Baggrund

Stiftelse af enkeltmandsvirksomhed

LegalHero kan hjælpe dig med at stifte din enkeltmandsvirksomhed. Vi laver al nødvendig dokumentation for at stifte og registrere din enkeltmandsvirksomhed. Ved at bruge LegalHero til stiftelsen af din enkeltmandsvirksomhed slipper du for besværet, mens du kan være helt sikker på, at alting gøres lovmæssigt og samtidig passer på dine behov.

Priser fra

1.796 kr. Stift enkeltmandsvirksomhed

LegalHero kan hjælpe dig med at stifte din enkeltmandsvirksomhed. Vi laver al nødvendig dokumentation for at stifte og registrere din enkeltmandsvirksomhed. Ved at bruge LegalHero til stiftelsen af din enkeltmandsvirksomhed slipper du for besværet, mens du kan være helt sikker på, at alting gøres lovmæssigt og samtidig passer på dine behov.

Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

Der findes i dag ca. 275.000 enkeltmandsvirksomheder i Danmark og det er der flere gode grunde til. Det er nemlig både nemt at komme i gang med sin virksomhed, ligesom det også næsten er vedligeholdelsesfrit. Grundlæggende gælder følgende for en enkeltmandsvirksomhed:

 • De har kun én ejer
 • En enkeltmandsvirksomhed kan ansætte medarbejdere
 • En enkeltmandsvirksomhed kan og skal indberette moms
 • En enkeltmandsvirksomhed kan foretage import og/eller eksport i og udenfor EU
 • Virksomhedens aktiver tilhører ejeren
 • Ejeren hæfter personligt for virksomhedens gæld
 • Det kræver et dansk CPR-nummer at kunne stifte en enkeltmandsvirksomhed
 • Det er gratis at registrere sin enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomheden kan være den bedste selskabsform for rigtig mange. Der er dog visse forhold, der gør sig gældende for enkeltmandsvirksomheder, som man bør gøre sig væsentlige overvejelser om, inden man stifter sin enkeltmandsvirksomhed, herunder særligt reglerne om personlig hæftelse. I visse situationer kan det derfor være mere attraktivt at stifte et kapitalselskab, navnlig et ApS eller et A/S. Du kan læse mere om forskellen på de forskellige selskabsformer her.

Hvorfor skal jeg vælge en enkeltmandsvirksomhed?

Det er enkelt og nemt at stifte en enkeltmandsvirksomhed. Der er også flere direkte fordele forbundet med denne type selskab. De væsentligste fordele er bl.a.:

 • Nul startkapital: Der er intet lovkrav om minimumskapital, som der fx er hos kapitalselskaber. Det betyder, at det ikke koster noget at komme i gang med sin virksomhed.
 • Ejerforhold: Enkeltmandsvirksomheden er for dig, hvis du er selvstændig. Dvs. at du ikke kan eje virksomheden med andre. Du kan til gengæld sagtens ansætte andre i din enkeltmandsvirksomhed, ligesom du heller ikke forpligtet til registrere legale ejere eller reelle ejere.
 • Ledelse: En enkeltmandsvirksomhed er ikke forpligtet til at indsætte en ledelse. Dvs. at det ikke er nødvendigt at formalisere en direktion eller en bestyrelse. Fordelen er her, at det er let og overskueligt som ejer at træffe alle beslutninger i virksomheden. Man kan dog sagtens give ens ansatte fuldmagter til at disponere på enkeltmandvirksomhedens vegne.
 • Årsrapport: En enkeltmandsvirksomhed er ikke forpligtet til at indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Derimod skal en enkeltmandsvirksomhed stadig bogføre sine aktiviteter, dvs. holde regnskab med indtægter og udgifter.

Hvad skal man være opmærksom på ved en enkeltmandsvirksomhed?

Udover de oplistede fordele ovenfor så gælder der en række vigtige forhold, man bør forhold sig til, hvis man overvejer at stifte en enkeltmandsvirksomhed. Disse væsentlige forhold er navnlig:

 • Personlig hæftelse: Modsat kapitalselskaber, så hæfter ejeren af en enkeltmandsvirksomhed for virksomhedens forpligtelser. Derfor er du ejer af en enkeltmandsvirksomhed ansvarlig for, at virksomheden betaler sin gæld til kreditorer. Det kan bl.a. være løn til ansatte, husleje eller banklån. Hvis din enkeltmandsvirksomhed ikke kan betale sine forpligtelser, så hæfter du med hele din personlige formue, dvs. også med din private bolig, bil, ejendele m.v.
 • Skat: Du kan som ejer af en enkeltmandsvirksomhed selv vælge, hvordan du ønsker at din enkeltmandsvirksomhed skal beskattes på. Overordnet set er der tre forskellige muligheder:
  • Personskattereglerne: Du betaler skat af enkeltmandsvirksomhedens indkomst, som var det din personlige indkomst.
  • Virksomhedsordningen: En mulighed for at fratrække eventuelle renteudgifter i den personlige indkomst. Din enkeltmandsvirksomheds eventuelle overskud kan opspares i virksomheden. Virksomheden betaler derimod en slags foreløbig skat. Resultatet er, at din enkeltmandsvirksomhed kommer til at fungere som et kapitalselskab rent skattemæssigt. Du kan læse mere om virksomhedsordningen hos SKAT.
  • Kapitalafkastordningen: Denne ordning er et valgfrit og forenklet alternativ til virksomhedsordningen. Enkeltmandsvirksomheder, der ikke har brug for alle fordelene ved virksomhedsordningen, kan opnå visse fordele med en større klarhed og enkelthed end ved brug af virksomhedsordningen. Du kan læse mere om kapitalafkastordningen hos SKAT.
 • Moms: Enkeltmandsvirksomheder skal momsregistreres for derfor at indberette og få fradrag for moms. Du kan læse mere om momsreglerne og indberetningsfristerne for momsopgørelser hos SKAT.

Kan man ændre selskabsform senere?

Det er muligt at ændre selskabsform undervejs i selskabets levetid. Nogle vælger derfor også at lade deres enkeltmandsvirksomhed omregistrere til et kapitalselskab, som fx et ApS. En omdannelse fra en enkeltmandsvirksomhed til fx ApS kan være en fornødenhed, såfremt enkeltmandsvirksomheden vokser meget og derfor ønsker at etablere en mere selvstændig juridisk enhed for bl.a. at beskytte ejeren mod gældsforpligtelser.

En omdannelse fra enkeltmandsvirksomhed til kapitalselskab gøres nemt, men det kræver en vurderingsberetning fra en godkendt revisor. Der er udgifter forbundet med dette og derfor bør man overveje, hvorvidt man i stedet bør springe enkeltmandsvirksomheden over, for i stedet at stifte et kapitalselskab med det samme, såfremt man forudser et behov for en omdannelse i den nære fremtid.

Hvordan stiftes en enkeltmandsvirksomhed?

Det er en relativt simpel proces at stifte en enkeltmandsvirksomhed. Man skal blot bruge sit NemID til at logge ind på virk.dk. Som regel modtager man sit CVR-nummer indenfor kort tid, hvorefter man kan begynde sin erhvervsaktivitet. Man bør dog være opmærksom på, at Erhvervsstyrelsens online-formular indeholder en række spørgsmål, som man bør overveje grundigt, inden man afgiver sit svar. Det kan derfor godt betale sig at alliere sig med en jurist for at være sikker på, at man kommer sikkert i mål med sin stiftelse.

Hvad kan vi gøre?

Hos LegalHero kan vores jurister hjælpe dig med at finde ud af, om en enkeltmandsvirksomhed er den rigtige løsning for dig. Vores jurister har dybdegående erfaring med stiftelse af selskaber. Ved at benytte en jurist hos LegalHero sikrer du, at din enkeltmandsvirksomhed bliver etableret lovmæssigt, hvilket er din garanti for, at der ikke senere dukker ubehagelige overraskelser op. LegalHeros selskabsretsjurister er eksperter i at rådgive om selskabstiftelser. De vil sikre at alle momenter, der er særegne for din situation, indgår i overvejelserne ved stiftelsen af din enkeltmandsvirksomhed. Der findes nemlig ikke en præcis formel for, hvordan en selskabskonstruktion bør laves. Derfor kan det være fordelagtigt at få en ekspert til hjælpe dig helt i hus med etableringen af din enkeltmandsvirksomhed.

Sådan stifter LegalHero din enkeltmandsvirksomhed

Ønsker du at få hjælp til at oprette en enkeltmandsvirksomhed, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål. LegalHero er den mest effektive, sikre og nemme måde at få løst din juridiske opgave på. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platformModtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om. Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan oprette en enkeltmandsvirksomhed?

I princippet kan alle oprette en enkeltmandsvirksomhed. Dog kan der være nogle begrænsninger, f.eks. hvis man har allerede har en PMV og er på kontanthjælp. 

Hvad er fordelen ved en enkeltmandsvirksomhed?

Hvis du er selvstændig vil det typisk være nemmest og hurtigst at oprette et enkeltmandsvirksomhed. Herudover er det gratis at oprette virksomheden og der er ligeledes intet krav om revision af regnskaber eller krav om årsrapport.

Hvad er ulempen ved enkeltmandsvirksomhed?

Nogle af ulemperne ved enkeltmandsvirksomheder er bl.a. at man hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser. Herudover er det heller ikke muligt at være flere ejere i virksomheden. 

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms Stift enkeltmandsvirksomhed
Sådan virker det
Beskriv din sag
Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Få uforpligtende tilbud
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Modtag rådgivning
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis