Hvad er en indsigtsanmodning?

Borgere har ret til at bede om indsigt i de oplysninger, som virksomheder, organisationer eller virksomheder benytter i deres systemer. Det sker gennem en indsigtsanmodning. Det følger af persondataloven. Hvis en borger ønsker at få indsigt i, hvilke oplysninger der er tilgængelige, kan borgeren rette henvendelse til den pågældende virksomhed eller myndighed og forlange indsigt.

Hvilke oplysninger kan der opnås indsigt i?

Borgere kan opnå indsigt i de elektroniske informationer, som virksomheder eller myndigheder opbevarer. På samme måde kan de opnå indsigt i informationer, der er indhentet mundtligt gennem telefon eller skriftlig ved brev. Selvom der ingen frist er, hvad angår hvornår virksomheden skal svare, så gælder det dog, at virksomheder skal svare virksomheden svare hurtigst muligt og helst inden 4 uger. Har en virksomhed efterkommet en anmodning om indsigt, så har man som borger mulighed for at rette henvendelse og udbede sig en forklaring.

Hvis ikke en virksomhed ligger inde på oplysninger, så er virksomheden stadig forpligtet til at oplyse dette. Beder en person om indsigt, så må virksomheden ikke slette disse oplysninger, forinden personen har fået kendskab til oplysningerne.

Kan man altid få indsigt?

Der kan være tilfælde, hvor en begrænsning i indsigt kan begrundes og dermed forhindre en borgers adgang til indsigt.

Hvis indsigt kan have betydning for interne forhold af væsentlig betydning i en virksomhed, såsom kontraktforhold og erhvervshemmeligheder, kan det blandt andet være en af årsagene til at indsigt at afvises.

LegalHero tilbyder også rådgivning om svar på anmodning om sletning.

Har du fået en henvendelse om anmodning om indsigt?

Har du fået en anmodning om indsigt, og er du i tvivl om, hvordan du skal gribe anmodningen an? Hos LegalHero kan du downloade en skabelon, som du kan bruge i forbindelse med svaret på anmodningen. Den er nem at gå til, og opfylder kravene til, hvordan et svar på anmodning skal udformes.

Har du fået en anmodning om sletning, så kan du hente skabelonen til at svar her.

Har du brug for mere detaljeret rådgivning omkring persondateret, er du altid velkommen til at oprette en sag og konsultere en af vores jurister.


Se andre skabeloner