvor længe aftalen skal løbe. Der er for parterne adgang til at blive enige om aftalens løbetid. Det vil være mest nærliggende i praksis, at der for aftalen gælder en uopsigelighedsperiode, hvorefter aftalen vil kunne opsiges med et varsel. Parterne kan frit aftale, hvor langt varslet skal være.

I hvilket omfang dækker licensaftalen geografisk?

Det er meget almindeligt for licensaftaler, at parterne kan blive uenige om, hvilke geografiske områder, som licensaftalen dækker. Af denne grund er det for parterne vigtigt, at der i licensaftalen indføres en bestemmelse, der tager højde for dette.

Hvad skal en licensaftale om patent indeholde?

LegalHero anbefaler, at en licensaftale indeholder:

 • Baggrund og formål
 • En nærmere angivelse af patentet
 • Område og eksklusivitet for aftalen
 • Licensafgift
 • Beregningsgrundlag
 • Konsulentbistand
 • Misligholdelse
 • Adgang til sublicens
 • Hemmeligholdelsespligt
 • Persondata og behandling herom
 • Opsigelse og ophævelse
 • Lovvalg og konfliktløsning

Pris

LegalHero er en digital juridisk platform, der primært faciliterer rådgivning inden for størstedelen af alle retsområder. Udover dette tilbyder LegalHero også konkurrencedygtige dokumentskabeloner, der er udarbejdet og ajourført af nogle af landets førende jurister inden for deres respektive retsområder, hvorfor du som kunde kan være sikker på, at indholdet stemmer overens med dit juridiske behov. I tilfælde af, at der måtte være behov for efterfølgende spørgsmål eller rådgivning angående dit dokument, så bistår vi også med dette. Du kan se vores samling af skabeloner her samt priserne herom.

Ønsker du hjælp til udarbejdelsen af en licensaftale?

LegalHero har eksperter i alle områder inden for immaterialretten.

Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke forhold opmærksomheden skal henledes på i forbindelse med udarbejdelsen af en licensaftale, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos LegalHero kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge LegalHero, hvis du vil sikkert i mål.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hos LegalHero bestemmer du selv, om du vil have en downloade en skabelon eller om du vil få en jurist til skræddersy dokumentet fra bunden.

Du kan downloade dit dokument ved at klikke på "start nu" ovenfor. Alternativt kan du oprette en opgave på vores platform for at få tilbud fra juridiske eksperter på immaterielretten.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis