Baggrund

Fusion af selskaber

Skal du bruge en juridisk hjælp, så lad LegalHero, et alternativ til advokater, rådgive dig. Vi har håndplukket nogle af de dygtigste juridiske eksperter i landet.

 • Træt af dyr Advokathjælp? Spar op til 60% på regningen!
 • Alle jurister er personligt kontrollerede og verificerede af LegalHero.
 • Opret på 2 min og modtag tilbud.

Skal du bruge en juridisk hjælp, så lad LegalHero, et alternativ til advokater, rådgive dig. Vi har håndplukket nogle af de dygtigste juridiske eksperter i landet.

 • Træt af dyr Advokathjælp? Spar op til 60% på regningen!
 • Alle jurister er personligt kontrollerede og verificerede af LegalHero.
 • Opret på 2 min og modtag tilbud.
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er en fusion af selskaber?

En fusion af selskaber kan inddeles i følgende to typer:

 • Ved en egentlig fusion forstås en sammensmeltning af to eller flere selskaber (ApS eller AS), hvorefter der dannes et helt nyt selskab.
 • Ved en uegentlig fusion forstås en situation, hvor et anpartsselskab eller aktieselskab overfører sine aktiver og passiver til et andet selskab, hvorefter dette selskab fortsætter det førstnævnte selskabs aktiviteter.

Der skelnes dog ikke alene mellem egentlig og uegentlig fusion, men også mellem vandrette og lodrette fusioner. En lodret (vertikal) fusion er, når et moderselskab vælger at fusionere med et datterselskab. Der kan også være tale om en omvendt lodret fusion, hvor forskellen her ville være, at datterselskabet er det fortsættende selskab i en fusion mellem et datter- og et moderselskab. En vandret (horisontal) fusion er, når der er tale om en fusion mellem selskaber, der ikke i forvejen er forbundne.

Hvordan foregår fusioner?

Når der skal udføres en fusion, skal der udarbejdes en række dokumenter, der alle kan redegøre for forskellige forhold omkring de involverede selskaber og fusionen. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at nogle af disse trin kan fraviges, hvis der træffes beslutning herom:

 • Der skal udarbejdes en fælles fusionsplan (hvis alle involverede parter er ApS, kan dette fraviges)
 • Herefter skal der udarbejdes en fusionsredegørelse (kan fravælges, hvis der træffes beslutning herom)
 • Udarbejdelse af vederlagserklæring og kreditorerklæring (kan fraviges ved fælles beslutning fra kapitalejerne)
 • Offentliggørelse af fusionsplanen
 • Sammenlagt beslutning efter 4-ugers frist, hvorefter der sker anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.

Når der er tale om en fusion, er der typisk også tale om et selskab, der opløses, og et selskab, der overtager førstnævnte selskabs aktiver og passiver. Af denne grund vil der i en fusion typisk være tale om et ophørende selskab og et fortsættende (overtagende) selskab.

Beslutning om fusion

Selve beslutningen om gennemførelsen af en fusion er underlagt en frist på 4 uger efter, at Erhvervsstyrelsen har offentliggjort den. 4-ugersfristen vil regnes fra offentliggørelsestidspunktet, hvilket særligt har betydning, hvis offentliggørelsen af en fusionsplan og kreditorerklæring har fundet sted hver for sig. Undtagelsesvist, hvis der udelukkende er tale om anpartsselskaber, så kan 4-ugersfristen fraviges ved benyttelsen af straksfusionsprocessen.

Der gælder et krav, at en række dokumenter skal stilles til rådighed for de respektive selskabers, forinden der træffes beslutning om gennemførelse af en fusion, så kapitalejerne har mulighed for at træffe en informeret beslutning. Disse dokumenter skal være til rådighed senest 4 uger før der træffes beslutning om gennemførelsen af fusionen. Følgende dokumenter skal tilgængeliggøres:

 • Fusionsplanen
 • Godkendte årsrapporter for de seneste 3 år for de involverede selskaber
 • Fusionsredegørelsen
 • Mellembalancen
 • Vurderingserklæringen
 • Kreditorerklæringen

Selve beslutningen om fusion kan variere for det ophørende og det fortsættende selskab. For det ophørende selskab, så træffes beslutningen på generalforsamlingen. Undtagelsesvis, hvis der er tale om en lodret fusion, træffes dette af det centrale ledelsesorgan. For generalforsamlingen skal der for en beslutning være tale om et dobbelt 2/3 flertal, som indebærer 2/3 af de afgivne stemmer er for fusionen, men kun hvis dette flertal udgør 2/3 af selskabskapitalen. På den anden side skal der for det fortsættende selskab træffes beslutningen af det centrale ledelsesorgan efter selskabets almindelige vedtagelsesprocedure, så længe dette ikke strider imod vedtægterne. Det skal dog understreges, at enhver kapitalejer, der ejer 5% af den samlede selskabskapital har mulighed for at forlange, at generalforsamlingen i det fortsættende selskab træffer den endelige beslutning over det centrale ledelsesorgan.

Lad LegalHero hjælpe dig

Ønsker du juridisk rådgivning, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at lade LegalHero behandle din sag sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale inden for retsområdet. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, hvorfor du kan være sikker på, at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms Få hjælp til fusion af selskaber
Sådan virker det
Beskriv din sag
Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Få uforpligtende tilbud
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Modtag rådgivning
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis