Formuefællesskab

Ved indgåelse af ægteskab får du og din ægtefælle automatisk formuefællesskab. Formuefællesskabet er den mest almindelige formueordning i ægteskaber i Danmark. Formuefællesskabet ophører i forskellige situationer, herunder ved separation, skilsmisse og død. Der er mange forskellige muligheder og løsninger for at få en formueordning, der passer nøjagtigt til jeres ægteskab. Lad LegalHero hjælpe dig med rådgivning samt udarbejdelse af nødvendige dokumenter på en nem, sikker og tryg måde.

Price info

Price
1796.00
2,245.00

Product URL
https://app.legalhero.dk/funnel/dkfunnel/products/privat-person

Preferred CTA text
Få hjælp til formuefællesskab


Ved indgåelse af ægteskab får du og din ægtefælle automatisk formuefællesskab. Formuefællesskabet er den mest almindelige formueordning i ægteskaber i Danmark. Formuefællesskabet ophører i forskellige situationer, herunder ved separation, skilsmisse og død. Der er mange forskellige muligheder og løsninger for at få en formueordning, der passer nøjagtigt til jeres ægteskab. Lad LegalHero hjælpe dig med rådgivning samt udarbejdelse af nødvendige dokumenter på en nem, sikker og tryg måde.
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Priser fra

2.245 DKK

Inkl. moms Få hjælp til formuefællesskab
Sådan virker det
Beskriv din sag
Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Få uforpligtende tilbud
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Modtag rådgivning
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Hvad betyder automatisk formuefællesskab?

Når et par bliver gift, får ægteskabet både økonomisk og juridisk betydning for parterne.

Formuefællesskab bliver praktisk først synligt, når formuefællesskabet ophører, da formueordningen som udgangspunkt indebærer, at alt, hvad ægtefællerne ejer, skal deles ligeligt ved skilsmisse og død (ligedelingsordning).

Formuefællesskabet indebærer ikke, at hver af ægtefællernes ejendele bliver fælleseje, eller at I ejer alt sammen. Ægtefællerne råder hver især over deres ejendele og formue, hvilket betegnes som "særråden".

Der gælder dog et par undtagelser hertil:

  • Ægtefælle 1 må ikke misbruge sin formue, så formuen forringes til skade for ægtefælle 2.
  • Ægtefælle 1 må ikke sælge familiens helårsbolig uden samtykke fra ægtefælle 2, dette gælder selvom ægtefælle 2 ikke ejer boligen eller dele heraf. I sådanne tilfælde kan ægtefælle 2 kræve salget af boligen omstødt hos Statsforvaltningen. Modsat kan ægtefælle 1 ansøge Statsforvaltningen om tilladelse til at sælge boligen, hvis ægtefælle 2 ikke vil give samtykke til salget.

Ligedelingsordningen (formuefællesskabet) kan fraviges på forskellige måder, fx ved oprettelse af ægtepagt og/eller testamente.

Gæld

Ægtefæller hæfter som udgangspunkt ikke for hinandens gæld, men kun for egen gæld. Dette er uanset om gælden er blevet stiftet før ægteskabets indgåelse eller under ægteskabet.

Ovenstående udgangspunkt gælder dog ikke, hvis gælden er blevet optaget af ægtefællerne sammen, fx ved optagelse af et banklån eller lignende.

Ovenstående udgangspunkt gælder endvidere ikke ved gæld til Skat, da du i nogle tilfælde kan komme til at hæfte for din ægtefælles gæld til Skat. Dette kan du læse mere om hos Skat.

Arv og gaver

Den arv eller gave som ægtefællerne hver især modtager, indgår i ægtefællernes formuefællesskab og skal derved deles ligeligt mellem ægtefællerne ved skilsmisse eller død, medmindre arvelader eller gavegiver har bestemt andet i et testamente eller gavebrev. Læs mere om oprettelse af testamente her.

Ægtefæller kan som udgangspunkt frit give hinanden gaver under ægteskabet.

Læs mere om gaver mellem ægtefæller her (indsæt link til vejledning om gaver).

Hvilke fordele og ulemper er der ved at have et formuefællesskab?

Fordelene ved at have et formuefællesskab er, at man kan dele risikoen for et eventuelt tab og man kan også få gavn af hinandens ekspertise og netværk.

Ulemperne ved at have et formuefællesskab er, at der kan være en konflikt om, hvordan man skal investere pengene, og der kan også opstå en konflikt mellem formuefællesskabets medlemmer, hvis en af dem ønsker at sælge sin andel.

Lad LegalHero hjælpe dig med vejledning om ægtefælles formueforhold

Ønsker du hjælp til vejledning og ægtefællers formueforhold, oprettelse af ægtepagt eller testamente, så har det heldigvis aldrig været nemmere at få det gjort professionelt. Ved at lade LegalHero vejlede dig om ægtefællers formueforhold og/eller oprette dit testamente, eller ægtepagt for dig, sikrer du dig samtidig, at alt bliver gjort hensigtsmæssigt. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Du betaler først, når sagsbehandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis