Rådgivning om ændring af selskabsnavn

I nogle tilfælde kan en ændring af selskabsnavn være hensigtsmæssigt afhængig af, hvad selskabet udbyder.

I nogle tilfælde kan en ændring af selskabsnavn være hensigtsmæssigt afhængig af, hvad selskabet udbyder.
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms Hjælp til ændring af selskabsnavn
Sådan virker det
Beskriv din sag
Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Få uforpligtende tilbud
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Modtag rådgivning
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Et selskabsnavn er vigtigt for selskabets markedsføring af dens produkter og ydelser. Det er dog ikke altid sikkert, at et selskabsnavn altid er det rette i første omgang. I nogle tilfælde kan en ændring af selskabsnavn være hensigtsmæssigt afhængig af, hvad selskabet udbyder. LegalHero tilbyder både et beslutningsreferat, der overholder lovens minimumskrav og/eller rådgivning om udfærdigelsen af et beslutningsreferat, der kan benyttes med henblik på at ændre dit selskabsnavn.

Et selskabsnavn skal altid indeholde selskabsformen (ApS eller AS) enten skrevet ud eller blot som forkortelse i navnet.

Begrænsninger ved en ændring af selskabsnavn

Der findes dog en række begrænsninger, med hensyn til hvad man må kalde sit selskab, som man bør have sig for øje.

Først og fremmest skal dit selskab adskille sig klart og tydeligt fra andre selskaber, der er registreret i Erhvervsstyrelsens IT-system, så det ikke kan give anledning til forveksling eller vildledelse.

Med vildledelse menes der, at navnet ikke må give forbrugeren anledning til at tro, at virksomheden udfører andre erhvervsaktiviteter, end virksomheden reelt gør.

Hvordan ændrer jeg selskabsnavn?

Når man ønsker at skifte navnet på sit selskab, kan det være en god ide at kontrollere, hvorvidt det selskabsnavn, der er ønsket, er optaget. Dette kan gøres i CVR-registret.

Hvis man er sikker på et passende selskabsnavn, kræves der først en ændring af selskabets vedtægter. En ændring af et selskabs vedtægter sker igennem en afholdelse af en generalforsamling for selskabets ejere, hvor ændring af navn skal besluttes og ændringerne i vedtægterne vedtages. Der kræves mindst 2/3 af stemmerne fra selskabets ejere forinden en ændring kan vedtages.

Hvis du ønsker at nå sikkert i mål med at ændre dit selskabsnavn, kan du med fordel benytte LegalHeros beslutningsreferat. Hvis der på den anden side er konflikt omkring en beslutning om ændring af selskabsnavn, anbefales det ikke at bruge et beslutningsreferat. I stedet anbefaler vi, at der indkaldes til en fysisk generalforsamling, hvor der afgives stemmer, så beslutningen ikke kan anfægtes af en selskabsejer.

Når beslutningen er vedtaget for selskabet, skal selskabet registrere navneændringen ved Erhvervsstyrelsen. For at gøre dette skal der laves et beslutningsreferat for den generalforsamling (generalforsamlingsprotokollat), hvor en beslutning om navneændring blev vedtaget. Beslutningsreferat skal derefter underskrives af dirigenten, som agerer som mødeleder for generalforsamlingen.

Hvad er et binavn?

Et binavn er for selskab blot et sekundært navn, der benyttes til at forhindre andre erhvervsdrivende i at registrere sig under det registrerede binavn. Et binavn kan benyttes af flere årsager. Det kan bl.a. være, at:

  • det pågældende selskab markedsfører flere forskellige brands, hvori alle brands har et fællestræk. Her adskiller de forskellige brands sig ved det produkt, som de udbyder.
  • det pågældende selskab ønsker at forhindre andre i at registrere sig i et bestemt navn (heri binavnet).
  • det pågældende selskab ønsker flere lokationer.
  • det pågældende selskab ønsker at målrette sig efter forskellige målgrupper.

På samme måde som selskabsnavne, skal binavne registreres i CVR-registret hos Erhvervsstyrelsen. De første 5 registrerede binavne er gratis uafhængig af selskabsform, men alle binavne efter dette koster 1.000 kr. i gebyr, medmindre der er tale om binavne, som videreføres med en virksomhedsomdannelse, splatning eller fusion.

Regler for binavne er de samme regler, der regulerer selskabsnavne. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at binavne også skal fremgå af selskabets vedtægter.

Hvad skal man være opmærksom på?

Når en ændring af selskabets navn er vedtaget ved generalforsamling og registreret ved Erhvervsstyrelsen, skal selskabets vedtægter ændres, så det nye selskabsnavn fremgår af disse. I tilfælde af at det gamle selskabsnavn skal optages som binavn, skal dette indføres i vedtægterne. Det samme gør sig gældende, når et selskab ønsker at tilføje eller fjerne binavne.

Ønsker du hjælp til at udarbejde en ejeraftale? 

En udarbejdelse af en ejeraftale er et område, hvor det virkelig kan frafrådes at gå på kompromis med den juridiske rådgivning. Som en af de bærende søjler i virksomheden, er en ejeraftale et meget vigtigt juridisk dokument. Ejeraftalen kan på sin vis siges, at være hele grundlaget for selskabet samt ejernes erhvervsudøvelse i forbindelse hermed.

Hos LegalHero kan du modtage kompetent juridisk rådgivning i relation til alle aspekter vedrørende udarbejdelser af ejeraftaler. Vores juridiske eksperter i selskabsret har mangeårig erfaring med netop udfærdigelsen af ejeraftaler, og et godt kendskab til alle de forhold, der er af betydning i forbindelse med ejeraftaler. Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke faktorer opmærksomheden skal henledes på i udarbejdelsen af en ejeraftale, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af en ejeraftale, så er det alt sammen noget, vi hos LegalHero kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge LegalHero, hvis du vil sikkert i mål med en ejeraftale.

Hvordan foregår sagsbehandlingen? 

Ønsker du juridisk rådgivning vedrørende ejeraftaler, foregår det praktisk sådan, at du skal oprette en sag hos os, hvor du beskriver, hvad du gerne vil have hjælp til og omfanget af dit behov. Har du noget tilhørende sagsmateriale, skal dette vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. De vil kigge sagen og dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse på platformen. Når rådgiverene har fået et overblik over, hvilken løsning du har brug for, vil du modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis