Juridisk rådgivning til ægtefællebidrag

Hvis I skal skilles, skal I tage stilling til, hvorvidt den ene part skal betale ægtefællebidrag til den anden part. Ægtefællebidrag kan være relevant, hvis den ene ægtefælle har en væsentligt større indtægt end den anden. I kan fx aftale, at ægtefællebidraget udbetales over en årrække eller uden tidsbegrænsning. Lad LegalHero vejlede og rådgive dig om ægtefællebidrag, på en nem, sikker og tryg måde.

Price info

Price
1796.00
2,245.00

Product URL
https://app.legalhero.dk/funnel/dkfunnel/products/privat-person

Preferred CTA text
Få hjælp til ægtefællebidrag


Hvis I skal skilles, skal I tage stilling til, hvorvidt den ene part skal betale ægtefællebidrag til den anden part. Ægtefællebidrag kan være relevant, hvis den ene ægtefælle har en væsentligt større indtægt end den anden. I kan fx aftale, at ægtefællebidraget udbetales over en årrække eller uden tidsbegrænsning. Lad LegalHero vejlede og rådgive dig om ægtefællebidrag, på en nem, sikker og tryg måde.
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Priser fra

2.245 DKK

Inkl. moms Få hjælp til ægtefællebidrag
Sådan virker det
Beskriv din sag
Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Få uforpligtende tilbud
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Modtag rådgivning
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Ved separation eller skilsmisse skal I tage stilling til, hvorvidt den ene part skal betale ægtefællebidrag til den anden part. Læs mere om skilsmisse og separation her.

Der er mange mulige aftaleformer og fuldkommen aftalefrihed, når I skal diskutere spørgsmålet om ægtefællebidrag. Det er således muligt at aftale, at den ene part skal betale ægtefællebidrag til den anden part hver måned i fx 2, 5 eller 10 år.

Såfremt I kan bliver enige om betaling af ægtefællebidrag, anfører I blot dette i jeres ansøgning om skilsmisse til Statsforvaltningen.

Hvis I ikke kan blive enige, kan Statsforvaltningen hjælpe jer med at fastsætte et bidrag. Såfremt I forsat ikke kan blive enige efter Statsforvaltningens vejledning, kan sagens anlægges for retten. Læs mere hos Statsforvaltningen her.

Hvordan forhandles ægtefællebidrag?

Ægtefællebidrag forhandles normalt sammen med andre forhold vedrørende ægteskabet, f.eks. fordeling af ægteskabelig formue, forældremyndighed og børnepasning.

Ægtefællebidrag forhandles typisk i forbindelse med skilsmisse, men det er også muligt at forhandle ægtefællebidrag, hvis ægteskabet fortsætter.

Ægtefællebidrag forhandles normalt mellem de to ægtefæller selv, men det er også muligt at få hjælp fra en eller flere jurister eller en familiekonsulent.

Det er en god idé at have en jurist, når man forhandler ægtefællebidrag, fordi juristen kan hjælpe med at finde ud af, hvilke rettigheder og forpligtelser man har, og hvordan man bedst forhandler ægtefællebidrag.

Hvornår kan ægtefællebidrag kræves?

Ægtefællebidrag kan kræves, hvis ægteskabet ophører ved skilsmisse eller separation, eller hvis den ene ægtefælle dør.

Ægtefællebidrag kan også kræves, hvis ægteskabet fortsætter, men fordi den ene ægtefælle har behov for økonomisk støtte.

Hvor meget ægtefællebidrag kan kræves?

Der er ingen faste regler for, hvor meget ægtefællebidrag der kan kræves.

Det afhænger af flere ting, herunder:

  • Den enkeltes indkomst og formue
  • Ægteskabets varighed
  • Om der er børn i ægteskabet
  • Den enkeltes behov
  • Den anden ægtefælle indkomst og formue
  • Ægteskabets økonomiske forhold

Hvornår er ægtefællebidrag relevant?

Ægtefællebidrag er relevant, hvis der er betydelig forskel på ægtefællernes indkomst.

Beløbet på ægtefællebidraget vil normalt blive fastsat til 1/5 af forskellen mellem parternes indkomst.

Der fastsættes som udgangspunkt ikke ægtefællebidrag, hvis ansøgerens indkomst overstiger 290.000-330.000 kr. om året. Hvis ansøgerens indkomst er mindre, fastsættes bidraget således, ansøgerens indkomst derefter vil være mellem 270.000-310.000 kr. om året.

Hvis ansøgeren slet ikke har en indkomst eller blot har en meget lav indkomst, tillægges ansøgeren en fiktiv indkomst på 120.000 kr. om året. Beløbet fastsættes udfra bidragsbetalerens indkomst.

Normalt vil en ansøger om ægtefællebidrag, der tjener mere end 330.000 kr. om året, ikke kunne få ægtefællebidrag, medmindre den anden part, har en meget høj indtægt.

Såfremt begge part er i den erhvervsaktive alder og er i job, er det ikke sandsynligt, at den ene part bliver tilkendt ægtefællebidrag.

Rettens vurdering

Hvis I er i tvivl om, hvornår retten vil fastsætte ægtefællebidragspligt, kan man se på, hvad retten normalt lægger vægt på i sager om ægtefællebidrag. Retten lægger ofte i sin vurdering vægt på:

  • Hvor længe I har været gift,
  • om den, der ønsker at modtage ægtefællebidrag, har behov for bidraget for at kunne klare sig,
  • om den anden part har råd til at betale et ægtefællebidrag

Derudover fastsætter retten sjældent pligt til at betale ægtefællebidrag uden tidsbegrænsning. Dette sker kun hvis ægteskabet har varet i mere end 20 år.

Lad LegalHero hjælpe dig med vejledning om ægtefællebidrag

Ønsker du hjælp til vejledning om ægtefællebidrag, så har det heldigvis aldrig været nemmere at få det gjort professionelt. Ved at lade LegalHero vejlede dig om ægtefællebidrag, derved sikrer du, at alt bliver gjort hensigtsmæssigt. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk, at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på, at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Du betaler først, når sagsbehandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis