Baggrund

Omdannelse af personlig virksomhed til ApS eller A/S

Ønsker du at omdanne din personlige virksomhed til et ApS eller et A/S, så lad LegalHero hjælpe dig i mål. Vi har håndplukket nogle af de dygtigste juridiske eksperter til at stå for din omdannelse. Kom i gang med det samme og find juristen, der skal løse din opgave. Husk at LegalHero er med dig hele vejen igennem processen. Det er din garanti for en sikker og kvalitetsfyldt rådgivning.

Priser fra

1.796 kr. Omdan til ApS eller A/S
Ønsker du at omdanne din personlige virksomhed til et ApS eller et A/S, så lad LegalHero hjælpe dig i mål. Vi har håndplukket nogle af de dygtigste juridiske eksperter til at stå for din omdannelse. Kom i gang med det samme og find juristen, der skal løse din opgave. Husk at LegalHero er med dig hele vejen igennem processen. Det er din garanti for en sikker og kvalitetsfyldt rådgivning.
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvordan omdanner jeg en personlig virksomhed til et ApS til et A/S?

Der kan være mange grunde til at overveje at omdanne sin personlige virksomhed til et anpartsselskab eller til et aktieselskab. Oftest vil en personlig virksomhed ikke være den mest hensigtsmæssige selskabsform på længere sigt. Blandt de mest hyppige bevæggrunde til en omdannelse er, at man vil undgå reglerne om personlig hæftelse, at virksomheden oplever stor vækst eller man ønsker at udnytte visse skattemæssige fordele. Uanset hvilken motivation, der ligger til grund for omdannelsen, så er der en række forhold, man bør være opmærksom på. Det er nemlig flere muligheder for omdannelse, og kravene såvel som konsekvenserne er forskellige. I udgangspunktet har man som indehaver af en personlig virksomhed mulighed for at lave en normal skattemæssig omdannelse til et ApS eller et A/S.

Alternativt kan man foretage en skattefri virksomhedsomdannelse. Sidstnævnte kræver dog, at man iagttager en række væsentlige forhold. 

Normal skattemæssig omdannelse af personlig virksomhed til ApS eller A/S 

En måde at omdanne sin personlige virksomhed til et selskab på, er, at lade sin personlige virksomhed overdrage til et ApS eller et A/S. I disse tilfælde vil man ikke blot være indehaver af den personlige virksomhed, men også 100% ejer af det nye selskab. Derfor er der tale om en overdragelse mellem såkaldte interesse forbunde parter. Prisen for overdragelsen er derved vanskelig at værdiansætte, og netop derfor vil SKAT skulle foretage en værdiansættelse af den personlige virksomheds goodwill. SKAT værdiansætter den såkaldte goodwill, der handles mellem de interesseforbundne parter, efter et skøn over handelsværdien under hensyntagen til de konkret foreliggende omstændigheder.

Formålet er, at overdragelsen vil skulle ligne en overdragelse mellem to uafhængige parter. Dette kaldes armslængdeprincippet og har til hensigt, at udjævne de forhold, der vedrører transaktionen mellem de interesse forbundene parter. På den baggrund vil SKAT fastlægge en pris, der formodes at have været aftalt, hvis samme transaktion under samme omstændigheder havde fundet sted mellem uafhængige parter. På den baggrund kan den skattepligtige indkomst opgøres i overensstemmelse hermed. Den skattepligtige indkomst opgøres derfor som en almindelig afståelse. De skattemæssige implikationer af en sådan type transaktion kan derfor have betydelige og økonomisk favorable konsekvenser for indehaveren af den personlige virksomhed. Bl.a. derfor er der mulighed for at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse, der tilsidesætter skattepligten ved en omdannelsesproces. 

Skattefri omdannelse af personlig virksomhed til ApS eller A/S 

Heldigvis er der mulighed for skattefrit at omdanne sin personlige virksomhed til et ApS eller et A/S. Vejen til den skattefri omdannelse er beskrevet i virksomhedsomdannelsesloven. I tekniske termer foregår der en skattemæssig succession. Det betyder, at det nye selskab overtager alle tidligere skattemæssige forpligtelser. På den måde undgår både ejeren af den personlige virksomhed og selskabet at blive beskattet ved omdannelsen. For at kunne leve op til kravene i virksomhedsomdannelsesloven skal man som minimum opfylde følgende betingelser:

  • Virksomhedsomdannelsen skal ske til et nystiftet selskab.
  • Betalingen til ejeren for overdragelsen må ikke ske med kontanter, men kun med aktier i det nye selskab.
  • Hele virksomheden skal overdrages til den nye virksomhed. Det gælder både aktiver og passiver.
  • Det er desuden et krav, at selskabet omdannes indenfor de første 6 måneder af et regnskabsår.

Lad LegalHero hjælpe dig med din omdannelse

Ønsker du at hjælp til at omregistrere din personlige virksomhed til et ApS eller et A/S, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at lade LegalHero forestå din omdannelsesproces sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os. Her beskriver du, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen. Det kan nemt gøres i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os. Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret.

LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig. Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling. Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en virksomhedsomdannelse?

En virksomhedsomdannelse er en omdannelse af en personligt ejet og drevet virksomhed til et selskab - f.eks. ApS eller A/S. Ejeren af virksomheden overgår herefter til at blive ejer af selskabet (kapitalejer) og virksomheden drives herefter i selskabsform og skal efterleve selskabslovens regler.

Hvilke grunde kan der være til omdannelse af personlig virksomhed til ApS eller A/S?

Ofte udspringer ønsket om omdannelse i muligheden for at undgå den personlige hæftelse, skattemæssige overvejelser, flere nye ejere eller forberedelse af et salg af virksomheden. 

Hvad går en skattefri virksomhedsomdannelse ud på?

Hvis du ændrer din enkeltmandsvirksomhed til ApS, kan dette gøres skattefrit. En skattefri virksomhedsomdannelse går i praksis ud på, at du skyder din gamle enkeltmandsvirksomhed ind i et nyt ApS, og samtidigt udskyder den beskatning, til når du en gang alligevel sælger eller lukker dit selskab.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms Omdan til ApS eller A/S
Sådan virker det
Beskriv din sag
Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Få uforpligtende tilbud
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Modtag rådgivning
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis