Baggrund

ApS – Stiftelse af anpartsselskab

Et anpartsselskab (ApS) skal stiftes i overenstemmelse med lovgivningen og registreres på Virk.dk. Ved stiftelse af anpartsselskab skal der bl.a. oprettes et stiftelsesdokument, vedtægter og en ejerbog. Derudover skal der indskydes en selskabskapital på minimum 40.000 kr.

Pris

1.495 kr. Opret ApS

Et anpartsselskab (ApS) skal stiftes i overenstemmelse med lovgivningen og registreres på Virk.dk. Ved stiftelse af anpartsselskab skal der bl.a. oprettes et stiftelsesdokument, vedtægter og en ejerbog. Derudover skal der indskydes en selskabskapital på minimum 40.000 kr.

Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er et ApS?

ApS står for anpartsselskab. Et anpartsselskab er et kapitalselskab; altså et selskab med begrænset hæftelse. Kapitalkravet til stiftelse af anpartsselskab er i dag 40.000 kr., og anpartsselskabsformens høje troværdighed i erhvervslivet har gjort det til den hyppigst anvendte selskabsform herhjemme.

Hvorfor skal jeg vælge et anpartsselskab?

Såfremt man ønsker at stifte et kapitalselskab, så er der flere gode grunde til at overveje ApS fremfor den anden selskabsform (A/S). Flere af grundene gælder for alle tre typer af kapitalselskaber. Det fordelagtige ved et ApS er, at det ofte passer fint til de fleste iværksætteres behov.

Begrænset hæftelse:

Da et anpartsselskab er et kapitalselskab, så er anpartsselskabets økonomiske forhold adskilt fra ejerne. Det betyder i praksis, at såfremt anpartsselskabet skulle få problemer med økonomien - fx grundet dårligt salg eller pga. en retssag - så hæfter ejerne alene med det beløb, de har indskudt til selskabskapitalen og derfor ikke med deres personlige formue. Dette udgangspunkt kan dog fraviges, såfremt ejerne har stillet personlige garantier eller hæftelser til fx banker eller andre kreditorer.

Flere kan eje selskabet:

Ligesom de andre kapitalselskaber, så kan et anpartsselskab ejes af én til flere personer. Ligeledes vil andre selskaber også kunne eje et helt eller dele af et anpartsselskab. Der er derfor stor fleksibilitet i forhold til selskabsstrukturen, og det er bl.a. muligt at lave både koncern- og holdingstrukturer. Såfremt man ønsker at tilknytte nye personer til anpartsselskabets ejerkreds - fx investorer eller vigtige medarbejdere - kan dette gøres bl.a. ved lån eller investering, hvilket er betragetligt lettere i et anpartsselskab end ved andre selskabsformer.

Overdragelse af ejerskab:

Valget af ApS som selskabsform er også godt, hvis man ønsker at overdrage ejerandele i sit ApS til andre personer. Har man fx brug for at få en ny forretningspartner med ombord eller rejse kapital fra en investor, så er anpartsselskaber velegnede til dette.

Selvstændig juridisk person:

Et anpartsselskab er en selvstændig juridisk person. Det betyder, at et ApS i mange henseender kan påtage sig rettigheder og forpligtelser på samme måde som fysiske personer gør det. Det er ikke blot fordelagtigt i forhold til den begrænsede hæftelse, men kan også have skattemæssige fordele, fx fordi selskabsskatten er lavere end personbeskatningen.

Kan man ændre selskabsform senere?

Det er muligt at ændre selskabsform undervejs i selskabets levetid. Nogle anpartsselskaber vælger derfor også at lade deres ApS omregistrere til et A/S.

En omdannelse fra ApS til A/S kan f.eks være en nødvendighed, såfremt selskabet ønsker at blive børsnoteret. For at et ApS kan omregistreres til et A/S skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen stemmer her om at beslutte, at selskabet lader sig omregistrere til et A/S. I forbindelse med omdannelsen fra ApS til A/S skal er det et krav, at der udarbejdes både en vurderingsberetning og dels en omdannelsesbalance.

Hvordan stiftes et ApS?

Alle selskaber skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, for at kunne operere lovligt under et CVR-nummer. Det gælder også for et ApS. Selve registreringen bliver kaldt for selskabets stiftelse. Selskabsloven indeholder en oplistning af betingelser til dokumentation og registreringen af virksomheden.

Udover en udfyldelse af Erhvervsstyrelsens formular på virk.dk, skal der udarbejdes følgende dokumenter til brug for stiftelsen af et anpartsselskab:

  • Stiftelsesdokumentet: Dette dokument er et slags bevis for oprettelsen af selskabet. Stiftelsesdokumentet indeholder bl.a. oplysninger om, hvem der ejer selskabet, hvilken type selskab der er tale om, og hvor mange penge, der er indskudt i selskabet fra begyndelsen. For at stiftelsesdokumentet bliver gyldigt, skal det underskrives af alle stiftere (ejere).
  • Vedtægter: Her er der tale om selve grundreglerne for selskabet. Vedtægterne skal bl.a. indeholde oplysninger om selskabets navn, formål, anparter og regnskabsår, men også reglerne om ledelse, beslutningskompetence osv. Derudover indeholder selskabets vedtægter også spillereglerne i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger, omsætningsbegrænsninger for anparterne mv.

Dernæst vil en ekstern part enten i form af en revisor, bank eller advokat verificere, at den fornødne selskabskapital på minimum 40.000 kr. er til stede ved stiftelsen af selskabet. Der er ligeledes mulighed for at stifte sit anpartsselskab med et såkaldt apportindskud. Det betyder, at man i stedet indskyder et andet formuegode - fremfor at indskyde kontanter - som fx værdigenstande i form af fx produktionsgenstande eller immaterielle rettigheder, såsom patenter eller ophavsrettigheder. Et apportindskud kræver en revisorpåtegning, der fastlægger det underliggende formuegodes værdi.

Sådan stifter LegalHero dit anpartsselskab

Her hos LegalHero foregår det således, at du besvarer nogle spørgsmål i vores smarte dokumentgenerator, hvorefter dine stiftelsesdokumenter bliver udarbejdet. Vi gennemgår efterfølgende dine stiftelsesdokumenter, og sørger for at de er rigtigt udfyldt, hvorefter vi registrerer dit selskab hos Erhvervsstyrelsen.

Undervejs vil du have mulighed for at chatte med din rådgiver i LegalHero, og vi oplyser dig løbende om hele processen, så du kan have ro i maven over, at alt foregår som det skal.

Efter cirka to dage vil du modtage dit CVR-nummer, og dit selskab er stiftet!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et ApS?

Et ApS er et anpartsselskab og er en af de mest populære selskabsformer i Danmark. Ejerne ved et ApS har begrænset hæftelse, hvilket betyder at man ikke hæfter personligt for eventuel gæld i selskabet. Det vil sige, at du kun hæfter med de 40.000 kroner, der er blevet skudt i virksomheden som startkapital, hvis det viser sig, at din virksomhed ikke kan løbe rundt.

Hvad koster det at oprette et ApS?

Der er et minimumskrav på 40.000 kr. til indskud i selskabet. Dertil er der et gebyr på 670 kr. for at registrere anpartsselskabet hos Erhvervsstyrelsen.

Hvilke krav er der til et anpartsselskaber?

Vil du gerne starte et ApS, skal du kunne betale 40.000 kroner i startkapital. Grundet den begrænsede hæftelse, skal der udarbejdes og offentliggøres et årsregnskab årligt. Det gøres, så kreditorer og samarbejdspartnere kan vurdere virksomhedens økonomi og kreditværdighed.

Pris

1.495 kr.

Ekskl. moms Opret ApS
Sådan virker det
Beskriv din sag
Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Få uforpligtende tilbud
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Modtag rådgivning
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis