Hvad er standardvedtægter?

Standardvedtægter er regler, der regulerer de indre forhold i selskabet. Standardvedtægter er reguleret af selskabsloven og skal indeholde en række lovpligtige oplysninger og bestemmelser. Vedtægter er ikke alene forbeholdt større selskaber, men kan også findes i foreninger. Foreninger er dog underlagt andre regler, så følgende skabelon vil i stedet fokusere på kapitalselskaber.

Hvad skal standardvedtægter som minimum indeholde?

 • Selskabets navn og eventuelle binavne
 • Selskabets formål
 • Selskabskapitalens størrelse og antallet af kapitalandele (evt. pålydende værdi)
 • Hvilke rettigheder der er forbundet med ejerskab af kapitalandele
 • Information omkring selskabets ledelse, herunder hvorvidt der skal være en bestyrelse eller alene en direktion
 • Frister og formelle krav ved indkaldelse til generalforsamling
 • Selskabets regnskabsår

Hvad bør tilføjes?

 • Ophørstidspunkt for vedtægterne, hvis selskabet har en begrænset levetid
 • Regler om forkøbsret ved salg af aktier eller anparter
 • Regler om samtykke til salg af anparter eller aktier
 • Regler om elektronisk generalforsamling
 • Hvilket sprog, der skal benyttes på generalforsamlingen
 • Regler om tegningsret
 • Regler om bestyrelsens beslutningsdygtighed
 • Udvælgelsen af direktør
 • Regler om udstedelse af nye aktier

Hvordan ændres standardvedtægter?

Hvis man ønsker helt eller delvist at ændre i selskabets vedtægter, kan dette gøres ved at oprette nye vedtægter. Dette vil man typisk gøre ved en generalforsamling. Endvidere kan det i vedtægterne anføres, hvordan der træffes beslutninger om vedtægtsændringer.

Hvad skal man være opmærksom på?

Alle bestemmelser kan ikke nødvendigvis beskrives i en virksomheds vedtægter og af denne grund kan det være nødvendigt at udarbejde separate aftaler. Dette kan eksempelvis være tilfældet ved ejeraftaler, hvor forhold, der almindeligvis er beskrevet i sådan et dokument, ikke kan indføres i vedtægterne. Der er tale om forhold såsom, hvordan salg af anparterne i selskabet skal foregå i praksis, eller hvordan ejerne skal arbejde i selskabet. Disse forhold regulerer ejerskabet i selskabets daglige drift.

Da vedtægter er offentligt tilgængelige, er det en god ide at holde dem så korte og konkrete som muligt. Det bør indskærpes til kun det allermest nødvendige. Hvis man som virksomhed ønsker at indføre andre detaljer af mere fortrolig karakter, kan dette i stedet gøres i en ejeraftale. En ejeraftale er dog kun hensigtsmæssig at udarbejde, hvis der er mere end en ejer i selskabet.

Hvordan kommer du i gang?

Hos LegalHero kan du dels downloade standardvedtæger udelukkende til selvudfyldelse, men du har også muligheden for at sende dit dokument forbi vores jurister til gennemgang. På den måde, er du sikker på, at dokumentet er udarbejdet i overensstemmelse med dit formål. Vælger du at sende kontrakten forbi vores jurister, tager vi også ansvaret for, at alt er udfyldt korrekt.

LegalHeros dokumenter er af højeste juridiske kvalitet, og vi garanterer naturligvis, at alle dokumenter er ajourført i overensstemmelse med gældende lovgivning. Har du spørgsmål til en specifikt type dokument, som du ikke lige kan finde, så er du altid velkommen til at række ud til os.

Se andre skabeloner