Svar på anmodning om sletning

En anmodning om sletning af personoplysninger er en handling, der sikrer at oplysningerne ikke længere er tilgængelige. LegalHero kan hjælpe dig med at sikre, at kunne håndtere anmodninger om sletning af personoplysninger.

Køb nu

299,-

Ekskl. moms
Download dit dokument med det samme
Kunder der bruger LegalHero

En virksomhed skal kunne svare på en anmodning om sletning, når en borger retter henvendelse herom. Man har som person retten til sletning, hvilket indebærer retten til at få slettet personoplysninger om sig selv. Med andre ord, har den registrerede retten til at få sine personoplysninger slettet. Dette kan dog kun ske, hvis en af en række forhold gør sig gældende.

Hvilke forhold er relevante for retten til sletning?

Den registrerede kan uden unødig forsinkelse anmode om at få sine personoplysninger slettet, hvis:

  • Det ikke længere er nødvendigt for virksomheden at have oplysningerne om den registrerede.
  • Virksomheden har baseret sin behandling på et samtykke, og den registrerede har efterfølgende tilbagetrukket sit samtykke, hvilket medfører, at virksomheden ikke længere har hjemmel for behandlingen.
  • Virksomheden behandler oplysningerne ulovligt (hvis behandlingen sker uden hjemmel i databeskyttelsesforordningens kapitel II)
  • Virksomheden er forpligtet til at slette oplysningerne som følge af EU-lovgivning eller national lovgivning i en medlemsstat.
  • Virksomheden er forpligtet til at slette oplysningerne som følge af, at den registrerede udøver sin ret til indsigelse.
  • Virksomheden er udbyder af en informationssamfundstjeneste (eksempelvis et socialt netværk), og virksomheden har baseret sin behandling af personoplysninger om en registreret på et samtykke givet af den pågældende registererets forældre, hvorefter den registrerede tilbagekalder dette samtykke efter at være blevet myndig.

Hvilke undtagelser gælder der for retten til sletning?

En virksomhed er ikke forpligtet til at overholde en anmodning om sletning, hvis:

  • Behandlingen, som virksomheden laver, er nødvendig for at udøve dens ret til ytrings- og informationsfrihed.
  • Den fortsatte behandling af oplysningerne om den registrerede er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse eller hvis det er en opgave som falder ind under en offentlig myndigheds udøvelse.

LegalHero tilbyder også rådgivning om svar på indsigtsanmodning.

Ønsker du hjælp til at udarbejde et svar på anmodning om sletning?

LegalHero har eksperter i alle områder persondataretten, og vi bistår meget gerne med vurderingen af hvilke forhold, der er mest optimale i den konkrete situation.

Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke forhold opmærksomheden skal henledes på i forbindelse med udarbejdelsen af en databehandleraftale, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos LegalHero kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge LegalHero, hvis du vil sikkert i mål med behandlingen af en anmodning om sletning.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hos LegalHero kan du vælge at downloade en skabelon. Alternativt kan du vælge, om du vil få en jurist til skræddersy dokumentet fra bunden.

Du kan downloade et svar på en anmodning om sletning ved at klikke på "start nu" ovenfor. Alternativt kan du oprette en opgave på vores platform for at få tilbud fra juridiske eksperter på persondataret.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Vores svar på anmodning om sletning kan både findes på engelsk og dansk.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis