Juridisk rådgivning ved skilsmisse

Hvis du og din ægtefælle ønsker at blive separeret eller skilt, ophører jeres formuefællesskab, hvilket betyder, at jeres ejendele skal deles mellem jer. Derudover skal I ansøge Statsforvaltningen om separation og skilsmisse. Hvis I har børn, skal I finde ordning der passer bedst til jer. Denne manøvre kan virke uoverskuelig og omfattende, så lad LegalHero hjælpe jer med rådgivning samt udarbejdelse af nødvendige dokumenter på en nem, sikker og tryg måde.

Hvad sker der, når man bliver skilt?

Hvis du og din ægtefælle ønsker at blive separeret eller skilt, skal I ansøge Statsforvaltningen herom. De samme regler gælder endvidere for registrerede partnere. I den forbindelse afhænger ansøgningen om jeres situation og ønsker. I skal tage stilling til om I vil ansøge om:

 • Direkte skilsmisse,
 • om seperation, eller
 • om skilsmisse efter seperation

Hvilken mulighed skal I anvende?

Hvis I begge er enige om, at ville skilles og vilkårene herfor, kan I ansøge Statsforvaltningen om direkte skilsmisse. I så fald vil Statsforvaltningen fremsende en bevilling og I vil herefter være skilt.

Såfremt I ikke er enige om at blive separeret eller skilt, kan I udelukkende ansøge om direkte skilsmisse, hvis:

 • Den ene ægtefælle har været utro,
 • Ægtefællerne har boet hver for sig i 2 år eller mere på baggrund af uoverensstemmelser,
 • Den ene ægtefælle har udøvet vold mod den anden ægtefælle eller ægtefællernes børn,
 • Den ene ægtefælle allerede er gift eller
 • Den ene ægteægtefælle bortfører jeres barn/børn til udlandet.

Hvis I ikke er enige om skilsmisse og ingen af ovenstående situationer gør sig gældende i jeres ægteskab, kan I ansøge om separation.

Efter 6 måneders separation har I hver ret til at blive skilt. I skal være opmærksomme på, at I ikke bliver skilt automatisk efter separationen, I skal ansøge Statsforvaltningen herom.

Hvis I vil separeres eller skilles (eller er uenige herom), kan I ansøge Statsforvaltningen om at blive indkaldt til vilkårsforhandling. Det er et møde hos Statsforvaltningen, hvor I får vejledningen og hvor reglerne om skilsmisse bliver gennemgået.

Ved indsendelsen af ansøgningen til Statsforvaltningen, skal der anvendes en blanket og indbetales en lovpligtigt gebyr til Statsforvaltningen.

Hvis ikke I kan blive enige om vilkårne for skilsmisse eller separation til vilkårsforhandlingen, bliver sagen sendt til retten.

Separation

Separationen er en prøveperiode, hvor I skal tage stilling til, om I ønsker, at blive skilt eller at forblive gift. I skal dog være opmærksomme på, at en separation har flere juridiske konsekvenser:

 • Hvis én af jer dør, mens I er separeret, arver I ikke hinanden
 • Jeres formuefællesskab ophører - Læs mere om formuefællesskab her
 • Troskabspligten ophører
 • Separationen er kun gyldig, hvis I flytter fra hinanden

Såfremt I bliver enige om skilsmisse, mens I er separeret, kan I ansøge om skilsmisse. Hvis I ikke er enige, skal I være separeret i 6 måneder, hvorefter begge parter har ret til skilsmisse, også selvom I ikke er enige.

Skilsmisse

Ved skilsmisse ophører jeres formuefællesskab. Det betyder, at I som udgangspunkt skal dele alt, hvad I ejer ligeligt mellem jer, medmindre I har særeje.

Ved deling af boet, skal hver ægtefælle opgøre sine aktiver og passiver. Hvis begge jeres bodele er positive, deles de ligeligt mellem jer. Det er ligeledes i samme ombæring, at der tages stilling til, hvorvidt en af parterne skal have udbetalt ægtefællebidrag. Dette sker rent praktisk ved udarbejdelse af en bodelingsoverenskomst, der skal underskrives af begge parter.

Vi anbefaler, at I får hjælp til udarbejdelsen af en bodelingsoverenskomst af en ekspert indenfor området.

Læs mere om bodeling her.

Lad LegalHero hjælpe dig med vejledning om skilsmisse og separation

Ønsker du hjælp til rådgivning om skilsmisse og separation, så har det heldigvis aldrig været nemmere at få det gjort professionelt. Ved at lade LegalHero vejlede dig om oprettelse af boopgørelse og bodelingsoverenskomst, derved sikrer du, at alt bliver gjort hensigtsmæssigt. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk, at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på, at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. Eksperterne vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Du betaler først, når sagsbehandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis