Væsentlig ændring af ansættelsesvilkår

Ønsker du at foretage væsentlige ændringer i en medarbejders ansættelsesvilkår, men er i tvivl om, hvilke regler, der gælder for at foretage dette? LegalHeros kontraktskabelon kan tilpasses til ethvert behov du kan have og kan downloades med det klik.

Køb nu

300,-

Ekskl. moms
Download dit dokument med det samme
Kunder der bruger LegalHero

Når en arbejdsgiver indgår en aftale om ansættelse med en medarbejder, udarbejdes der en ansættelseskontrakt. I forlængelse heraf kan der ske ændringer i ansættelsesforholdet. Når der sker en væsentlig ændring af ansættelsesvilkår for en medarbejder, skal der udarbejdes et tillæg til ansættelseskontrakten.

I selve tillægget beskrives baggrunden for, hvorfor der er sket ændringer, ligesom selve ændringerne beskrives. Herudover oplyses der om, hvordan mulighederne er for den ansatte, hvis den ansatte ikke er villig til at indgå aftale om ændringer af vilkår.

Når tillægget er udarbejdet og underskrevet, fungerer tillægget som en forlængelse af den i forvejen eksisterende ansættelseskontrakt.

Hvornår kan en virksomhed ændre medarbejderens ansættelsesvilkår?

Hvis virksomheden ønsker at ændre i medarbejderens arbejdsvilkår, kan dette gøres, hvis det er sagligt begrundet i virksomhedens drift. Virksomhedens drift kan eksempelvis være, hvis en virksomhed oplever stor udvikling, som kan gøre det nødvendigt at ændre medarbejderens vilkår.

Såfremt der er tale om uvæsentlige ændringer i et arbejdsforhold, kan virksomheden foretage dette uden varsel. Eksempler på uvæsentlige ændringer kan være, hvis virksomheden skifter navn eller hvis virksomheden skifter ledelse (dette kan undtagelsesvis kræve varsel).

Hvis der er tale om mindre væsentlige ændringer, kan virksomheden i de fleste tilfælde gennemføre disse uden varsel, men det anbefales alligevel, at der gives en rimelig varsel på 1-3 måneder. Mindre væsentlige ændringer kan være omlægning af arbejdstid, ændring af adgang til at holde pause mv.

Når der er tale om væsentlige ændringer i et ansættelsesforhold, kan disse gennemføres, hvis virksomheden varsler dem med den individuelt gældende opsigelsesvarsel for medarbejderen.

Hvornår er en ændring af ansættelsesvilkår væsentlig?

Når det skal vurderes, hvorvidt en ændring er væsentlig, vil det som oftest være en konkret vurdering i forhold til den enkelte medarbejder.

Dette kan bedst illustreres i tilfælde, hvor en virksomhed flytter arbejdssted. Ændringen kan være uvæsentlig eller mindre væsentlig, indtil flytningen medfører betydelige ændringer i medarbejderens transporttid efter flytningen.

På den anden side vil nedgang i løn, fratagelse af ansvar eller lign. altid udgøre væsentlige ændringer af ansættelsesvilkår.

Kan en medarbejder nægte at acceptere en ændring af ansættelsesvilkår?

Der kan forekomme tilfælde, hvor en medarbejder ikke ønsker at acceptere en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene, og i disse tilfælde, kan medarbejderen i stedet vælge at betragte sig som opsagt af virksomheden.

Når en medarbejder ikke ønsker at acceptere væsentlige ændringer i arbejdsvilkår og i stedet vælge at anse sig som opsagt, vil det have samme konsekvenser som ved en opsigelse fra virksomheden.

Hvad skal virksomheden foretage sig?

Hvis du som virksomhed ønsker at foretage væsentlige ændringer i en medarbejders arbejdsvilkår, kan du vælge at downloade LegalHeros skabelon, hvori alle indholdskrav er inkluderet.

Ønsker du hjælp til udarbejdelse af et tillæg til en ansættelseskontrakt?

Hvis du ønsker hjælp til at få lavet et tillæg til en ansættelseskontrakt, kan du med fordel downloade LegalHeros skabelon, som du kan udfylde. Heri fremgår de forhold, der typisk er standard ved en ændring af ansættelsesvilkår.

Har du brug for mere detaljeret rådgivning i relation til ændring af vilkår, er du også velkommen til at oprette din sag hos os. Her har du mulighed for at modtage tilbud på hjælp fra vores rådgivere.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis