Baggrund

Holdingselskab – oprettelse og stiftelse

Som virksomhedsejer bør du overveje at oprette et holdingselskab. Hos LegalHero kan du nemt, hurtigt og sikkert oprette et holdingselskab eller en holdingstruktur. Vi er eksperter i at rådgive om holdingstrukturer samt valg af selskabsform og vi har allerede hjulpet mange iværksættere med at stifte selskab og komme godt i gang med deres erhverv.

Priser fra

1.495 kr. Opret holdingselskab

Som virksomhedsejer bør du overveje at oprette et holdingselskab. Hos LegalHero kan du nemt, hurtigt og sikkert oprette et holdingselskab eller en holdingstruktur. Vi er eksperter i at rådgive om holdingstrukturer samt valg af selskabsform og vi har allerede hjulpet mange iværksættere med at stifte selskab og komme godt i gang med deres erhverv.

Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er et holdingselskab?

Den mest almindelige holdingstruktur består af et holdingselskab, der ejer aktier eller andele i et driftselskab, der så står for den egentlige og daglige drift af virksomhedens aktiviteter. Holdingstrukturer kan være mere eller mindre komplekse alt efter behovet for den enkelte ejer.

Et holdingselskab er ikke en selvstændig selskabsform. Det kan derimod være et anpartsselskab eller et aktieselskab. Holdingselskabets formål er derfor blot at eje et eller flere driftselskaber.

Stiftelse af holdingselskab

Et holdingselskab kan grundlæggende set stiftes på to måder. Den ene mulighed er, at du stifter det samtidig med, at du stifter dit driftselskab. Den anden mulighed er, at du først stifter dit holdingselskab senere, når dit driftselskab har kørt i et stykke tid. Sidstnævnte løsning er naturligvis mere omfattende, men det kan være en klog beslutning at gå i gang med stiftelsen af sit holdingselskab, selvom driftselskabet allerede har været aktivt i et stykke tid.

Derfor er det selvsagt en fordel at stifte dit holdingselskab samtidig med, at du stifter dit driftselskab. I så fald starter du med at etablere holdingselskabet, og du kan så genbruge selskabskapitalen herfra til at oprette driftsselskabet – altså skal du kun bruge 1 x 40.000 kr. til opstart af et ApS.

Fordele og ulemper ved holdingselskab

Et holdingselskab kan give flere forretnings- og skattemæssige fordele.

  • For det første har man ved etablering af et holdingselskab mulighed for at overføre hele eller dele af overskuddet fra driftsselskabet til sit holdingselskab helt skattefrit.
  • For det andet kan man som virksomhedsejer undgå at skulle betale skat af den fortjeneste, som man opnår ved et frasalg af sit driftselskab. Midlerne overføres derved til holdingselskabet uden avancebeskatning af fortjenesten på andelene.
  • For det tredje indeholder holdingstrukturer en langt større fleksibilitet i de tilfælde, hvor der er flere ejere af samme virksomhed. Ejerne kan nemlig have forskellige ønsker og behov. Fx kan en enkelt ejer nære et større ønske om udlodning af overskud end de andre. Holdingselskaber er velegnede til at imødekomme disse situationer.
  • Sidst men ikke mindst er holdingselskaber formålstjenstlige i forbindelse med generationsskifter. Holdingselskabet kan nemlig bruges til at trimme et driftselskab, så der ikke behøves ligeså mange likvider i forbindelse med overdragelsen af selskabet til en yngre generation af ejere.

Derimod er der kun meget få ulemper forbundet med etableringen af holdingselskaber. Når du etablerer en holdingstruktur er der dog mindst to selskaber, der skal oprettes, hvilket betyder flere omkostninger forbundet med stiftelsen hos Erhvervsstyrelsen. Desuden skal der som minimum aflægges ét årsregnskab per selskab. Dog kan de mange holdingselskaber - særligt i begyndelsen - helt undlade at underlægge selskabet revisionspligt alt afhængigt af aktivitetsniveau.

Du kan læse meget mere om fordelene ved holdingselskaber og holdingstrukturer her

Skat i holdingselskab

En sådan holdingstruktur er forbundet med store skattemæssige fordele. Såfremt dit holdingselskab ejer minimum 10% af et driftsselskab, kan driftsselskabet udbetale udbytte til holdingselskabet. Dette er således helt uden at skulle betale udbytteskat.

En af fordelene ved at flytte driftsselskabets overskud over i holdingselskabet er, at overskuddet beskyttes mod eventuelle krav fra kreditorer.

Hvis holdingselskabet ejer mindre end 10 % af dét driftsselskab, der skal udbetale udbytte til holdingselskabet, skal der betales 27% i udbytteskat af de første 58.900 kr. (2023-sats). I tilfælde hvor udbyttet overstiger 58.900 kr., skal der betales 42% i udbytteskat for dét beløb.

Hvis man derimod ønsker at have udbetalt udbytte til dig selv personligt, skal du betale udbytteskat af beløbet (anset som du ejer mere eller mindre end de 10 %). Denne skat er en privatbeskatning.

Hvad kan vi gøre?

Hos LegalHero kan vores jurister hjælpe dig med at finde ud af, om en holdingstruktur er relevant for dig. Vores jurister har dybdegående erfaring med stiftelse af holdingselskaber og etablering af solide og holdbare holdingstrukturer. Ved at benytte en jurist hos LegalHero sikrer du, at dit holdingselskab bliver etableret lovmæssigt, hvilket er din garanti for, at der ikke senere dukker ubehagelige overraskelser op. LegalHeros selskabsretsjurister er eksperter i at rådgive om holdingstrukturer. De vil sikre at alle momenter, der er særegne for din situation, indgår i overvejelserne ved stiftelsen af dit holdingselskab. Der findes nemlig ikke en præcis formel for, hvordan en holdingstruktur bør laves. Derfor kan det være fordelagtigt, at få en ekspert til hjælpe dig helt i hus med etableringen af din holdingstruktur.

Hvad koster det at oprette et holdingselskab?

Det koster penge at stifte et holdingselskab og der vil normalt også være årlige omkostninger. Først og fremmest er der engangsomkostninger ved stiftelsen. Alle selskabsstiftelser er pålagt et registreringsgebyr på 670 kroner fra Erhvervsstyrelsen. For dette beløb vil dit holdingselskab blive endeligt registreret, og dermed tildeles virksomheden et CVR-nummer.

Hos LegalHero kan du nemt og uforpligtende oprette en sag hos os, hvor du får et estimat for din pris. 

Hvordan foregår det?

Hos LegalHero benytter vi vores smarte dokument-generator. I dokumentgeneratoren bliver du stillet en række spørgsmål, som du skal besvare, hvorefter dit holdingselskab vil blive stiftet. Prisen er fast.

Du kan altid få en af vores juridiske eksperter til at hjælpe dig med at tilpasse dokumentet efter det er lavet, hvis du har helt særlige ønsker eller behov.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Hvad inkluderer prisen?

Prisen inkluderer hele stiftelsen fra A-Z, udover gebyret som skal betales til Erhvervsstyrelsen, som du skal betale for – Alt andet er inkluderet. Rent praktisk er det nedenstående services og dokumenter, du får:

Stiftelsesdokument

Et stiftelsesdokument er et juridisk dokument, der oprettes ved stiftelsen af et selskab, herunder et holdingselskab. Dokumentet er essentielt for selskabsdannelsen og indeholder vigtige oplysninger om selskabets grundlæggende struktur, kapital og ledelse. Stiftelsesdokumentet skal udarbejdes i forbindelse med oprettelsen af et holdingselskab og skal indeholde oplysninger om selskabets navn, adresse, formål, kapitalgrundlag, ejerandele og ledelsesstruktur.

I stiftelsesdokumentet angives også stifterne, det vil sige de personer eller enheder, der deltager i selskabsdannelsen. Stifterne er typisk dem, der bidrager med kapital til selskabet og får tildelt ejerandele i selskabet i form af aktier eller anparter. Stiftelsesdokumentet skal desuden indeholde oplysninger om de ledelsesorganer, der skal etableres, såsom bestyrelse og direktion, og angive deres respektive beføjelser og ansvarsområder.

Det er vigtigt at udarbejde et korrekt og fuldstændigt stiftelsesdokument, der opfylder alle lovmæssige krav, for at sikre en problemfri stiftelse og undgå eventuelle komplikationer eller juridiske udfordringer i fremtiden.

  • Vedtægter
  • Ejerbog
  • Registrering ved erhvervsstyrelsen
  • Kapitalgodkendelse
  • Registrering af reelle ejere

Relaterede services

Op­ret­tel­se af hol­dings­el­skab og drifts­sel­skab

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er en betegnelse for et selskab, hvis formål det er ar eje aktier eller anparter i et andet selskab. Et holdingselskab kan både være anpartsselskaber og aktieselskaber.

Hvad er det specielle ved et holdingselskab?

Et holdingselskab har typisk ikke nogen omsætning, da det ikke producerer noget og ikke er nogen drift. Holdingselskabet vil udelukkende eje ejerandele i et eller flere driftsselskaber der driver forretningen.

Hvilke krav er der til holdingselskabet?

Et af de vigtigste krav til et holdingselskab er, selskabsoplysningerne altid er opdateret. Derudover er der krav til forsikring for arbejdsgivere, oplysningsskema med korrekte oplysninger, bogføring og årsrapport.

Priser fra

1.495 kr.

Ekskl. moms Opret holdingselskab
Sådan virker det
Beskriv din sag
Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Få uforpligtende tilbud
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Modtag rådgivning
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis