Baggrund

Juridisk rådgivning til ægtefællebidrag

Hvis du og din partner skal skilles, skal I tage stilling til, hvorvidt den ene part skal betale ægtefællebidrag til den anden part. Ægtefællebidrag kan være relevant, hvis den ene ægtefælle har en væsentligt større indtægt end den anden. Lad LegalHero vejlede og rådgive dig om ægtefællebidrag, på en nem, sikker og tryg måde.

Hvis du og din partner skal skilles, skal I tage stilling til, hvorvidt den ene part skal betale ægtefællebidrag til den anden part. Ægtefællebidrag kan være relevant, hvis den ene ægtefælle har en væsentligt større indtægt end den anden. Lad LegalHero vejlede og rådgive dig om ægtefællebidrag, på en nem, sikker og tryg måde.
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er ægtefællebidrag?

Når I er gift, har I pligt til at forsørge hinanden. Ved separation eller skilsmisse skal I tage stilling til, hvorvidt den ene part skal betale ægtefællebidrag (tidligere hustrubidrag) til den anden part. Ægtefællebidrag vil typisk være relevant, hvis den ene ægtefælle er langt bedre stillet end den anden ved en skilsmisse. Bidraget fungerer som et månedligt bidrag efter skilsmissen, hvor du og din eks-partner har mulighed for at fastsætte yderligere betingelser.

Der er mange mulige aftaleformer og fuldkommen aftalefrihed, når I skal diskutere spørgsmålet om ægtefællebidrag. Det er således muligt at aftale, at den ene part skal betale ægtefællebidrag til den anden part hver måned i f.eks. 2, 5 eller 10 år. Såfremt I kan bliver enige om betaling af ægtefællebidrag, anfører I blot dette i jeres ansøgning om skilsmisse til Familieretshuset

Hvis I ikke kan blive enige, kan Familieretshuset hjælpe jer med at fastsætte et bidrag. Såfremt I forsat ikke kan blive enige efter Familieretshusets vejledning, kan sagens anlægges for retten.

Regler for ægtefællebidrag

Hvis i kan blive enige om at der skal betales ægtefællebidrag, bør i ligeledes tage stilling til hvilke regler der skal gælde for ægtefællebidraget, herunder hvor længe bidraget skal betales, eller hvordan i ændre bidragets størrelse eller længde, i tilfælde af at jeres situation ændre sig i fremtiden.

Hvordan forhandles ægtefællebidrag?

Ægtefællebidrag forhandles normalt sammen med andre forhold vedrørende ægteskabet, f.eks. fordeling af ægteskabelig formue, forældremyndighed og børnepasning. Der er ikke nogen garanti for, at få ægtefællebidrag ved skilsmissen. Typisk vil ægtefællebidraget forhandles mellem de to ægtefæller selv, men det er også muligt at få hjælp fra en af vores rådgivere.

Det er en god idé at have en jurist, når man forhandler ægtefællebidrag, da juristen kan hjælpe med at finde ud af, hvilke rettigheder og forpligtelser man har, og hvordan man bedst forhandler ægtefællebidrag.

Hvor meget ægtefællebidrag kan kræves?

Der er ingen faste regler for, hvor stort et beløb der kan kræves. Det afhænger af flere ting, bl.a.:

  • Den enkeltes indkomst og formue
  • Ægteskabets varighed
  • Om der er børn i ægteskabet
  • Den enkeltes behov
  • Den anden ægtefælle indkomst og formue
  • Ægteskabets økonomiske forhold

Aftalen består hermed at to dele. Den ene del har til formål at fastsætte bidragets størrelse og hvor lang tid, hvor mange år, bidraget skal gives. Hvis i er uenige om hvorvidt den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag, har Familieretshuset mulighed for at assistere jer. Familieretshuset vil tage stilling til om en ægtefælle er berettiget til at modtage bidraget.

Hvem der kan få ægtefællebidrag?

Bidraget kan komme på tale, hvis der som udgangspunkt er en stor forskel på ægtefællernes indkomst. Det kan f.eks. være hvis den ene ægtefælle har været hjemmegående i en længere periode og derfor ikke har været til rådighed på arbejdsmarkedet - men hvor den anden part har forsørget familien økonomisk. Der er mulighed for at få Familieretshusets hjælp til at fastsætte bidragets størrelse.

Størrelsen af ægtefællebidraget

Ægtefællebidraget er relevant, hvis der er betydelig forskel på ægtefællernes indkomst. Hvis i begge har en normal indkomst vil beløbet på ægtefællebidraget normalt blive fastsat til 1/5 af forskellen mellem parternes indkomst.

Der fastsættes som udgangspunkt ikke ægtefællebidrag, hvis ansøgerens indkomst overstiger 290.000-330.000 kr. om året. Hvis ansøgerens indkomst er mindre, fastsættes bidraget således, ansøgerens indkomst derefter vil være mellem 270.000-310.000 kr. om året.

Hvis ansøgeren slet ikke har en indkomst eller blot har en meget lav indkomst, tillægges ansøgeren en fiktiv indkomst på 130.000 kr. om året. Beløbet fastsættes udfra bidragsbetalerens indkomst.

Normalt vil en ansøger om ægtefællebidrag, der tjener mere end 330.000 kr. om året, ikke kunne få ægtefællebidrag, medmindre den anden part, har en meget høj indtægt.

Såfremt begge part er i den erhvervsaktive alder og er i job, er det ikke sandsynligt, at den ene part bliver tilkendt ægtefællebidrag. Du kan se eksempler på beregning af ægtefællebidraget på Familieretshuset hjemmeside.

Rettens vurdering

Hvis I er i tvivl om, hvornår retten vil fastsætte ægtefællebidragspligt, kan man se på, hvad retten normalt lægger vægt på i sager om ægtefællebidrag. Retten lægger ofte i sin vurdering vægt på:

  • Hvor længe I har været gift,
  • om den, der ønsker at modtage ægtefællebidrag, har behov for bidraget for at kunne klare sig,
  • om den anden part har råd til at betale et ægtefællebidrag

Derudover fastsætter retten sjældent pligt til at betale ægtefællebidrag uden tidsbegrænsning. Dette sker kun hvis ægteskabet har varet i mere end 20 år.

Lad LegalHero hjælpe dig med vejledning om ægtefællebidrag

Ønsker du hjælp til vejledning om ægtefællebidrag, så har det heldigvis aldrig været nemmere at få det gjort professionelt. Ved at lade LegalHero vejlede dig om ægtefællebidrag, derved sikrer du, at alt bliver gjort hensigtsmæssigt. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk, at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på, at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Du betaler først, når sagsbehandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Relaterede services

Skilsmisseskøde

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er ægtefællebidrag?

Hvis du og din partner går hver til sit, kan det muligvis være svært for den ene part at klare sig økonomisk. Derfor kan der i nogle tilfælde blive pålagt den ene part at skulle betale ægtefællebidrag til den anden. Parterne har mulighed for selv at aftale beløbets størrelse og bidragsperioden. Ved uenighed kan Familieretshuset afgøre det.

Hvad kan man få i ægtefællebidrag?

Størrelsen af bidraget afhænger af parternes indtægt efter samlivets ophør. Hvis begge ægtefæller har en normal indkomst, vil Familieretshuset normalvis sætte bidraget til 1/5 del af forskellen mellem deres indkomster.

Hvordan forholder man sig, hvis den ene part ikke betaler?

Hvis din ægtefælle er pålagt at betale ægtefællebidrag til dig og ikke overholder aftalen, har du mulighed for at få til Udbetaling Danmark og derigennem inddrive pengene. Herefter har skattemyndighederne mulighed for at tilbageholde pengene hos din ægtefælles løn.

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms Få hjælp til ægtefællebidrag
Sådan virker det
Beskriv din sag
Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Få uforpligtende tilbud
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Modtag rådgivning
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis